Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει μια σύντομη περιγραφή των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του.

Αν θέλετε να διαβάσετε το προφίλ σε ηλεκτρονική μορφή, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Αν θέλετε να το διαβάσετε σε μορφή pdf, παρακαλώ πατήστε εδώ.