Θέμα: Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success”

  26/11/2021

Τα μέλη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας και ο Γεώργιος Σιώκας δημοσίευσαν επιστημονικό άρθρο με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success” στο επιστημονικό περιοδικό Cities. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο εδώ*.

Για αναφορά ως βιβλιογραφία:

Siokas, G., Tsakanikas, A. and Siokas, E., 2020. Implementing smart city strategies in Greece: Appetite for success. Cities, 108, p.102938.

*Ελεύθερη πρόσβαση μέχρι 25 Νοεμβρίου 2020

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο φετινό συνέδριο του DRUID, το σημαντικότερο διεθνές συνέδριο για τα οικονομικά της καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή και τις σχετικές πολιτικές

  12/10/2021

Το ΕΒΕΟ συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο DRUID, ένα συνέδριο-θεσμό για την έρευνα σχετικά με την καινοτομία και τη δυναμική των διαρθρωτικών, θεσμικών και γεωγραφικών αλλαγών (DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change). Φέτος, η διεξαγωγή του δυνεδρίου θα λάβει χώρα στην Κοπεγχάγη κατά το διάστημα 18-20 Οκτωβρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προέκυψε πως το ΕΒΕΟ θα συμμετάσχει με τρεις πλήρεις επιστημονικές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται παρακάτω (ελεύθερη πρόσβαση στον σύνδεσμο που βρίσκεται στον τίτλο).

  1. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει τις επενδύσεις σε κεφάλαιο βασισμένο στη γνώση (άυλα περιουσιακά στοιχεία) στις υπάρχουσες παραγωγικές διασυνδέσεις της οικονομίας και επιτρέπει τον εντοπισμό της διάχυσης της σχετιζόμενης ενσωματωμένης γνώσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

2. Dimas, P., Caloghirou, Y., Tsakanikas, A and Vonortas, N..: “Business intangibles in global value chains: In search of export competitive advantage

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στην ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών τομέων. Τα αποτελέσματά υποδηλώνουν ότι τα άυλα συμβάλλουν στις εξαγωγικές επιδόσεις και παραγωγικότητα των μεγάλων βιομηχανικών χωρών και υπογραμμίζουν τη σημασία των εγχώριων άυλων υλικών σε σύγκριση με τα εισαγόμενα.

3.  Protogerou, Α., Kontolaimou., Α. and Caloghirou. Y: “Creative industries and resilience in times of crisis: The role of firm and entrepreneurial team characteristics”

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της επιχείρησης και της επιχειρηματικής ομάδας που μπορεί να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα στις δημιουργικές βιομηχανίες (CI) υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

MOBILE & CONNECTED WORLD CONFERENCE 2018 «Mobility: From Smart to Intelligent – Accelerate, Facilitate and Invest!»

  11/06/2018

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 το 8ο Συνέδριο Mobile Connected World,  στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, Divani Caravel, με γενικό τίτλο «MobilityFrom Smart to Intelligent».

Στο Συνέδριο Mobile Connected World, συμμετείχαν και φέτος στελέχη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικήςκατασκευαστές κινητών συσκευών, τεχνολογικού εξοπλισμού και ασύρματων υποδομών, εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικούχρηματοπιστωτικά ιδρύματαεπενδυτές τεχνολογικής κατεύθυνσηςweb και app developers, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπρόσωποι της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με χαιρετισμό η Βασιλική Γώγου από το γραφείο του Προέδρου της ΕΕΤΤ και ο Κώστας Χανιώτης, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ.

Στο συνέδριο αναλύθηκαν οι εξής τέσσερις ενότητες:

1η Ενότητα: Transforming the User Experience

2η Ενότητα: Mobility makes business go ‘round

3η Ενότητα: Next-Gen Mobile Ecosystem

4η Ενότητα: Smart Cities, Intelligent Societies!

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκε σε παράλληλη ενότητα το πρόγραμμα In*vent ICT, που αποτελεί μία πρωτοβουλία του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers,  το οποίο σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας που σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μίας νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Project Manager του InventICT, Ευάγγελο Σιώκα, και η παράλληλη ενότητα είχε ως συντονιστή τον κ. Γιάννη Καλογήρου, καθηγητή ΕΜΠ, και μέλος επιστημονικού συμβουλίου InventICT. Μίλησαν, επίσης, ομάδες που αποφοίτησαν από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, καθώς και πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τον ρόλο της συνεργασίας των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ICT.

Παράλληλα, μια σειρά θεματικών workshops που παρουσιάστηκαν από εξειδικευμένους εισηγητές και επαγγελματίες του χώρου, κάλυψαν εξειδικευμένες πτυχές του App Development, του Mobile Marketing, κ.α., προσφέροντας μία χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στη φετινή διοργάνωση, απονεμήθηκαν τα Mobile & Connected Awards, που διοργανώνονται με την αρωγή του MyPhone.gr  του μεγαλύτερου ελληνικού forum για κινητές συσκευές στην Ελλάδα, κι έχουν στόχο την επιβράβευση των καλύτερων mobile συσκευών της χρονιάς, αλλά και των καλύτερων εφαρμογών , mobile business και IoT υλοποιήσεων.

Αναγνώριση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΒΕΟ

  13/03/2018

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας και η συντονίστρια της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΜοΚΕ ΕΜΠ)Δρ. Ιωάννα Καστέλλη, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχείου, υπέγραψαν το 2002 το άρθρο “Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?” το οποίο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Technovation τον Ιανουάριο του 2004.

Το άρθρο αυτό έχει καταφέρει πλέον να ξεπεράσει τον αριθμό των 1000 ετεροαναφορών (citations) σύμφωνα με την ερευνητική πλατφόρμα Google Scholar, ξεπερνώντας το φράγμα της χιλιάδας και καταδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τον αντίκτυπο όσο και την διαχρονικότητα των ερευνητικών επιδόσεων του Εργαστηρίου.

Ακολουθεί το abstract του άρθρου:

This paper attempts to investigate the extent to which the existing internal capabilities of firms and their interaction with external sources of knowledge affect their level of innovativeness. Part of these capabilities result from a prolonged process of investment and knowledge accumulation within firms and form what has been addressed as the “absorptive capacity” of firms (Cohen & Levinthal, Admin. Sci Q., 35 (1990) 128). There are however other efforts that enhance the “original” definition of absorptive capacity and these relate to the way firms interact with their environment. Empirical data from an extensive survey that was carried out in seven European countries, namely Greece, Italy, Denmark, UK, France, Germany and the Netherlands, provides evidence for studying the relative effectiveness of specific mechanisms of knowledge creation and knowledge transfer. The results show thatboth internal capabilities and openness towards knowledge sharing are important for upgrading innovative performance.

Το πλήρες κείμενο του επιστημονικού άρθρου μπορείτε να το βρείτε εδώ (αρχείο pdf).