Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο νέο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ

  29/11/2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη συνεχή κατάρτιση ενηλίκων, επιστημόνων και επαγγελματιών, βοηθώντας τους να αναπτύσσουν δεξιότητες και να αποκτούν γνώσεις που θα αποδειχθούν πολύτιμες σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Τα προγράμματα που προσφέρονται καλύπτουν ευρύτατο φάσμα της επιστήμης του Μηχανικού, ανταποκρίνονται στις γνωσιακές ανάγκες των σύγχρονων τεχνολογικών προκλήσεων και, φυσικά, παρέχονται τηρώντας τα υψηλά επιστημονικά πρότυπα του μεγαλύτερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας.

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ), συνεχίζοντας την παράδοση της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στην παροχή οικονομικών και διοικητικών γνώσεων υψηλού επιπέδου συνδράμει στη νέα αυτή προσπάθεια του ΕΜΠ προσφέροντας το πρόγραμμα «Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμμάτων δια βίου μάθησης και κατάρτισης, πάνω στην επεξεργασία δεδομένων σε ζητήματα που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας και αναβαθμίζουν ουσιαστικά το γνωσιακό και εργασιακό προφίλ τους.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρεται για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και σύντομα θα προσδιοριστούν οι Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης των Εγγραφών του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Νέο πρόγραμμα Εrasmus+ για ενεργειακές κοινότητες με συμμετοχή του ΕΒΕΟ

  26/11/2021

Το ΕΒΕΟ ΕΜΠ συμμετέχει ως partner organisation στο νέο πρόγραμμα Εrasmus+ για ενεργειακές κοινότητες  με τίτλο EU-NETS και ημερομηνία έναρξης από τις αρχές του 2022.

Το EU-NETS ασχολείται με το αναδυόμενο θέμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας διαδρομής κατάρτισης για στελέχη και επαγγελματίες που θα εργαστούν για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση αυτών των νέων οντοτήτων, που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενέργεια και το κλίμα . Προκειμένου να γίνει η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και να δημιουργηθεί μια πραγματική πολιτική για το κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας να μετατραπεί το ενεργειακό σύστημα σε πλήρως βιώσιμο. Αυτή η μετάβαση είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής δημοκρατίας. Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι μια κοινότητα χρηστών (ιδιωτικών, δημόσιων ή μεικτών) που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία τελικοί χρήστες (πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση κ.λπ.), παράγοντες της αγοράς (εταιρείες κοινής ωφέλειας κ.λπ.), σχεδιαστές, σχεδιαστές και πολιτικοί παράγοντες συνεργάζονται ενεργά για την ανάπτυξη υψηλών επιπέδων «έξυπνου» ενεργειακού εφοδιασμού, ευνοώντας τη βελτιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και της τεχνολογικής καινοτομίας στην κατανεμημένη παραγωγή και επιτρέποντας τα μέτρα αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, προκειμένου να αποκομιστούν οφέλη για την οικονομία, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Η δημιουργία και η διαχείριση αυτών των κοινοτήτων θα απαιτήσει την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών στελεχών που τα επόμενα χρόνια θα είναι υπεύθυνες για την καθοδήγηση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της διαχείρισης ενεργειακών προγραμμάτων για ολόκληρη την κοινότητα και θα καθοδηγούν τον στόχο της Κοινότητας για μείωση της κοινότητας ευρείες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η λίστα συνεργαζόμενων οργανισμών από το εξωτερικό περιλαμβάνει την ιταλική ASSISTAL, το ισπανικό EnergyLab και το πανεπιστήμιο της Coruna.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Singularity University Greece Summit 2021

  17/11/2021

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη, δίνουν τη δυνατότητα αποκλειστικά στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας να παρακολουθήσουν δωρεάν εξ αποστάσεως, το Singularity University Greece Summit.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2021 και θα μεταδοθεί ζωντανά στο αμφιθέατρο πολυμέσων του ΕΜΠ.

Πρόκειται για ένα υψηλού ενδιαφέροντος γεγονός, που ασχολείται με την αιχμή της τεχνολογίας και πώς οι εξελίξεις που αφορούν στις αναδυόμενες τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη με σημαντικό θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία.

Το θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι «Reimagine» και περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέρουσες ομιλίες κορυφαίων στον τομέα τους ομιλητών με έμφαση στην Ενέργεια.

Το Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 29 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης ως κοινωφελής οργανισμός, μεσολαβεί για τη δωρεάν προσφορά σε επιλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας live stream για φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για την πανδημία.
Η χρήση μάσκας από όλους τους παρευρισκομένους είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικών rapid test 24h ή PCR test 72h όλων των παρευρισκομένων.

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης https://su.gr/summit-program/

Δήλωση συμμετοχής https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbbKF4J5UYzD7zpjJXUHLf2yD8fImbSdMa-5NUrIXknwB-ug/viewform?usp=sf_link

Το ΕΒΕΟ συμμετέχει στην προσπάθεια ανασυγκροτησης της Βόρειας Εύβοιας

  12/11/2021

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για τη δημιουργία Χώρου Καινοτομίας στο πλαίσιο του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Η μελέτη έχει στόχο τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την αναβάθμιση του δυναμικού καινοτομίας της περιοχής. Θα αξιοποιήσει και θα συνεισφέρει σε όλες τις επιμέρους θεματικές μελέτες του σχεδίου, ενώ θα αναλύσει σε μεγαλύτερο βάθος: α) Τη δυναμική του τοπικού παραγωγικού οικοσυστήματος σε όρους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και β) τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για αναβάθμιση των ικανοτήτων των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Τελικός στόχος της μελέτης είναι να προταθούν συγκεκριμένα έργα και δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής, στο πλαίσιο και του συνολικού σχεδίου που θα διαμορφωθεί.

Διαδικτυακή Εκδήλωση “From research to market: promoting high technology women entrepreneurship” του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ

  15/10/2021

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στη διαδικτυακή εκδήλωση “From research to market: promoting high technology women entrepreneurship, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Weekly Women Entrepreneurship (https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/), στις 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00 με 19:00.

Αυτή η παγκόσμιας εμβέλειας πρωτοβουλία ξεκίνησε από τα Πανεπιστήμια του New Jersey στις ΗΠΑ που ασχολούνται με την Επιχειρηματικότητα. Φέτος διεξάγεται για 8η χρονιά με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 πανεπιστημίων ανά τον κόσμο (ανάμεσα σε αυτά είναι το Babson, University of Michigan, UNC, Princeton, Cornell, University of Iowa, SetonHall, Georgetown κ.ά.)

Από την Ελλάδα, για τρίτη συνεχή χρονιά, συμμετέχει το ΕΜΠ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ του ΕΜΠ. Στόχος της εκδήλωσης είναι να προβάλλει σημαντικές πτυχές της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Στην εκδήλωσή μας θα φιλοξενήσουμε τόσο γυναίκες από τον ακαδημαϊκό χώρο με ισχυρή ερευνητική παρουσία που ταυτόχρονα ενδιαφέρονται να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, αλλά και γυναίκες με ισχυρό ερευνητικό προφίλ που προσπαθούν να μετατρέψουν την έρευνά τους σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης και τεχνολογίας. Επιπλέον, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την ανάγκη ενδυνάμωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω του θεσμού του εξατομικευμένου coaching.

Ο υπερσύνδεσμος για την απευθείας σύνδεση στην εκδήλωση είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb48096ec575e4e2487e26d211c964022

Για δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να συνδεθείτε στον σύνδεσμο 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.

Την πρόσκληση στην εκδήλωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ.