Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) είναι μια ακαδημαϊκή μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Το ΕΒΕΟ παρέχει οικονομικές και διοικητικές γνώσεις υψηλού επιπέδου συνεχίζοντας την παράδοση της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 με πρωτοβουλία του καθηγητή Άγγελου Καλογερά, πρωτοπόρου για την εποχή του και τον ελληνικό χώρο. Η σημερινή του στελέχωση και η χάραξη των ερευνητικών του κατευθύνσεων πραγματοποιείται στις αρχές του ’90 με καθοριστική συμβολή του τότε Διευθυντή του, αείμνηστου Λευτέρη Παπαγιαννάκη (ΦΕΚ 307/1994, Τεύχος Β).

Το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει το ΕΒΕΟ επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του σύγχρονου Χημικού Μηχανικού ως επιστήμονα που είναι σε θέση να κατανοήσει το οικονομικό περιβάλλον, τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που αυτό θέτει στην άσκηση του επαγγέλματός του και της βιομηχανικής δραστηριότητας γενικότερα. Επίσης, το ΕΒΕΟ παρέχει, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που συνδέονται και με τις βασικές ερευνητικές του κατευθύνσεις.

Ειδικότερα, η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας
  • Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική
  • Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας
  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

Σε όλους τους παραπάνω τομείς το ΕΒΕΟ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνητικούς φορείς και πηγές του ιδιωτικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.

Τέλος, με αφορμή το επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΜΠ υπό τον τίτλο: «170 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα», παρουσιάστηκε και συμπεριελήφθη ένα αναλυτικό κείμενο με τίτλο “Η οικονομική και διοικητική διάσταση των σπουδών του μηχανικού. Η περίπτωση της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ“, το οποίο συμπεριλαμβάνει ιστορικά στοιχεία για το εργαστήριο.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το κείμενο εδώ.