Στοιχεία Έργου

Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη

“Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, καθηγητής ΕΜΠ), ΓΓΕΤ, 1985-1986.

Στοιχεία Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, καθηγητής ΕΜΠ

ΓΓΕΤ, 1985-1986.

Συνεργάτες