Τα μέλη του ΕΒΕΟ συμμετέχουν σε Επιστημονικές και Επαγγελματικές  Ενώσεις και Ερευνητικά Δίκτυα με κυριότερα τα:

Ιδρύματα – Ερευνητικά Κέντρα

Επιστημονικοί σύλλογοι

Φορείς και Οργανισμοί