Παρουσίαση και συζήτηση της μελέτης “Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία” στο Delphi Economic Forum 2022

  09/05/2022

Στο φετινό Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση της μελέτης:      

  “Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία” 

Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψει το περιβάλλον σχετικά με την ψηφιακή υγεία και τα πραγματικά δεδομένα (RWD-RWE) στην Ελλάδα και να προσπαθήσει να εκτιμήσει τον οικονομικό αντίκτυπο της εκμετάλλευσής τους για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την εθνική οικονομία.

Η Μελέτη είχε την υποστήριξη της MSD Ελλάδας και εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, υπό την επιστημονική ευθύνη και συντονισμό του Α. Τσακανίκα, Διευθυντή του ΕΒΕΟ. Την ομάδα έργου αποτέλεσαν οι Α. Αθανασιάδης (Υπεύθυνος Έρευνας, Τμήμα Οικονομικών της Υγείας ΙΟΒΕ), Π. Δήμας και Δ. Σταμόπουλος (Υπ. Διδάκτορες και Ερευνητές του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ).

ΜΕΓΑ ACT GREEN: Ελληνική Καινοτομία για ένα βιώσιμο αύριο – Μια συνεργασία της ΜΕΓΑ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΒΕΟ-ΕΜΠ)

  31/03/2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος Act Green, η εταιρεία ΜΕΓΑ, σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) διοργανώνει ένα νέο διαγωνισμό καινοτομίας. Δίδοντας βήμα στους φοιτητές και στους νέους επιστήμονες της χώρας μας, ο διαγωνισμός σκοπεύει στην ανάδειξη, βράβευση και οικονομική υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών τους, ενώνοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη βιομηχανία, σε μια κοινή πρωτοβουλία πράσινης καινοτομίας. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί επίσης στη συνεχή υποστήριξη και ανάδειξη του πολύτιμου έργου των νέων επιστημόνων και φοιτητών και των Ελληνικών πανεπιστημίων, στον τομέα της πράσινης καινοτομίας, στοχεύοντας στην προβολή και προαγωγή λύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον.

Φοιτητές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα,  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η πλατφόρμα συμμετοχής έχει ανοίξει στο www.mega-green-innovation.gr .

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα αναδειχτούν και θα επιβραβευθούν οι πιο πρωτότυπες ιδέες οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν (α) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας, (β) στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, (γ) στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών, (δ) στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες και (ε) στην κυκλική οικονομία και στις σύγχρονες τάσεις εταιρικής λειτουργίας με γνώμονα το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: (α) Ενέργεια και Κλιματική Κρίση, (β) Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία, (γ) Νέα βιώσιμα υλικά και (δ) Ελληνική καινοτομία και περιβάλλον. Στο link www.mega-green-innovation.gr ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις θεματικές κατηγορίες.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή με επικεφαλής τον Άγγελο Τσακανίκα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Διευθυντή του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων και Διευθυντή του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έγκριτα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, πανεπιστημιακούς, καθώς και από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και διδάκτορες ερευνητές όπως, μεταξύ άλλων, ο κος Διονύσης Ασημακόπουλος Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Συντονιστής της Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του ΕΜΠ, ο κος Κωνσταντίνος Αραβώσης,  Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ΥΠΕΝ, Συντονιστής Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, η κα Ιωάννα Καστέλλη, Μέλος ΔΕΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Συντονίστρια Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ κ.ά. 

Οι προτάσεις θα βαθμολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται από: (α) τον βαθμό στον οποίο η πρόταση εντάσσει καινοτομίες για την επίλυση ενός προβλήματος, (β) το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η πρόταση, (γ) τη γενικότερη προοπτική της επιχειρηματικής ιδέας και (δ) τον βαθμό στον οποίο η πρόταση συμβαδίζει με τη μείωση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν οι 3 νικητές των μεγάλων βραβείων. Aξίζει να αναφερθεί πως πέρα από τα τιμητικά χρηματικά βραβεία, οι νικητές θα υποστηριχθούν με πρόσθετες δράσεις δημοσιότητας για το προϊόν ή την υπηρεσία τους, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια εκτενή αξιολόγηση των προτάσεών τους από τους πλέον ειδικούς της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό αλλά και για την υποβολή προτάσεων, επισκεφθείτε το www.mega-green-innovation.gr.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου για το διαγωνισμό, click here

 

Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία

  11/03/2022

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, το  Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ διοργάνωσε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της μελέτης:      

  “Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία” 

Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψει το περιβάλλον σχετικά με την ψηφιακή υγεία και τα πραγματικά δεδομένα (RWD-RWE) στην Ελλάδα και να προσπαθήσει να εκτιμήσει τον οικονομικό αντίκτυπο της εκμετάλλευσής τους για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την εθνική οικονομία.

Η Μελέτη είχε την υποστήριξη της MSD Ελλάδας και εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, υπό την επιστημονική ευθύνη και συντονισμό του Α. Τσακανίκα, Διευθυντή του ΕΒΕΟ. Την ομάδα έργου αποτέλεσαν οι Α. Αθανασιάδης (Υπεύθυνος Έρευνας, Τμήμα Οικονομικών της Υγείας ΙΟΒΕ), Π. Δήμας και Δ. Σταμόπουλος (Υπ. Διδάκτορες και Ερευνητές του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ και μια σύνοψή (eng) της  εδώ

Επίσης, είναι διαθέσιμα το αρχείο της παρουσίασης και το βίντεο της εκδήλωσης.

EPOG+ Erasmus Mundus Joint Master Degree – CALL FOR APPLICATIONS AND SCHOLARSHIPS – Deadline: January 31

  18/01/2022

Economic POlicies for the Global transition (EPOG+) is an Erasmus Mundus Joint Master Degree in economics, supported by the European Union. It offers a world-class integrated Master’s programme on the (digital, socioeconomic, ecological) transition processes with a pluralist approach and interdisciplinary perspectives. The main objective of the programme is to give birth to a new generation of international experts, able to define and assess economic policies and evolve within different political, social and regional contexts. Towards this objective, the EPOG+ Master’s programme goes beyond the reach of standard economic theory to include various heterodox/institutionnalist political economy approaches.

Download the EPOG+ leaflet here.

The Laboratory of Industrial and Energy Economics at the National Technical University of Athens (LIEE/NTUA, see more information below) is one of the Associated Partners and has undertaken the teaching of one Course for Innovation as well as the supervision of theses during the 4th Semester. The full partners (degree awarding institutions) include a wide set of prestigous institutions:

University of technology of Compiègne (UTC),

  • Sorbonne University,
  • University of Paris,
  • University of Turin,
  • Berlin School of Economics and Law,
  • University of Rome 3,
  • Vienna University of Economics and Business,
  • University of the Witwatersrand (Wits).

It also involves more than 30 (academic and non-academic) associated partners in Europe and the world.

Scholarships

The very best students from all over the world will be eligible for scholarships awarded for 2 years by the European Commission, based on our selection:

  • The « Programme countries » scholarshipsfor students from Member States of the European Union (EU) as well as Iceland, Liechtenstein, Norway, Republic of North Macedonia, Serbia, Turkey, United Kingdom.
  • The « Partner countries » scholarshipsfor students from all the other countries.

More details here.

When to apply?

Application deadlineJanuary 31, 2022 – 13:00 (Paris time)Note that two recommendation letters are needed to apply and have to be provided by the deadline. The course for the new cohort will start in September 2022.

 

More information
www.epog.eu

The selection will be organised jointly with the EPOG 2.0 programme.

Το EBEO αναλαμβάνει το έργο «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής» για το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία BreakΕven Consulting

  10/12/2021

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής» για λογαριασμό του ΕΔΥΤΕ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία BreakΕven Consulting.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών που παρουσιάζονται όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων δημόσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εξατομικευμένες μελέτες / αναλύσεις που θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία και το ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων σε έξι τομείς πολιτικής (Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Εργασίας και Μεταφορών / Υποδομών). Τελικός στόχος είναι η διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των απαιτούμενων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στον αντίστοιχο μετασχηματισμό τους, με τρόπου ώστε να ενσωματώνονται στην ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική της χώρας.