“Συμφωνία ΣΕΒ – ΕΜΠ – «Δημόκριτου»: καλώς τηνα κι ας άργησε!” – Άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Καλογήρου στα Νέα // 23 Δεκεμβρίου 2021

  29/12/2021

Συμφωνία ΣΕΒ – ΕΜΠ – «Δημόκριτου»: καλώς τηνα κι ας άργησε!

 

“Βήματα μπροστά”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Money Review της Καθημερινής / 25 Δεκεμβρίου 2021

  25/12/2021

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των καλύτερων νέων μηχανικών της χώρας. Είναι όμως ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς παραγωγής έρευνας όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα με την ισχυρότερη διαχρονικά παρουσία σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και συνεργασίες σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη με σημαντικά ιδρύματα και φορείς έρευνας του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Το πλήρες άρθρο μπορείτε να βρείτε εδώ

“Ανάγκη για νέα εγχειρήματα γνώσης στην ελληνική επιχειρηματικότητα”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση

  04/10/2021

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην καρδιά της παραγωγής καινοτομίας σε μια οικονομία. Η ικανότητά τους να διεξάγουν καινοτομικές δραστηριότητες, να αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον ανιχνεύοντας και αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, και να αναπτύσσουν την απαραίτητη γνώση που ενσωματώνεται σε νέα προϊόντα ή διαδικασίες είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε εθνικού συστήματος καινοτομίας. Ποιες όμως είναι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας που καλούνται να παίξουν αυτό τον ρόλο;

“Οι τεχνοβλαστοί και το ελληνικό πανεπιστήμιο”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Money Review

  15/09/2021

Η ίδρυση μιας εταιρείας – τεχνοβλαστού, γνωστής ως spin off,  θεωρείται κοινή πρακτική σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον προηγμένο κόσμο. Στόχος των εταιρειών αυτών είναι να αξιοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη της δημιουργούμενης γνώσης εντός των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Οι τεχνοβλαστοί είναι ένα από τα εργαλεία με τα οποία γεφυρώνεται το δικαίωμα στη Διανοητική Ιδιοκτησία με την παραγωγή, προκειμένου η γνώση να αξιοποιηθεί στον παραγωγικό ιστό.

Πλήρες άρθρο

“Δυναμική και καινοτόμος η βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση

  02/09/2021

Με αφορμή το αφιέρωμα στην Περιφέρεια της Μακεδονίας, στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται αποτελέσματα από μια ενδιαφέρουσα έρευνα πεδίου που διεξήχθη από το ΙΟΒΕ και το ΕΒΕΟ για λογαριασμό του ΣΕΒ, σε περίπου 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. Βεβαίως η έρευνα εκπονήθηκε το 2018 και επομένως αφορά την περίοδο πριν από την πανδημική κρίση.

Τα στοιχεία της όμως έχουν ενδιαφέρον γιατί αφορούν διαθρωτικά ζητήματα της βιομηχανίας και δίνουν μια εικόνα για τη στρατηγική ταυτότητα της περιοχής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.