Δραστηριότητες

Δελτίο τύπου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το 15ο Διεθνές Συνέδριο Globelics

Ένα Συνέδριο με 400 συνέδρους από τις 5 ηπείρους, όπου παρουσιάστηκαν 208 επιστημονικές εργασίες, οι οποίες εντάσσονταν σε 15 επιστημονικές περιοχές που συνδέονται με την Καινοτομία και την Ανάπτυξη, με 8 κεντρικές ομιλίες, 8 ειδικές συνεδρίες και 2 ειδικές εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 11-13/10/2017, στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το θέμα του 15ου ετήσιου Συνεδρίου του παγκοσμίου ερευνητικού Δικτύου Globelics αφορούσε τη συμβολή της καινοτομίας και της οικοδόμησης ικανοτήτων στο πλαίσιο του κυρίαρχου ρόλου του χρηματοπιστωτικού τομέα (financialisation) και της άνισης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση ενός νέου ρόλου για το κράτος, τον παραγωγικό τομέα και τους κοινωνικούς φορείς.

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας), σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Globelics (που για την περίοδο αυτή εδρεύει στο Ινστιτούτο Οικονομικών του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Rio de Janeiro και επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του Globelics καθηγητή Jose Cassiolato), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (με υπεύθυνο για το Συνέδριο τον Κοσμήτορα καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη), την υποστήριξη της SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, ενώ υποστηρίχθηκε από σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. O Πρύτανης του ΕΜΠ καθηγητής Γιάννης Γκόλιας κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.

Το Globelics (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών, που προέρχονται από τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι ερευνούν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία, η γνώση και η οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η φετινή διοργάνωση υπήρξε η πρώτη που πραγματοποιήθηκε σε Ευρωπαϊκή χώρα και η επιλογή της Ελλάδας αναμφίβολα ήταν συμβολική, ουσιαστική και τιμητική. Επίσης, η συγκυρία υπήρξε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς φέτος είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Χημικών Μηχανικών, αλλά και της Σχολής Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ και των 180 χρόνων από την ίδρυση του ΕΜΠ.

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν 8 κεντρικές ομιλίες από τους Bengt-Åke Lundvall, Richard Nelson, William Lazonick, Maria Joao Rodrigues, Νίκο Χριστοδουλάκη, Κώστα Φωτάκη, Ελισσάβετ Λιπιάτου και Γιώργο Καμίνη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του ομότιμου καθηγητή του Columbia, ενός από τους πιο πολύ-αναφερόμενους στην επιστημονική βιβλιογραφία (πάνω από 150000 αναφορές στο Google Scholar) και από τους θεμελιωτές της σύγχρονης εξελικτικής οικονομικής (evolutionary economics) και των οικονομικών της καινοτομίας. Παρουσιάστηκαν 188 επιστημονικές εργασίες από διακεκριμένους και νέους ερευνητές, ανάμεσα σε αυτές και 20 από Έλληνες επιστήμονες από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Επιπροσθέτως, Διοργανώθηκαν επίσης δύο συνεδρίες, όπου παρουσιάστηκαν 20 επιστημονικές εργασίες με την μορφή Poster καθώς και 14 βιβλία και συλλογικοί τόμοι που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Σε μία γεωγραφική κατανομή, οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι εισηγητές από το εξωτερικό προήλθαν περίπου: 70 από την Ευρώπη, 65 από τη Λατινική Αμερική, 12 από τις ΗΠΑ/Καναδά, 55 από την Ασία και 33 από την Αφρική.

Παράλληλα οργανώθηκαν 8 ειδικές συνεδρίες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά πέντε έλληνες πανεπιστημιακοί (Κωστής Βαϊτσος, Τάσος Γιαννίτσης, Γιάννης Καλογήρου, Αλέξανδρος Κύρτσης και Αχιλλέας Μητσός) και άλλοι τριάντα από πέντε ηπείρους. Η θεματολογία των ειδικών συνεδριών είχε το ακόλουθο περιεχόμενο: α) Δημοκρατία, ανάπτυξη και καινοτομία, β) Χρηματοπιστωτικές αγορές, τεχνολογική καινοτομία και προσανατολισμός των επιχειρήσεων, γ) Διάλογος για το πλαίσιο προώθησης της καινοτομίας, της αμοιβαίας μάθησης και της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών οργανισμών-δωρητών (Donor Agencies), δ) Δημόσιες πολιτικές για την καινοτομία, την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη: διδάγματα που αντλήθηκαν, δυνατότητες και τάσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας, ε) Ανάπτυξη δεικτών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία αναγκαίων για μιαν οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ή αλλιώς μια συμπεριληπτική ανάπτυξη (Inclusive Development), στ) Ο ρόλος της καινοτομίας στη δημιουργική ανασυγκρότηση των αφρικανο-ευρωπαϊκών σχέσεων για αμοιβαίο όφελος, ζ) η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση και τη στασιμότητα, η) Ο μετασχηματισμός της καινοτομίας και η επίδραση των ιδεών που οδηγούν τον μετασχηματισμό στον τρόπο θεώρησης των συστημάτων καινοτομίας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ελληνικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις, η πρώτη με στόχο την ανάδειξη του καινοτομικού έργου, των καλών πρακτικών, των δυνατοτήτων και της προοπτικής του ελληνικού ερευνητικού, παραγωγικού κι επιχειρηματικού συστήματος και η δεύτερη με επικέντρωση στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνικών και οργανωτικών ιδεών ερευνητών, φοιτητών και αποφοίτων των ελληνικών πολυτεχνείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Στην πρώτη, την οποία συντόνισε ο Επ. Καθηγητής Α. Τσακανίκας, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνικού παραγωγικού συστήματος (ΕΛΚΕΜΕ- Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων ΑΕ του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Κορρές ΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Τσιμέντα Τιτάν ΑΕ, Ericsson Hellas, Εurobank και Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) οι οποίοι επικεντρώθηκαν στους τομείς που μπορεί να στηρίξουν μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Στη δεύτερη, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δρομολόγηση μιας νέας αναπτυξιακής τροχιάς υψηλότερης ποιότητας, που θα βελτιώσει τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Στην συζήτηση συμμετείχαν 14 ομιλητές, νέοι επιχειρηματίες, επιτελικά στελέχη οργανισμών από τον διεθνή χώρο που στηρίζουν επιχειρηματικά σχήματα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι από φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων.

Διοργανώθηκαν επίσης τέσσερις ξεναγήσεις των συνέδρων, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ώστε οι σύνεδροι να έρθουν σε επαφή με τον Ελληνικό πολιτισμό και να γνωρίσουν καλύτερα την Αθήνα.

Την προηγούμενη (10 Οκτωβρίου 2017) του Συνεδρίου έγινε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου η κοινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής με το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γραμματεία του Δικτύου Globelics, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας ο Δήμος Αθηναίων δεξιώθηκε τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο δήμαρχος Αθηναίων ήταν και ο κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο (gala dinner) που παρέθεσε στους συνέδρους το Ίδρυμα Λάτση το βράδυ της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του gala dinner προβλήθηκε και ένα φιλμάκι (τύπου Αστερίξ) με τίτλο Globelics in Athens, που αναφερόταν χιουμοριστικά στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση του συνεδρίου και το οποίο διαμορφώθηκε από τους εθελοντές.

Αξίζει τέλος να υπογραμμισθεί, η ιδιαίτερη συμβολή στην επιτυχία του συνεδρίου μιας ευρείας κοινότητας 133 εθελοντών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών) από 9 πανεπιστημιακά ιδρύματα, που υποστήριξαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και εργατικότητα, όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του τριημέρου.

Στο πλαίσιο της σχετικής δημοσιότητας του Συνεδρίου, προσκλήθηκαν να δώσουν συνεντεύξεις στον ελληνικό τύπο («Καθημερινή της Κυριακής», «Το Βήμα» και «Τα Νέα») πέντε διακεκριμένοι σύνεδροι, οι καθηγητές Richard Nelson, William Lazonick, Franco Malerba, Carlota Perez, Maria Joao Rodrigues, ενώ στο περιοδικό «Κ» της Καθημερινής παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία των εθελοντών του Συνεδρίου. Επίσης παραχωρήθηκε από εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής (Καλογήρου, Τσακανίκας, Πρωτόγερου) συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη του συνεδρίου για τους στόχους και το περιεχόμενό του. Πολλά ήταν, επίσης, τα δημοσιεύματα αναφορικά με το συνέδριο στον έντυπο τύπο και τα διαδικτυακά μέσα, ενώ δόθηκαν αρκετές συνεντεύξεις από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου στον Αθήνα 9.84, ο οποίος φιλοξένησε και ειδική εκπομπή με τους εθελοντές του Συνεδρίου, υπήρξε, επίσης, προβολή του συνεδρίου και μέσω της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ. Οι κεντρικές ομιλίες καθώς και οι 8 ειδικές συνεδρίες του Συνεδρίου βιντεοσκοπήθηκαν και ορισμένες από αυτές θα αναρτηθούν στον ιστότοπο Blod.gr (Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) του Ιδρύματος Μποδοσάκη με στόχο την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου και την αξιοποίησή τους ως εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα «Καθημερινή» και ο ραδιοσταθμός «Αθήνα 984».

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν συνεντεύξεις με πολλούς διακεκριμένους ομιλητές και το υλικό βιντεοσκοπήθηκε με στόχο τη δημιουργία ταινίας αφιερωμένης στο Συνέδριο, στη διάρκεια της οποίας θα εκθέτουν τις απόψεις τους για καίρια ζητήματα καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και τις εντυπώσεις του από το Συνέδριο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δελτίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος βρίσκεται εδώ.

Share this Post: