Ευάγγελος Σιώκας

Χημικός Μηχανικός, PhD

Ο Ευάγγελος Σιώκας είναι διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της οικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας με θέμα «Δίκτυα έρευνας/καινοτομίας και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση». Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την περίοδο αυτή είναι συντονιστής της Δομής διασύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ.

Έργα

Διεθνή
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe» (AEGIS), Large-scale integrating project, Seventh Framework Programme, Theme 8, Socio economic Sciences and Humanities, 2009-2012.
 • Μέλος του COST action:Promote sustainable and inclusive economic and social development in less privileged regions within and outside Europe through innovation and competence building in the context of the globalizing learning economy.


Ελληνικά

 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου «Η χωρική διάσταση του παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής και η διασύνδεση του με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας. Διερεύνηση πολιτικών και δράσεων για την οργάνωση και αναβάθμιση του, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής 2020″»
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο της Στέγης Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΙΟΒΕ. 2010-2014.
 • Επιστημονικός συνεργάτης της «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» 2012, 2014-2015.
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας ΕΒΕΟ/ΕΜΠ στο πλαίσιο της Προγραμματικής της Συμφωνίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την αναπτυξιακή εταιρεία της αυτοδιοίκησης ΠΕΤΑ Α.Ε. για τη «Διερεύνηση θεμάτων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που συνδέονται με την ηλεκτρονική τοπική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υποδομών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ΤΠΕ και γενικότερα με τη στρατηγική μετάβασης στον ψηφιακό δήμο». 2005-2012.
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». ΕΠΕΑΚ, Πυθαγόρας ΙΙ.2005-2007.

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2013. Research networking and technology fusion through EU-funded collaborative projects. Science and Public Policy, 40(5), 576-590.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2013. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Journal of Technology Transfer 38(6), 873-895.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Policy-Driven Collaborative Research Networks in Europe. Economics of Innovation and New Technology 19(4), 349-372.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. The impact of EU policy-driven research networks on the diffusion and deployment of innovation at the national level: the case of Greece. Science and Public Policy 37(4), 283-296.


Κείμενα Εργασίας

 • A. Protogerou, E. Siokas, N. Kanellos, 2011. Networks and Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Practice I: Publicly-funded Collaborative R&D.
 • Aimilia Protogerou, Yannis Caloghirou, Evangelos Siokas, 2011. Knowledge-intensive entrepreneurship in new emerging hybrid activities.
 • Yannis Caloghirou, Aimilia Protogerou and Evangelos Siokas, 2011. The Greek Science, Technology, Innovation and Diffusion System Athens, 30/3/2011, RAND_Europe.
 • Ευάγγελος Σιώκας, Αιμιλία Πρωτόγερου 2011. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων: Μεθοδολογία και Εφαρμογή στα Δίκτυα Επιδοτούμενων Ερευνητικών Συνεργασιών Σεμινάριο ΕΒΕΟ ΕΜΠ.
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος, 2011. Αξιοποιώντας Ανοιχτές Υποδομές και Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011, 7-10 Ιουλίου.
 • Γ. Καλογήρου, Ε Σιώκας, Π Παναγιωτόπουλος, Γ. Καραμανόλης, Φ Ρούτσης, Λ Καραγεώργος, 2010. Λειτουργική – Τεxνική Περιγραφή της Διαδικτυακής Πλατφόρμας “e – local government forum”
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Policy-driven EU Research Networks: Impact on the Greek S&T System. DRUID WP Series, No. 10-12, (μετά από κρίση).
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος, 2010, Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, 9-11 Ιουλίου.
 • Σιώκας Ε, 2009. Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009, Ερμούπολη, Σύρος 9-12 Ιουλίου
 • Caloghirou, Y., A. Protogerou, and E. Siokas. 2006. Report on Attiki Region interviews for the study: Networks of Innovation in Information Society Development and Deployment in Europe, conducted for the European Commission by the Centre for Research on Innovation and Internationalization (CESPRI) of Bocconi University, November, 2006.

Συνέδρια

Διεθνή
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2013. Publicly-funded collaborative R&D networks as drivers for promoting knowledge-intensive entrepreneurship: an exploratory exercise. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, Esade Business School, Barcelona, Spain, June 17-19.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2011. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Druid Summer Conference, Copenhagen Business School, Denmark, June 15-17, 2011.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2011. Heterogeneity of technological knowledge flows in EU-funded collaborative research networks. DIME final Conference, 6-8 April 2011, Maastricht.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Technology Transfer Annual Conference 2010, The George Washington University, 12-13 November 2010, Washington, D.C., USA.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas and N. Kanellos. Participation intensity and role of knowledge-intensive firms in EU-funded research networks. DIME-AEGIS Conference, Athens, April 29-30, 2010.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. DRUID Summer Conference 2010, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology June 16 – June 18, Imperial College London Business School, UK.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E 2009. Policy-driven EU research networks: impact on the Greek S&T system. DRUID Summer Conference 2009, Copenhagen, Denmark, June 17 – 19.
 • Siokas E. 2007. Exploring EU Funded R&D Collaboration Networks in the Area of Information Society Technologies: An application of social network analysis. DRUID-DIME Academy Winter 2008 PhD Conference, Aalborg, Denmark, January 17 – 19.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The structure of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. 19th EAEPE Annual Conference, Porto, Portugal, November 1-3.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. DRUID Summer Conference 2007, Copenhagen, Denmark, June 18 – 20.
 • Caloghirou Y, Protogerou A, Siokas E. 2007. The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable products and services. DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: innovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June 4-5.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May 10-11.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. XXVII. International Sunbelt Social Network Conference, Corfu, Greece, May 1-6.
 • Caloghirou Y, Protogerou A, Siokas E. 2006. The nature of innovation networks in the context of emerging industrial activities. 18th EAEPE Annual Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4.


Ελληνικά

 • Γ. Καλογήρου, Ε. Σιώκας, Α. Πρωτόγερου, Γ. Σιώκας. 2015. Η παρουσία των σχολών Χημικών Μηχανικών στα ερευνητικά δίκτυα της ΕΕ. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 4-6 Ιουνίου.
 • Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας. 2015. Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα της ενέργειας στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 4-6 Ιουνίου.
 • Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας. 2015. Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα του περιβάλλοντος στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 4-6 Ιουνίου.
 • Ε. Σιώκας, Ι. Καλογήρου, Ν. Κανέλλος, Γ. Σιώκας. 2013. Η διαχρονική εξέλιξη της παρουσίας και του ρόλου των ελληνικών οργανισμών στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δίκτυα που δομούνται στην ευρύτερη θεματική περιοχή της «κοινωνικοοικονομικής έρευνας». 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα, 23-25 Μαΐου.
 • Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε, Καλογήρου Γ, Κανέλλος Ν. 2009. Συγκριτική ανάλυση δικτύων ερευνητικών συνεργασιών σε δυο ευρωπαϊκά προγράμματα. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 3-5 Ιουνίου.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε, 2009. Η Συμμετοχή και ο ρόλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα δίκτυα συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Συνέδριο για τα 170 χρόνια του Πολυτεχνείου, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 4 & 5 Μαρτίου.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε, 2008. Η ελληνική παρουσία στις χρηματοδοτούμενες διευρωπαϊκές συνεργασίες στην περιοχή των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Ένα ελληνικό παράδοξο μέσα στο ευρωπαϊκό παράδοξο; Σεμινάρια της Ερμούπολης 2008, Ερμούπολη, Σύρος 10-13 Ιουλίου.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε, 2007. Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Πυθαγόρας ΙΙ – Συνέδριο για την επιστημονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πλωμάρι Λέσβου, 5-8 Ιουλίου.
 • Πρωτόγερου Αιμ., Καλογήρου Γ, Σιώκας Ε, 2007. Η συμμετοχή και o ρόλος των Ελληνικών φορέων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα, 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου.
 • Πρωτόγερου Αιμ., Σιώκας Ε, Καλογήρου Γ, Χαζάπης Α. 2006. Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου.

Υποστήριξη διπλωματικών εργασιών

Διπλωματικές Εργασίες

 • Η συμμετοχή της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην ανάλυση της χρηματοδότησης των ελληνικών φορέων.
 • Εξελίξεις και μετασχηματισμοί στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Εφαρμογή της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων
 • Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρισμού και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα
 • Επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης: σύγκριση μεταξύ βιομηχανίας υψηλής και μέσης τεχνολογίας και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας
 • Ανάλυση της συμμετοχής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα προγράμματα πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης
 • Επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης και καινοτομία: “Έρευνα πεδίου σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες”
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης
 • Ερευνητικές συνεργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σε εξέλιξη
 • Οι διαφορετικοί ρόλοι των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα (FPS) – σε εξέλιξη
 • Εργαλεία και μηχανισμοί χρηματοδότησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – σε εξέλιξη
 • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας – σε εξέλιξη

Ευάγγελος Σιώκας Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ευάγγελος Σιώκας
ΑΧΜ, PhD

Τηλέφωνο: +30 210 7723200

Email: vagsiok@chemeng.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf