Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Άγγελος Τσακανίκας

Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ και Διευθυντής του ΕΒΕΟ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο του έργο σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, και την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές πολιτικές.
Γιώργος Μαυρωτάς

Γιώργος Μαυρωτάς

Αναπληρωτής Καθηγητής (σε αναστολή καθηκόντων)
Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Ερευνας και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τη Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, τον Πολυκριτηριακό Γραμμικό και Μικτό-Ακέραιο Προγραμματισμό, τα Ασαφή Σύνολα κλπ.
Αιμιλία Πρωτόγερου

Αιμιλία Πρωτόγερου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Η Αιμιλία Πρωτόγερου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΒΕΟ. Τα ερευνητικά και επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στα οικονομικά της καινοτομίας και της τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική των επιχειρήσεων, στα ζητήματα διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, και των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών.

Ομότιμοι Καθηγητές/τριες

Γιάννης Καλογήρου

Γιάννης Καλογήρου

Ομότιμος Καθηγητής
O Γιάννης Καλογήρου είναι Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (2015-2019) και πρώην Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2013-2015), επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας.
Δανάη Διακουλάκη

Δανάη Διακουλάκη

Ομότιμη Καθηγήτρια
Καθηγήτρια ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή της Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων με έμφαση στην Ενέργεια και το Περιβάλλον. Πρώην Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, από τον Απρίλιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2015.

ΕΔΙΠ – Ερευνητές

Ιωάννα Καστέλλη

Ιωάννα Καστέλλη

Οικονομολόγος, MSc, PhD
H Ιωάννα Καστέλλη είναι Διδάκτορας στα Οικονομικά της Τεχνολογίας, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA από το Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre στα Βιομηχανικά Οικονομικά και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στο ΕΜΠ ως ΕΔΙΠ και είναι συντονίστρια της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας.

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ευάγγελος Σιώκας

Ευάγγελος Σιώκας

Χημικός Μηχανικός, PhD
Ο Ευάγγελος Σιώκας είναι διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της οικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας με θέμα «Δίκτυα έρευνας/καινοτομίας και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση».
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD
Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος είναι διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης των Νέων Τεχνολογιών με θέμα «Δυναμικές Ικανότητες και Λειτουργική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Δήμους».
Γεώργιος Σιώκας

Γεώργιος Σιώκας

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ο Γεώργιος Σιώκας είναι απόφοιτος της σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ. Το θέμα του διδακτορικού του εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική περιοχή των “Οικονομικών της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας” και ο τίτλος του είναι “Συστήματα Καινοτομίας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Σχεδιασμό Ευφυών Πόλεων”.
Πέτρος Δήμας

Πέτρος Δήμας

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, PhD
Ο Πέτρος Δήμας είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ, με συμμετοχή σε έναν εκτενή κατάλογο εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Είναι διδάκτωρ ΕΜΠ στη γνωστική περιοχή της Βιομηχανικής Οικονομικής, Πολιτικής & Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και κάτοχος MSc στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση από το ΟΠΑ.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Νικόλαος Κανέλλος

Νικόλαος Κανέλλος

Οικονομολόγος, MSc, PhD
Μάριος Καρμέλλος

Μάριος Καρμέλλος

Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD
Παρασκευάς Γεωργίου

Παρασκευάς Γεωργίου

Χημικός Μηχανικός, MBA, PhD
Σπύρος Κυρίμης

Σπύρος Κυρίμης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng
Μαργαρίτα Γιανναράκη

Μαργαρίτα Γιανναράκη

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ