Διεθνή Συνέδρια

 • Stamopoulos, D., Dimas, P., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.: “Exploring the link between digital capabilities and innovation performance in Greek enterprises: The mediating role of absorptive capacity” 3rd Digital, Innovation, Entrepreneurship & Financing Annual Conference, Lyon, 20-22 December 2021
 • Stamopoulos, D., Dimas, P., Danias I. and Tsakanikas, A.: “ICT Systems and New I4.0 Technologies for Innovation and Export Performance of Greek Enterprises”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.: “Innovation performance and digital transformation of Greek firms”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains”, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021
 • Dimas, P., Caloghirou, Y., Tsakanikas, A., & Vonortas, N.S., :“Business intangibles in global value chains: In search of export competitive advantage”, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021
 • Protogerou, A., Kontolaimou, A., and Caloghirou, Y.:“Creative industries and resilience in times of crisis: The role of firm and entrepreneurial team characteristics”, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021
 • Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y.: “Innovation Capacity of Firms, Economic Performance and Innovation Output: Evidence from the Greek Business Ecosystem”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica, 3-5 November 2021
 • Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “Smart Cities Economic Activity in Greece: An Input-Output Quantitative Approach”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021
 • Dimas, P., Stamopoulos, D. and Tsakanikas, A., Caloghirou, Y.: “Tracking intangibles in the EU: The GLOBALINTO Input-Output Intangibles database”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021
 • Triantafyllou, E., Sempos, I. Stamopoulos, D., & Dimas, P.: “Benefits and synergies in tackling climate change from the implementation of the Common Agricultural Policy and other agricultural measures in Greece”, 2nd International Conference on Environmental Design, Athens, Greece 23-24 October 2021
 • Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “A Quantitative Approach to the Contribution of the ICT Sector as an Enabler for Growth and Digital Transformation in the Greek Economy”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., Danias I. and Tsakanikas, A.: “Industry 4.0 Technologies, Information and Management Systems as Driving Forces for the Innovation and Export Performance of Greek Businesses”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., Tsakanikas, A. and Caloghirou, Y.: “EU’s Manufacturing Competitiveness in Global Value Chains: The Role of Intangibles and Innovation”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 • Mamica, L., Kastelli, I., Dimas, P., & Król, M., (2021). ‘Green transition policies and their impact on industrial activities: A comparative analysis of Poland and Greece’, 33rd Annual EAEPE Conference, 2-4 September 2021, Naples, Italy
 • Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “Impact of the Smart City on the Greek Economy based on Input-Output Analysis”, 4th Euro-Mediterranean Conference on “VISIONING MED 2020+ / Mediterranean in Transition: Preserving the Past – Preparing for the Future, 9-10 October 2020, Athens, Greece
 • Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “The Economic Impact of the Smart City on the Greek National Economy based on Input-Output Analysis”, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020
 • Stamopoulos, D., Siokas, G., and Tsakanikas, A.: “Absorption of Knowledge Flows in Greek Firms and its Determinants”, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020
 • Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y.: “Measuring the Innovative Capacity of Greek Firms and Its Effect on Their Economic Performance and Innovation Output”, 31st Annual EAEPE Conference, Warsaw, 12-15 September 2019
 • Kastelli, I., Dimas, P., & Tsakanikas, A., (2019). ‘Analysis of the Greek Food and Beverage Industry Using the WIO Database: Trends and Challenges from Production Fragmentation’. 31st Annual EAEPE Conference 2019, 12-15 September, Warsaw, Poland

Ελληνικά Συνέδρια

 • Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y: The Innovative and Economic Performance of The Business Sector in The Greek Economy as a Function of The Determinant Factors of Its Innovative Potential, 12th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Athens, 27-29 May 2019
 • Danias I. and Stamopoulos, D.: “Modern Management Systems and Information Systems in Industry 4.0: An Empirical Investigation”, 17th Annual Student Conference of the Department of AUEB Management Science and Technology, Athens, 18 May 2021
 • Lymperopoulos, D. and Stamopoulos, D.: “Study and mapping of the Greek Vehicle Market: New Paradigms and the Introduction of Electric Propulsion Technologies”, 17th Annual Student Conference of the Department of AUEB Management Science and Technology, Athens, 18 May 2021 
 • Dimas, P., Kastelli, I., Tsakanikas, A., (2019). Mapping and analysis of the Agro-food Value Chain in Greece. 12th Panhellenic Scientific Conference for Chemical Engineering 2019, 29-31 May, Athens, Greece (in Greek).
 •  Stamou, K., Dimas, P., Tsakanikas, A., (2019). The participation of Greek Manufacturing Industries in Global Value Chains: Industry cooperation and effects on competitiveness. 12th Panhellenic Scientific Conference for Chemical Engineering 2019, 29-31 May, Athens, Greece (in Greek).
 • Skreta, A-E., Dimas, P., Tsakanikas, A., (2019). A sector analysis for the Cosmetics Industry in Greece: New trends and growth potential. 12th Panhellenic Scientific Conference for Chemical Engineering 2019, 29-31 May, Athens, Greece (in Greek).

Παλιότερα Συνέδρια

2016

 • Thirty years of European Collaboration in Research and Development: Policy-driven Research Networking and the presence of new knowledge-intensive entrepreneurial ventures. Yannis Caloghirou, Aimilia Protogerou and Evangelos Siokas

2015

 • Γ. Καλογήρου, Ε. Σιώκας, Α. Πρωτόγερου, Γ. Σιώκας. 2015. Η παρουσία των σχολών Χημικών Μηχανικών στα ερευνητικά δίκτυα της ΕΕ. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 4-6 Ιουνίου.
 • Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας. 2015. Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα της ενέργεια στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 4-6 Ιουνίου.
 • Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας. 2015. Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα του περιβάλλοντος στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Πάτρα, 4-6 Ιουνίου.

2014

 • Papadopoulos, N. Stefanakis, A. Boudouvis, T. Tsoutsos, M. Frangou, K. Kalaitzakis, G. Maniatis, S. Danchev, A. Tsakanikas, A. Georgakis, 2004. PROTEAS Solar Polygeneration System, 29PthP European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC)
 • Protogerou, A, Caloghrirou, Y., Vonortas N. 2014. The effect of company founders on young firms innovative performance: An empirical approach. 2014 Technology Transfer Society Conference, Marriott Inner Harbor, Baltimore, MD, USA, October 23-25.
 • Protogerou, A, Caloghrirou, Y. 2014. Dynamic capabilities in young entrepreneurial ventures: an exploratory exercise in low and high tech sectors. 15th International Joseph Schumpeter Society Conference on Foundations of Economic Change-Behaviour, Interaction and Aggregate Outcomes, Jena, July 27-30.
 • Protogerou, A., Kontolaimou, A., Caloghirou, Y. 2014. Innovation and Creative Industries: An exploratory exercise. DRUID Society Conference 2014, Copenhagen Business School, Copenhagen, June 16-18. http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/ncbfdqg6ox27bsxhv5m0i9jo7cxu.pdf
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Panayiotopoylos, P. 2014. Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities. DRUID Society Conference 2014, Copenhagen Business School, Copenhagen, June 16-18. http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/yrp2pm52jyqao616gxuu96vy08hc.pdf
 • Kopidou D., Diakoulaki D. (2014). The driving forces of a green and inclusive growth: Decomposition Analysis of carbon emissions and employment in EU-27 countries before and during the economic crisis. 2nd International Conference of the Research Centre for Energy Management (RCEM), 22-24 May 2014, Chania, Crete.
 • Διακουλάκη Δ., Κοπίδου Δ. (2014). Ερμηνευτικοί παράγοντες της μεταβολής των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και μετά την οικονομική κρίση. “Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 26-27/3 2014, Παν. Θεσσαλίας,Βόλος.
 • Kastelli I., S. Zografakis, 2014, “Industrial competitiveness and the search for a sustainable path out of the crisis. Lessons from the Greek experience”, 26th Annual EAEPE Conference ‘Unemployment and Austerity in Mediterranean European Countries’, 6-8 November 2014, Nicosia Cyprus.
 • Καστέλλη Ι., 2014, “Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη”, παρουσίαση στην ημερίδα με θέμα “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 11 Ιουλίου 2014.

2013

 • Tserkezis, N. Paratsiokas, A. Tsakanikas, A. Athanasiadis, “The Economic Footprint of the Greek Pharmaceutical Industry”, Value in Health, Volume 16, Issue 7 , Pages A580-A581, November 2013, ISPOR 16th Annual European Congress.
 • Karagouni, G. Tsakanikas, A, “Knowledge – Intensive strategies in low tech sectors during the crisis: the case of the Greek wood and furniture sector”, 6th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, September 23rd-24th, 2013 Estoril, Cascais, Portugal
 • A.Tsakanikas, I.Giotopoulos, “The impact of the financial crisis on early-stage entrepreneurship in Europe” T2S Annual Conference, Bergamo 8-9 November 2013
 • Y.Caloghirou, A.Protogerou, A.Tsakanikas, N.Vonortas “Founding team, firm, and contextual characteristics associated with knowledge-intensive young business ventures” T2S Annual Conference, Bergamo 8-9 November 2013
 • Tserkezis and A. Tsakanikas, “The Economic Impact of Mining Activity on Milos Island”, 6th International Conference, Sustainable Development in the Minerals Industry, Milos 1/7/2013
 • Giotopoulos, I. , Kontolaimou A. Tsakanikas A. “Innovative performance of developed and developing/transition European countries: the role of technology oriented entrepreneurship using GEM data, 2013 GEM Research Conference on Entrepreneurship and Economic Development, Barcelona, 19-21 June 2013
 • Tserkezis, N. Paratsiokas, A. Tsakanikas, A. Athanasiadis, “The Economic Footprint of the Greek Pharmaceutical Industry”, Value in Health, Volume 16, Issue 7 , Pages A580-A581, November 2013, ISPOR 16th Annual European Congress. 8. Karagouni, G. Tsakanikas, A, “Knowledge – Intensive strategies in low tech sectors during the crisis: the case of the Greek wood and furniture sector”, 6th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, September 23rd-24th, 2013 Estoril, Cascais, Portugal
 • Γ. Μαυρωτάς, Ν. Γάκης, Ρ. Σκουλάξινου, Β. Κατσούρος, Ε. Γεωργοπούλου, Ν. Γκάργκουλας (2013) «Η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στη διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων μέσω πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού: Η περίπτωση της Αττικής», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
 • Κ. Αρβανίτης, Γ. Μαυρωτάς (2013) «Βελτιστοποίηση μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με χρήση μαθηματικού προγραμματισμού», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
 • Ι. Γελεγένης, Δ. Διακουλάκη, Λ. Λαμπροπούλου, Γ. Γιαννακίδης, Γ. Μαυρωτάς, Π. Αξαόπουλος, D. Harris, Μ. Σαμαράκου (2013) «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και ανάλυση τάσεων και αντιφάσεων της αγοράς», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
 • Γ. Μαυρωτάς, Ο. Πετσάκ, Β. Παππά (2013) «Επιλογή εύρωστου χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων με μαθηματικό προγραμματισμό», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2013. Publicly-funded collaborative R&D networks as drivers for promoting knowledge-intensive entrepreneurship: an exploratory exercise. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, Esade Business School, Barcelona, Spain, June 17-19.
 • Ε. Σιώκας, Ι. Καλογήρου, Ν. Κανέλλος, Γ. Σιώκας. 2013. Η διαχρονική εξέλιξη της παρουσίας και του ρόλου των ελληνικών οργανισμών στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δίκτυα που δομούνται στην ευρύτερη θεματική περιοχή της «κοινωνικοοικονομικής έρευνας». 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα, 23-25 Μαΐου.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Deligianni, I. 2013. How could education systems cultivate knowledge-intensive entrepreneurship? An example from engineering education. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, ESADE Business School, Barcelona, Spain, June 17-19. http://druid8.sit.aau.dk/acc_papers/yui2eb9l2vb9xfvp103g8a7yify2.pdf
 • Karagouni G., Protogerou A., (2013) The wood and furniture sector within crisis: a dynamic capabilities perspective, Management of International Business and Economics Systems 2013 International Conference, Larissa, Greece, June 8-10. http://mibes.teilar.gr/proceedings/2013/Karagouni-Protogerou.pdf
 • Caralis G., Diakoulaki D., Zervos A. (2013). Financial profitability of wind farms in Greece in times of economic crisis: A Monte Carlo analysis for the treatment of emerging uncertainties. European Wind Energy Conference: EWEC 2013, Vienna, 4-7 February 2013.
 • Gelegenis J., Diakoulaki D., Giannakidis G., Lambropoulou H., Harris D. (2013). Independent heating in multi-family dwellings, or how an energy management measure may lead to overconsumption. Energy for Sustainability 2013: Sustainable cities. Coimbra, 8-10 September 2013.
 • Κοπίδου Δ., Μερτζάνη Α., Διακουλάκη Δ. (2013). Επιπτώσεις διαρθρωτικών και τεχνολογικών μεταβολών στις εκπομπές CO2 και στην απασχόληση: εφαρμογή στις χώρες της ΕΕ. 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, 31/5-2/6 2013, Αθήνα.
 • Ναχμίας Ν., Κοπίδου Δ., Διακουλάκη Δ. (2013). Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εξέλιξης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, 31/5-2/6 2013, Αθήνα.
 • Caloghirou Y., I. Kastelli, A. Livieratos, 2013, “From the lab… to the market”, 13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, November 10-13, Chania, Greece.
 • Καστέλλη Ι., 2013, «Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Δίκτυα στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης και η Σημασία τους για τις ΜΜΕ», ομιλία στην Ημερίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις, 23 Οκτωβρίου 2013.

2012

 • Skoulaxinou, R., Mavrotas, G., Karkazi, A. Gargoulas, N., Mavropoulos, A., Georgopoulou, E., Gakis, N., Dermatas, D., Katsouros, V. (2012) “Waste Management Multi-Objective Optimization for Greenhouse Gases Emissions Control”, International Solid Waste Association (ISWA) world congress, Florence, Italy, 17-19 September, 2012
 • Σκουλάξινου, Ρ., Γάκης, Ν., Μαυρωτάς, Γ., Γκάργκουλας, Ν. (2012) «Παρουσιαση του καινοτομου εργαλειου ληψης αποφασεων waste-c-control για τον ελεγχο των εκπομπων αεριων φαινομενου του θερμοκηπιου απο τη διαχειριση αστικων στερεων αποβλητων: εφαρμογη στην περιφερειακη ενοτητα Χανιων», 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, Αθήνα, ΕΜΠ, 30/11-1/12/2012.
 • Mavrotas, G., Florios, K. (2012) “Finding the exact Pareto set in multiple objective integer programming problems using an improved version of the augmented epsilon constraint method”, 23ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 12-14 Σεπτεμβρίου
 • Μαυρωτάς, Γ., Κατσή, Χ., Σκουλάξινου, Ρ., Γκάργκουλας, Ν., Γάκης, Ν., Κατσούρος, Β., Γεωργοπούλου, Ε., (2012) «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση: Η περίπτωση της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης Αστικών Στερεών Απορριμάτων σε περιφερειακό επίπεδο», 23ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 12-14 Σεπτεμβρίου
 • Caloghirou Y., Protogerou, A., Panagiotopoulos, P. 2012. Public procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek local authorities. 2012 European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI) Conference, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Germany, June 12-13. Book of Abstracts- 2012 Eu-SPRI Conference pp. 51-53.
 • Diakoulaki D., Zoupas P., Gelegenis J. (2012). Treatment of uncertainty in the assessment of the financial profitability of energy retrofit measures in the Greek building stock. EEMSW 2012, Int. Workshop on Energy Efficiency for a more Sustainable World. Ponta Delgada, Azores, 14-16 September 2012.
 • Pavlakis E., Tourkolias C., Diakoulaki D. (2012). Employment benefits associated with investments on energy efficiency in the residential building stock in Greece. EEMSW 2012, Int. Workshop on Energy Efficiency for a more Sustainable World. Ponta Delgada, Azores, 14-16 September 2012.
 • Κοπίδου Δ., Διακουλάκη Δ., (2012). Αξιοποίηση της Ανάλυσης Αποδόμησης στην Πολυκριτηριακή Ιεράρχηση χωρών της ΕΕ με βάση τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. 23ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ): «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων / Συστημάτων», 12-14/9 2012, Αθήνα

2011

 • Florios, K., Mavrotas, G. (2011), “Application of the maximum score maximum profit estimator to stocks of the banking sector in the athens stock exchange”, 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, 30 June – 2 July 2011.
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2011. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Druid Society Conference 2011 on Innovation, Strategy and Structure, Copenhagen Business School, Denmark, June 15-17. http://druid8.sit.aau.dk/ druid/acc_papers/y47r9putcllaoppt929pehg8tkxi.pdf
 • Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2011. Heterogeneity of technological knowledge flows in EU-funded collaborative research networks. DIME final Conference, UNU-MERIT & School of Economics and Business, Maastricht University, The Netherlands, April 6-8. http://final.dime-eu.org/files/Protogerou_etal_A8.pdf
 • Karka P., Diakoulaki D. (2011). Estimation of the Carbon Footprint of Greek households combining a bottom-up methodology with Input-Output Analysis. CEST 2011, 12th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Rhodes, 8-10 September 2011.

2010

 • Tsakanikas, A., S.Chatzichristou “Female Knowledge Intensive Entrepreneurship: going beyond the gender gap’’ V International Workshop of Research based on GEM, Cádiz, 28 June 2010.
 • Tsakanikas, A., S.Chatzichristou “Female Knowledge Intensive Entrepreneurship: a quality yet no gender gap’’ DIME – AEGIS – LIEE / NTUA ATHENS 2010 CONFERENCE, “The emergence and growth of Knowledge Intensive Entrepreneurship in a comparative perspective. Studying various aspects in different contexts”, Athens, National Technical University of Athens, April 29-30, 2010.
 • Tsakanikas, A., S.Chatzichristou “Female Knowledge Intensive Entrepreneurship: going beyond the gender gap’’ V International Workshop of Research based on GEM, Cádiz, 28 June 2010.
 • Pechak, O., Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. (2010), “Investigating the role of the Clean Development Mechanism within the global green energy market: the case of wind energy”, Proceedings of the 7th EEM10 Conference, Madrid, Spain, 23-25.06.2010, DOI: 10.1109/ EEM.2010.5558674, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5558674&tag=1
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Technology Transfer Annual Conference 2010, The George Washington University, 12-13 November 2010, Washington, D.C., USA.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas and N. Kanellos. Participation intensity and role of knowledge-intensive firms in EU-funded research networks. DIME-AEGIS Conference, Athens, April 29-30, 2010.
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. DRUID Summer Conference 2010, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology, Imperial College, London Business School, UK, June 16 -18. http://www2.druid.dk/ conferences/viewpaper.php? id=501851&cf=43
 • “The role played by purchasing policies of the public administration and the local authorities for the provision of e-government services in stimulating the emergence and/or growth of knowledge intensive entrepreneurship at the local, regional and national level” (with Panayiotis Panayiotopoulos), DIME-AEGIS-LIEE/NTUA ATHENS 2010 Conference, NTUA, Athens, April 29-30, 2010.
 • «Ο ρόλος των ελληνικών επιστημονικών/ ερευνητικών φορέων για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης ελληνικών βιομηχανιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», (με τους Μ. Μαργαρίτη και Κ. Χαριτίδη), 4ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα: Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES)- ΕΜΠ, Αθήνα, 10-12 Μαϊου, 2010.

2009

 • Α. Τσακανίκας, S. Danchev, Γ.Μανιάτης, “Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα συστήματα στήριξης: Επενδυτικές αποδόσεις με την εφαρμογή του νέου μηχανισμού στήριξης”, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 3–5 Ιουνίου 2009, Πάτρα.
 • Μαυρωτάς, Γ., Βλάχου, Δ., Φλώριος, Κ. (2009) “Ενεργειακός σχεδιασμός νοσοκομείου με συνδυασμένη χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού και προσομοίωσης Monte Carlo για τη διαχείριση της αβεβαιότητας”, 21ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 28-30 Μαϊου σελ. 467-472.
 • Γεωργίου, Π., Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. (2009) «Μακροχρόνιος σχεδιασμός του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με χρήση μαθηματικού προγραμματισμού», 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 4-6 Ιουνίου, σελ 1517-1520.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2009. Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. DRUID Society Summer Conference 2009 on Innovation, Strategy and Knowledge, Copenhagen, Denmark, June 17–19. http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=5754&cf=32
 • Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε., Καλογήρου Γ., Κανέλλος Ν. 2009. Συγκριτική ανάλυση δικτύων ερευνητικών συνεργασιών σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Πρωτόγερου Α., Καλογήρου. 2009. Δυναμικές ικανότητες, στρατηγική και επίδοση των επιχειρήσεων: η ελληνική περίπτωση. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε. 2009. Η συμμετοχή και ο ρόλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα δίκτυα συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου “170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα”, ΕΜΠ, Αθήνα, 4-5 Μαρτίου (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Georgiou P., Mavrotas G., Diakoulaki D. (2009). Effective Integration of environmental policy constraints in the long-term planning of the Greek power system. CEST 2009, 11th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Chania.
 • Διακουλάκη Δ. Τουρκολιάς Χ. (2009). Ανάλυση Κόστους-Οφέλους σεναρίων ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα Ελλάδας και Κύπρου. 9ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας (ΙΗΤ), Πάφος, Κύπρος.
 • «Η οικονομική και διοικητική διάσταση των σπουδών του μηχανικού. Η περίπτωση της Σχολής Χημικών Μηχανικών», (με τις Δ. Διακουλάκη και Μ. Μανδαράκα), Συνέδριο για τα 170 χρόνια του Πολυτεχνείου, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 4 & 5 Μαρτίου, 2009.

2008

 • Mavrotas, G., Figueira, J.R. Florios, K. (2008) “Solving the bi-objective multidimensional knapsack problem exploiting the concept of core” Proceedings of the 67th meeting of the European Working Group “Multiple Criteria Decision Aiding”, Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series A, 1/2008, pp 104-122.
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Askounis, D., Psarras, J. (2008) «Portfolio selection in the presence of multiple criteria». In: Proceedings of the 20th National Conference of the Hellenic Operational Research Society, Spetses, Greece, June 19-21, 2008, pp. 631-648.
 • Μαυρωτάς, Γ., Στιβακτάκης, Β., Αψερίδης, Γ. (2008) «Ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός ξενοδοχείου με τη χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού», 20ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Σπέτσες, 19-21 Iουνίου, σελ. 335-342.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε, 2008. Η ελληνική παρουσία στις χρηματοδοτούμενες διευρωπαϊκές συνεργασίες στην περιοχή των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Ένα ελληνικό παράδοξο μέσα στο ευρωπαϊκό παράδοξο; Σεμινάρια της Ερμούπολης 2008, Ερμούπολη, Σύρος 10-13 Ιουλίου.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S. 2008. The indirect impact of dynamic capabilities on firm performance. The 25th DRUID Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, Denmark, June 18–20. http://www2.druid.dk/ conferences/viewpaper.php?id=3718&cf=29
 • Papagiannaki Κ., Diakoulaki D. (2008). Decomposition analysis of CO2 emissions from passenger cars: The cases of Greece and Denmark. Int. Conference on Policy Modeling (EcoMod2008). Berlin.
 • Papagiannaki Κ., Diakoulaki D. (2008). Decomposition Analysis of CO2 emissions from passenger cars in Greece. 10th Int. Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation (AATT2008). Athens.
 • Mavrotas, G. Xidonas, P., Psarras, J. (2008) “An integrated multiple criteria methodology for supporting common stock portfolio selection decisions”, Proceedings of the 67th meeting of the European Working Group “Multiple Criteria Decision Aiding”, Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series A. 1/2008, pp 56-71.

2007

 • Μαυρωτάς, Γ., Φλώριος, Κ., Γεωργίου, Π. Διακουλάκη, Δ. (2007) «Ενεργειακός Σχεδιασμός στον Τριτογενή τομέα με τη χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού», 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, σελ 1517-1520.
 • Μαυρωτάς, Γ., Γεωργοπούλου, Ε. Μοιρασγεντής, Σ., Σαραφίδης, Ι., Λάλας, Δ., Χόντου, Β, Γάκης, Ν. (2007) «Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και επιλογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στις βιομηχανίες της Αττικής με τη χρήση πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού», 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, σελ 669-672.
 • Siokas E. 2007. Exploring EU Funded R&D Collaboration Networks in the Area of Information Society Technologies: An application of social network analysis. DRUID-DIME Academy Winter 2008 PhD Conference, Aalborg, Denmark, January 17 – 19.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The structure of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. 19th EAEPE Annual Conference, Porto, Portugal, November 1-3.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε, 2007. Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Πυθαγόρας ΙΙ – Συνέδριο για την επιστημονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πλωμάρι Λέσβου, 5-8 Ιουλίου.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2007. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. EAEPE 2007 Conference on Economic Growth, Development and Institutions-Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis, Porto, Portugal, Nov. 1-3. http://www.fep.up.pt/ conferencias/EAEPE2007/Papers%20and%20abstracts_CD/Protogerou.pdf.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2007. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. DRUID Summer Conference 2007, Copenhagen, Denmark, June 18-20. http://www2.druid.dk/ conferences/viewpaper.php?id=1493&cf=9
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Siokas E. 2007.The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable products and services. DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: Ιnnovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June 4-5. http://pythagoras.ntua.gr/images/stories/68_875/4_caloghiroumilan2007.pdf
 • Πρωτόγερου Α., Καλογήρου Γ., Σιώκας Ε. 2007. Η συμμετοχή και ο ρόλος των Ελληνικών φορέων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου, Τόμος Β, σελ 989-992.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2007. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May 10-11. http://www.gredeg.cnrs.fr/colloques/dime/papers/Aimilia_Protogerou%20-%20di me %20nice%2011052007.pdf
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. XXVII International Sunbelt Social Network Conference, Corfu Island, Greece, May 1-6. http://pythagoras.ntua.gr/images/stories/68_875/2_corfu_poster_final.pdf
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Grafakos S. (2007). Combining Multicriteria Decision Analysis with Economic Valuation for effectively integrating non-traded goods in policy making. 15th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Thessaloniki.
 • Papagiannaki Κ., G.Leontarakis G., Diakoulaki D. (2007). Decomposition analysis of CO2 emissions from road transport in EU15. CEST 2007, 10th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Kos.
 • Tourkolias C., Diakoulaki D., Mirasgedis S., Mavrotas G. (2007). Public health effects from energy use in the industrial sector. CEST 2007, 10th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Kos.
 • Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ. (2007). Τεχνικο-Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας στη Βιομηχανία στο Πλαίσιο των Ευέλικτων Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 6ο Πανελλήνιο Επιστ. Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • Θεοφανοπούλου Γ., Τουρκολιάς Χ., Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ., Θεοφύλακτος Κ. (2007). Τεχνικο-Οικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους Συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας σε Βιομηχανία Τροφίμων. 6ο Πανελλήνιο Επιστ. Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • “Performance of technology adoption: Some evidence from Greek manufacturing SMEs”, (with I.Voudouris, S. Lioukas and M. Iatreli), EURAM 2007, Current Management Thinking: Drawing from Social Sciences and Humanities to address contemporary challenges, Paris, May 16-19, 2007.

2006

 • Γ. Καλογήρου, Ι. Καστέλλη, Α. Τσακανίκας, “Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: Πώς, πότε, γιατί και με ποιους;”, «Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης», Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ Ιούλιος 2006 Δεύτερος Τόμος σελ. 452-467.
 • «Διερευνώντας τη μεγάλη εικόνα της παγκοσμιοποίησης. Τα βασικά γνωρίσματα , τα κρίσιμα ερωτήματα, οι δυνατές επιλογές, οι επιπτώσεις», Πρακτικά 3ου Βιομηχανικού Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου, 2006, τ.1, σ.249-263.
 • «Τεχνολογικές επιλογές στο πλαίσιο επενδυτικών αποφάσεων: έρευνα πεδίου σε ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις» (με Μ. Ιατρέλλη, Γλ. Καραγκούνη και Σ. Λιούκα), Πρακτικά 3ου Βιομηχανικού Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου, 2006, τ. 2, σ. 348-357.
 • Papagiannakis, L., Mavrotas, G. and Damigos, D. (2006) “Fostering Entrepreneurship in polytechnic universities: The Greek experience”, University Entrepreneurship – Incubating Processes Conference, Lahti, Finland, pp 187-193.
 • Mavrotas, G., Florios, K., Georgiou, P. and Diakoulaki, D. (2006) “A MOMILP model for hospitals energy rehabilitation handling uncertainty in load profiles”, Mini EURO Conference Operational Research Models and Methods in the Energy Sector (ORMMES 06), Coimbra, Portugal, (CD-ROM)
 • Παπαγιαννάκης, Λ., Δαμίγος, Δ., Καστέλλη, Ι., Μαυρωτάς, Γ. (2006) «Σπουδές Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις για ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα». Συνέδριο ΤΕΕ, «Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης», (CD-ROM) Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, τόμος β’: 560-569.
 • Papayannakis L., I. Kastelli, D. Damigos, G. Mavrotas, 2006, “Entrepreneurship education in Greece: Experience and challenges for a Technical University”, ηλεκτρονικά πρακτικά DIME-LIEE/NTUA Athens Conference on Entrepreneurship, knowledge learning and the evolution of industrial / territorial clusters and regions, November 30-December 1, Athens. http://www.dime-liee.ntua.gr/full%20papers/dime4.pdf
 • Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgendis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D. and Hontou, V. (2006) “Evaluation and Selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in greater Athens area using Multiobjective Combinatorial Optimization”, Mini EURO Conference Operational Research Models and Methods in the Energy Sector (ORMMES 06), Coimbra, Portugal, (CD-ROM).
 • Πρωτόγερου Αιμ., Σιώκας Ε, Καλογήρου Γ, Χαζάπης Α. 2006. Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου τ. 2, σ. 286-292.
 • Protogerou A., Caloghirou Y, Siokas E. 2006. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. The EAEPE 2006 Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4, 2006. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Πρωτόγερου Αιμ., Καλογήρου Γ. 2006. Η ανάδυση νέων κλάδων/δραστηριοτήτων στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου.
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Georgiou P. (2006). Treatment of uncertainty in the assessment of investment opportunities on wind energy in the framework of the clean development mechanism. 19th Mini-EURO Conference “Operational Research Models and Methods in the Energy Sector”, Coimbra,.
 • Diakoulaki D., Dimitropoulos G., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D. (2006). Promoting wind energy through the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. Eur. Wind Energy Conference (EWEC 2006), Athens.
 • Διακουλάκη Δ., Μοιρασγεντής Σ., Τουρκολιάς Χ. (2006). Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; 3ο Συνέδριο ΤΕΕ: “Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης”. Αθήνα.
 • Διακουλάκη Δ., Μανδαράκα Μ., Γαλιάτσος Ν. (2006). H συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας στην κάλυψη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 3ο Συνέδριο ΤΕΕ: “Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης”. Αθήνα.
 • “Enhancing human capital for the promotion of technology-based entrepreneurship in an intermediate economy: The case of engineering education in Greece”, (with Aimilia Protogerou and Stavros Ioannides), DIME-LIEE/NTUA Athens 2006 Conference, Athens, National Hellenic Research Foundation, November 30 & December 1, 2006.
 • “Addressing the complexity challenge: Some reflections on the non-linear route of putting policy into practice” (with N. Constantelou), EuroCPR 2006, Seville, March 26-28, 2006.
 • Kastelli I., 2006, “Organisational knowledge creation in the context of R&D cooperation. The role of absorptive capacity”, DRUID-DIME Academy Winter 2006 Conference, Aalborg, Denmark, January 26-28. http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/dw2006-1713.pdf
 • Kastelli I., 2006, “The determinants of organisational knowledge creation in the context of R&D cooperation. The role of absorptive capacity”, ηλεκτρονικά πρακτικά DRUID Summer Conference on Knowledge, Innovation and Competitiveness: Dynamics of Firms, Networks, Regions and Institutions, Copenhagen, Denmark, June 18-20. http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=162&cf=8 (3 ετεροαναφορές).

2005

 • Τωμαδάκη, Δ., Παπαγιαννάκης, Λ., Τσακανίκας Α., (2005),“Οι προσδιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς” 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 26–28 Μαΐου 2005, σελ.493-496.
 • Μαυρωτάς, Γ. και Γεωργίου, Π. (2005) «Η εφαρμογή πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού στη βελτιστοποίηση διεργασιών», 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, σελ 981-984.
 • Μαυρωτάς, Γ., Ζιώμας, Ι. και Διακουλάκη, Δ. (2005) «Μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη», 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, σελ. 497-500.
 • Mavrotas, G., Ziomas, J., Diakoulaki, D. (2005). Formulation of an action plan to comply with the limits of the air quality directives: An Integrated Multi-Criteria Approach. Proceedings of the 9th Int. Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2005), Rhodes, pp. 966-971
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S. 2005. Inside the ‘black box of dynamic capabilities: defining and analyzing their linkages to functional competences and firm performance. The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on “Dynamics of industry and innovation: organizations, networks and systems”, Copenhagen, Denmark, 27-29 June. http://www.druid.dk/ uploads/tx_picturedb/ds2005-1565.pdf
 • Πρωτόγερου Α, Καλογήρου Γ. 2005. Η ανάδυση νέων κλάδων οικονομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα σύμμειξης τεχνολογικής γνώσης που προέρχεται από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Πρακτικά Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων), Θεσσαλονίκη, 26-29 Μαΐου.
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D. (2005). Multicriteria evaluation of investment opportunities for the exploitation of the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. CEST 2005, 9th Int. Conference on the Environmental Science and Technology, Rhodes.
 • Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ. (2005). Σενάρια για το Μέλλον: Αβεβαιότητες, Αντιθέσεις και Αποφάσεις. 3ο Εθνικό Συνέδριο “Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”. Αθήνα.
 • Δεμερτζής X., Ζερβογιάννης Π., Διακουλάκη Δ. (2005). Χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού στην Επιλογή Προγραμμάτων για την Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Συνέδριο Heleco ’05, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα.

2004

 • Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. (2004) “A Combined MCDA-MOIP approach to assist in project selection under policy constraints and uncertainty in the criteria weights”, 15th Mini-EURO Conference, Managing Uncertainty in Decision Support Models, Coimbra, Portugal, (CD-ROM)
 • Diakoulaki D., Grafakos S. (2004). Treatment of uncertainty in weights elicitation through the disclosure of the hidden monetary values assigned to sustainability criteria. 15th Mini-EURO Conference: Managing Uncertainty in Decision Support Models. Coimbra.
 • Diakoulaki D., Mavrotas G. (2004). A Multi-Criteria Approach for the Classification of EU Countries with Respect to their Progress Towards Sustainable Development. 7th international conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM-7), Berlin.

2003

 • Μαυρωτάς, Γ. Καλογήρου, Γ. και Κουνέ, Ζ. (2003) «Μοντέλο Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ», 16ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, σελ. 79-88.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G. (2003). Classification of EU countries with respect to multiple environmental indicators. Proceedings of the 8th Int. Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2003), Lemnos, pp 136-145.
 • Nikolaou A., Diakoulaki D. (2003). Life Cycle Assessment of a bio-electricity system in Greece. CEST 2003, 8th Int. Conference on the Environmental Science and Technology, Lemnos.
 • Kastelli, I, Tsakanikas, A, Caloghirou, Y., “The dynamic effects of cooperation: what are the conditions for organizational knowledge creation? European Association for Evolutionary Political Economy Conference (EAEPE), Aix en Province, 7-10 November 2002.

2002

 • Diakoulaki, D. Glycogianni, A. and Mavrotas, G. (2002) “Classification of EU countries in an environmental performance matrix: application to the whole economy and the agricultural sector” Proceedings of the International Conference ARIADNE (Agricultural and Rural Information Applied to Defense of Nature and Environment) pp. 329-340.
 • Protogerou A, Caloghirou Y. 2002. The impact of dynamic capabilities on firm performance. EAEPE 2002 Conférence, Aix-en-Provence, France, 6-9 November. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • “Α Combinatorial Multicriteria Approach for Corporate Funding Under Policy Constraints”, (with G. Mavrotas, D. Diakoulaki), International Federation of Operational Research Societies (IFORS) Conference, Edinburgh, 2002.
 • Kastelli I., 2002, “The impact of supranational macroeconomic policy on technological development – the case of Greece”, MACROTEC Conference, Madrid, March 1-2.
 • “The role of SMEs in the creation of a Knowledge based economy”, 10th workshop of Topika on In-Use Knowledge, Knowledge of New Technologies: Its Articulation, Use, Management and Learning, Mesta, Chios, 5-8 September, 2002.

2001

 • Kastelli, I, Caloghirou, Y., Tsakanikas, A. “Influential factors in the innovative performance of firms: Some empirical insights’’, EAEPE, Siena 8-11 Nov. 2001.
 • Caloghirou, Ι. Kastelli, A. Tsakanikas, 2001, “Influential factors in the innovative performance of firms: Some empirical insights.”, παρουσίαση κειμένου εργασίας στην ημερίδα του ερευνητικού έργου “Ροές Γνώσης για την Καινοτομία”, Αθήνα, 25-26 Ιουνίου.
 • Τσακανίκας Α., Κωνσταντέλου Ν., Καρούτσου Α., “Η επιχείρηση και η καινοτομική της δραστηριότητα: Πηγές απόκτησης και μηχανισμοί διάχυσης και Διαχείρισης της τεχνολογικής γνώσης’’, 3PοP Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 31/5 – 2/6, Ιούνιος 2001. σελ.877-880.
 • Τσακανίκας Α., Καλογήρου Γ., Ιωαννίδης Σ., “Η συνεργασία επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων’’, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 31/5 – 2/6, Ιούνιος 2001, σελ.869-872.
 • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Φλώριος, Κ. (2001) «Πρόβλεψη διεθνών τιμών καυσίμων και άλλων εμπορευμάτων με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Σύγκριση με παραδοσιακές στατιστικές τεχνικές», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα , σελ. 893-896.
 • Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. (2001) «Σχεδιασμός επέκτασης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Πολυκριτηριακού Γραμμικού Προγραμματισμού», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα , σελ. 313-316.
 • Protogerou A., Caloghirou Y. 2001. Toward the development of measures of dynamic capabilities among Greek manufacturing firms. EAEPE 2001 Conference, Siena, Italy, 8-11 November 2001. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Πρωτόγερου A., Καλογήρου Γ., Παπαγιαννάκης Λ. 2001. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου, Τόμος Β, σελ.889-892.
 • Kavadakis G., Diakoulaki D. (2001). Cost-Benefit analysis of biodiesel in Greece. CEST 2001, 7th Int. Conference on the Environmental Science and Technology, Syros.
 • Hontou V., Diakoulaki D. (2001). A multicriteria approach to burden sharing among industrial branches for combating climate change. CEST 2001, 7th Int. Conf. on the Environmental Science and Technology, Syros.
 • Δεμερτζής Χ., Διακουλάκη Δ. (2001). Εφαρμογή του Μηχανισμού Χρηματοδότησης από Τρίτους για την προώθηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα.
 • “Science and Technology Policies Towards Research Joint Ventures” (with Nicholas Vonortas), prepared for the Conference on The Contribution of European Socioeconomic Research to to the Benchmarking of RTD Policies in Europe, Brussels, February 12, 2001.
 • «Η ένταξη των χημικών μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας», (με Λ. Παπαγιαννάκη, Γ. Λιάγκουρα), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Οικονομικά»), τόμος Β, Αθήνα 2001, σ. 865-868.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, S. Ioannides, 2001, “Cooperative R&D as a means for knowledge creation”, στην ημερίδα “The upgrading of absorptive capacities of domestic firms and institutions” υπό την αιγίδα του Center for Innovation Policy Research and Education for Central and Eastern Europe και του ερευνητικού δικτύου MESIAS, Βουδαπέστη, 7-11 Μαρτίου.
 • Καστέλλη Ι., Σ. Ιωαννίδης, 2001, “Ερευνητικές συνεργασίες και δημιουργία νέας γνώσης”, πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Τόμος Β’, σελ. 873-876.

2000

 • Caloghirou, Y., Constantelou N., Tsakanikas A., “Inter-country technological linkages through European Collaborative Research Programmes: Does Geography (still) matter’’, EAEPE, Berlin 2-5 Nov. 2000.
 • Κastelli I., Y. Caloghirou, S. Ioannides, 2000, “R&D cooperation as a means for knowledge creation”, ηλεκτρονικά πρακτικά (cd rom) συνεδρίου EAEPE (European Association for Evolutionary Economics), Berlin, Germany, November 2-4.
 • Caloghirou Y, Papagiannakis L, Protogerou A., Spanos Y. 2000. The effects of dynamic capabilities and industry structure on firm performance. EAEPE 2000 Conference, Berlin, Germany, 2-5 November. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom).
 • Caloghirou, Y., Vonortas, N., Tsakanikas, A. “University – Industry Cooperation in Research and Development’’ Organizational issues in University – Industry technology transfer, Krannert School of Management, Purdue University, W.Lafayette, Indiana, USA, June 2000.
 • Diakoulaki D., Karalis G., Zervos A. (2001). Strategies for communities aiming at 100% RES supply. ALTENER 2000 Conference: Renewable Energy for Europe, Toulouse, 158-161.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Tziantzi M. (2000). Environmental externalities of electricity generation and the development of renewable energy sources. 10th Annual Conference of the Eur. Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Rethymnon.
 • Kollas J., Mirasgedis S., Diakoulaki D. (2000). Comparative risk assessment of energy sources used for electricity production in Greece, 5th Int. Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM-5), Osaka.
 • “Νησίδες ταχείας ανάπτυξης στην προοπτική μιας νέας Ευρωπαϊκής οικονομίας: η πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη;», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Οικονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης: Ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 2000, σ. 137-146.

1999

 • Caloghirou, Y., Diakoulaki, D., Tsakanikas, A., “A multicriteria Decision Support System for the Dynamic Assessment of Sectorial and Corporate performance’’ European Symposium on Intelligent Techniques, Chania 3-4 June 1999.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (1999) “Mixed Integer Multiple Objective Linear Programming. Application in the Power Generation Expansion Planning”, 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, pp. 1412-1414.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ. (1999). Ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος. 6ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σάμος.
 • “On the growing collaboration between firms in knowledge production”, The European Socio-Economic Research Conference, Brussels, 28-30 April, 1999.
 • «Επενδυτική Συμπεριφορά και Τεχνολογικές Επιλογές στην Ελληνική Βιομηχανία» (με τη Μ. Ιατρέλλη και τον Σ. Λιούκα), Πρακτικά 2ο Πανελληνίου Επιστημονικου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 1999, σ. 761-764.
 • Καστέλλη Ι., Α. Τσακανίκας, 1999, “Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων”, σεμινάρια Ερμούπολης, Σύρος.
 • “Αναδυόμενες τάσεις στο ελληνικό μάνατζμεντ» (με τους Σ. Μακρυδάκη, Λ. Παπαγιαννάκη και Π. Τριβέλλα), Πρακτικά του 11ου Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Μάϊος 1997), τόμος ΙΙ, Ενότητα Ε΄: Πρότυπα Διοίκησης και Επιχειρησιακή Στρατηγική, Έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα, 1999, σ. 523-538.
 • «Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση της προμήθειας αντλιών», (με τους Π. Λαμπράκη, Μ. Μανδαράκα, Π. Τριβέλλα), Πρακτικά του 11ου Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Μάϊος 1997), τόμος ΙΙ, Ενότητα Ε΄: Πρότυπα Διοίκησης και Επιχειρησιακή Στρατηγική, Έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα, 1999, σ. 616-629.
 • «Τηλεπικοινωνιακές υποδομές και υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα», (με τους Θ. Καρούνο, Π. Τριβέλλα, Σ. Χαμπάκη), Πρακτικά του 11ου Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Μάϊος 1997), τόμος ΙΙ, Ενότητα Ε΄: Πρότυπα Διοίκησης και Επιχειρησιακή Στρατηγική, Έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα, 1999, σ. 665-678.

1998

 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Tsakanikas, A., “Using fuzzy sets to deal with time variation and non-monotone preferences in Muliticriteria interfirm Comparisons’’, 47th Meeting of the European Working Group ‘’ Multicriteria Aid For Decisions’’, Thessaloniki 26-27 Mars 1998.
 • Μαυρωτάς, Γ. (1998) «Μικτός Ακέραιος Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός. Εφαρμογή στο Σχεδιασμό του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής». 12ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε, Σάμος, σελ. 19-36 (Πρώτο βραβείο σπουδαστικής εργασίας)
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ. (1998). Aνάλυση Κόστους-Οφέλους για την αξιολόγηση επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος. 12ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Σάμος.
 • «Ελληνική Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας: EDI και INTERNET», (με την Ν. Κωνσταντέλου και τον Δ. Αργυρόπουλο), Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας με θέμα: «Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες, Τόμος Ι, Ενότητα VII/ Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών: Σχεδίαση, Διαχείριση και Διάδοση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, εκδ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πυθαγόρειον Σάμου, 1998, σ. 303-319.
 • «Χρήση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Επίδοση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Μερικά Συμπεράσματα και Προβληματισμοί», (με τους Γ. Σταμπουλή, Γ. Γρυλλάκη), Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας με θέμα: «Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες, Τόμος Ι, Ενότητα VII/ Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών: Σχεδίαση, Διαχείριση και Διάδοση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, εκδ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πυθαγόρειον Σάμου, 1998, σ. 321-333.

1997

 • Kastelli I., 1998, “Science and Technology Policy in Greece: 1985-1997”, ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική γιά τις Ερευνητικές Κοινοπραξίες”, EMΠ, Αθήνα.
 • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Μοιρασγεντής, Σ. (1997) «Διαχείριση της αβεβαιότητας στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με χρήση της θεωρίας των ασαφών συνόλων», 11ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Γλυφάδα, σελ 70-80.
 • Zervos A., Papayannakis L., Diakoulaki D. (1997). A Strategy for Implementing Renewable Energies in Greece. European Congress on Renewable Energy Implementation, Athens.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Papayannakis L. (1997). Economics of energy and the treatment of uncertainty to incorporate environmental considerations in investment decisions. VI Int. Conference of the Eur. Association of Management and Business Economics, Chania.
 • Γεωργοπούλου Ε., Σαραφίδης Γ., Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ. (1997). Σύστημα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 11ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Γλυφάδα.
 • “The impact of competitive strategy to innovative performance” (with Y. Caloghirou, P. Reklitis, P. Trivellas), ALPs III Euroconference on “Education, Innovation and Sustainable Endogenous Growth. Virtual University and Regional Development”, ENIMM-Universite Libre de Bruxelles, Charleroi, Belgium, 29 Sep.-1 Oct., 1997.
 • «Το πρόβλημα της αναδιάρθρωσης στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία: η ελληνική περίπτωση στο πλαίσιο της διεθνούς εμπειρίας (μαζί με Γ. Κουρουνάκο, Λ. Παπαγιαννάκη), Πρακτικά «Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία-παρούσα κατάσταση και προοπτικές», Τεχνικά Χρονικά (3/97), σ. 56-58.
 • «Η ανάπτυξη υποδομών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και επιλογές πολιτικής» (με τον Δημήτρη Υψηλάντη), Πρακτικά του Συνεδρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας (επιμέλεια: Ανδρέας Κιντής), τόμος Α΄, σελ.224-238, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1997.

1996

 • Ζερβός Α., Διακουλάκη Δ., Σαραφίδης Γ. (1996). Προοπτικές και Προϋποθέσεις Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 5ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Αθήνα.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ. (1996). Η Αποτίμηση του Εξωτερικού Κόστους ως Προϋπόθεση για την Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 5ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Αθήνα.
 • «Μετατοπίσεις στο αβέβαιο σύνορο “δημοσίου-ιδιωτικού”: σκέψεις με αφορμή τη βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα μετά το 1974» (μαζί με Α.Λυμπεράκη), πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1996.

1995

 • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Παπαγιαννάκης, Λ. (1995) «Συγκριτική Ανάλυση Εκπομπών CO2 στην Ελλάδα και στην Κοινότητα», 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Μυτιλήνη, σελ. 493-503.
 • Diakoulaki D., Hadorn J.C., Salmi R. (1995). Implementing Large Scale Integration of Renewables: A Pilot Study for Operational Plans and Policies. Eur. Conference for Renewable Energy Development, Venice.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ., Παπαϊωάννου Λ. (1995). Το Κόστος των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ηλεκτροπαραγωγής σε Αυτόνομα Συστήματα. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μυτιλήνη.
 • «The Odyssey of Quality in Molnycke Hellas S.A. The Greek Case» (with J.Karanikas and P.Trivellas), European Union Euroconference Series 1995-1997: ENIMM-Anthropocentirc Lean Production Systems, University of Sunderland, 11-13 September, 1995.
 • «Information Society in a Less Developed European Union Member State: The case of Greece» (with P.Skayannis), paper presented at the ITS-European Regional Conference (in collaboration with 22ndEARIE Meeting), Juan Les Pins, France, September 1-3, 1995.
 • «Cluster Analysis for the Assessment of Corporate Performance» (with A.Mourelatos and L.Papayannakis), 14thEuropean Conference of Operations Research entitled “OR: Towards Intelligent Decision Support”, Jerusalem, Israel, July 3-6, 1995.
 • «Greek Industrial Decline and Adjustment: Sectoral and Regional Aspects» (with L.Papayannakis), paper presented at the International Symposium on “European Union 1992+3: The Perspectives of the “Economic and Monetary Union” and of the “Europe of the Citizens”, Delphi, Greece, 24-28 May, 1995, organized by the European Cultural Center of Delphi and the NTUA with the cooperation of the Friedrich Ebert Stiftung.

1994

 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Papaioannou L. (1994). Noise Impacts and Disamenity Costs of Wind Energy. Congress of the Eur. Wind Energy Association, Thessaloniki.
 • Διακουλάκη Δ., Παππής Κ., Δημοπούλου Μ. (1994). Βιομηχανία, Περιβάλλον και Επιχειρησιακή Ερευνα. 10ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Χανιά.
 • Διακουλάκη Δ., Μουρελάτος Α., Παπαγιαννάκης Λ. (1994). Περιβαλλοντική πολιτική και σκιώδεις τιμές της ενέργειας στην Ελληνική βιομηχανία. 10ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Χανιά.
 • «Greek Telecommunications: The failure of two successive privatization schemes», paper presented at the 16thInternational Conference of IDATE, Montpellier, France, 16-18 November, 1994.
 • «Greek Telecommunications in Transition: An Analysis of the Policy-Making Process» (with Sp.Lioukas), paper presented at the ITS-European Regional Conference (in collaboration with 21st EARIE Meeting), Khania, Greece, 2-3 September, 1994.
 • «Το αίτημα της ανάπτυξης μέσα από το περιοδικό «Νέα Οικονομία» 1946-1967, (μαζί με τους Στ.Ιωαννίδη και Αντ.Λυμπεράκη), στο Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιδρύματος Σ.Καράγιωργα, Αθήνα, 1994, σ.333-359.
 • « Η τιμολογιακή πολιτική ως κίνητρο για Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ελληνική Βιομηχανία», (με Λ.Παπαγιαννάκη και Α.Μουρελάτο), Συνέδριο: Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας στην Ελληνική Βιομηχανία, ΠΣΧΜ, Αθήνα, 1994.

1993

 • Diakoulaki, D., Caloghirou, Y., Mavrotas, G. (1993), “An Objective Multicriteria Evaluation of Industrial Firms”, 2nd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, pp. 50-63.
 • Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ., Αλεξοπούλου Σ., Λαβδάκη Ν. (1993). Επιλογή Μεθόδου Διάθεσης Απορριμμάτων και Ιλύος με Πολλαπλά Κριτήρια. Συνέδριο Heleco ’93, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα.
 • «Reforming Greek telecommunications: The Complexities of Change in a Southern European Country», paper presented in the 8th European Communications Research Conference, Aberdeen, Scotland, 20-22 October 1993, hosted by the Department of Management Science, Strathclyde University.
 • « Internationalisation of Telecommunication Service Provision and the Greek Privatisation Debate» (with Th. Darmaros), paper presented at the International Telecommunications Society (ITS) European Conference «The Race to European Eminence», Stenungsbaden, Sweden, June 20-22, 1993, hosted by the Chalmers University of Technology.

1992

 • Diakoulaki D., Papayannakis L. (1992). Development of a Criteria System for Defining Priorities in Packaging Recycling. 4th Int. Congress on Materials and Energy from Refuse, organized by Royal Flemish Soc. of Engineers and Eur. Federation of Chem. Engineering, Oostende, Belgium.
 • « The interlocking between the purchasing power of the state and industrial activity: The case of Greece», The Economics of Public Procurement, Commission of the European Communities, Brussels, 19th February 1992, (document available @ CCO/92/07).
 • «Ελλειμματική Παραγωγή ή Πλεονασματική Ζήτηση;» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Δ.Διακουλάκη), πρακτικά Συνεδρίου του ΤΕΕ με θέμα: «Κρίση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας;», Αθήνα, 18-19 Ιουνίου 1992, σ.13.
 • «Η τιμολογιακή πολιτική ως κίνητρο για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα», πρακτικά Τριημέρου Συνεδρίου ΤΕΕ με θέμα «Το ΄Εργο του Φυσικού Αερίου: Οι μέχρι τώρα Εξελίξεις και Προοπτικές», Αθήνα, 14-16 Σεπτεμβρίου 1992, σ.12 και Παράρτημα με 12 Πίνακες.,

1991

 • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Παπαγιαννάκης, Λ. (1991) «Οικονομικοί Δείκτες και Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων», 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε.Ε.Ε.Ε.), Αθήνα, σελ. 24-30.
 • Μουρελάτος Α., Ασημακόπουλος Δ., Διακουλάκη Δ., Προκοπάκης Γ. (1991). Προσομοίωση του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος: Διερεύνηση Επιπτώσεων από την Εισαγωγή Φυσικού Αερίου. 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα.
 • «Η σύζευξη οικονομικής ανάλυσης και τεχνικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση σύγχρονων και σύνθετων προβλημάτων. Επιπτώσεις στις σπουδές και στην ερευνητική δραστηριότητα τα χημικού μηχανικού», πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικών Μηχανικών, Αθήνα 16-17 Απριλίου 1991, σ.10.
 • «Βιομηχανική Πολιτική στην Ελλάδα: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον» εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής (Ι.Καλογήρου, Σ.Λιδωρίκης και Σ.Τσοτσορός ), πρακτικά Συμποσίου του ΤΕΕ με θέμα: Θεσμοί, Μέθοδοι και Διαδικασίες ΄Ασκησης Βιομηχανικής Πολιτικής, Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 1991, σ.1-54.
 • «Προβλήματα ενεργειακής αγοράς και στρατηγικής στην Κοινοτική Ελλάδα» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Μ.Γκούμα), «Στρατηγική, Συστήματα, Ανταγωνιστικότητα», πρακτικά 9ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 1991.

1990

 • «Η αγοραστική λειτουργία του κράτους σε περίοδο κρίσης και αναδιαρθρώσεων: Η ελληνκή περίπτωση στη δεκαετία του ΄80», 1990, στο Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης: Θεωρία και ελληνική εμπειρία, πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1990, σ.207-221.

1989

 • . «Οι προμήθειες του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα: Ποσοτική ανάλυση και ποιοτικές επιδράσεις στη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη», πρακτικά Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ, 22-26 Μαίου 1989, τομ.Α΄, σ.393-408.
 • «Ποσοτική Ανάλυση του ενιαίου προγράμματος προμηθειών της ΔΕΗ και η σύνδεσή του με τη μείζονα ελληνική βιομηχανία (1970-1985). Μελέτες περιπτώσεως: μετασχηματιστές, καλώδια/αγωγοί» (με την Α.Μπελεγρή-Ρομπόλη), πρακτικά Β΄Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ, 22-26 Μαίου 1989, τομ.Α’, σ.459-478.
 • «Διασυνδέσεις μεταξύ βιομηχανίας και μονάδων παραγωγής/ αξιοποίησης γεωθερμικών ρευστών. Δυνατότητες στον ελληνικό χώρο» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη, Μ.Γκούμα, Κ.Καλαϊτζόγλου), πρακτικά Β΄Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ, 22-26 Μαίου 1989, τομ.Γ΄, σ.361-374.
 • «Η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής μέσω των κρατικών προμηθειών στον ελληνικό χώρο. Οι μορφές, οι στόχοι, τα μέσα, τα αποτελέσματα», Συνέδριο του ΚΕΔΕΟ με θέμα «Κρατικές Προμήθειες και Δημόσιες Επιχειρήσεις», Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 1989. Αναδημοσίευση σε ειδικό αφιέρωμα του «Εξπρές» για τις Κρατικές Προμήθειες, 30 Νοεμβρίου 1989, σ.ΙΧ.

1988

 • Διακουλάκη Δ., Κουμούτσος Ν. (1988). Το Ενεργειακό Κριτήριο στην Αξιολόγηση της Ανακύκλωσης των Υλικών Συσκευασίας. 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσ/νίκη.
 • «Δυνατότητες ανάπτυξης τεχνολογίας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα» (με τους Μ.Γκούμα και Λ.Παπαγιαννάκη), πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, ΓΕΩ-31 έως ΓΕΩ-35, Θεσσαλονίκη, 1988.

1987

 • «Κόστος και απαιτούμενη τεχνολογία για την παραγωγή γεωθερμικού ατμού» (με τους Μ.Γκούμα, Ν.Κουμούτσο και Ν.Ρωμυλιώτη), πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο του ΤΕΕ, 30 Μαρτίου – 4 Απριλίου 1987 Αθήνα, σ.256-269.

1986

 • «Η αγοραστική δύναμη του κράτους στον τομέα των λιπασμάτων. Ποσοτική Ανάλυση και Διαδικασίες Πορμηθειών» (με την Χ.Πιπεροπούλου), πρακτικά Τριήμερου Συνεδρίου ΤΕΕ με θέμα «Εξέλιξη και προβλήματα στον κλάδο των λιπασμάτων», 24-26 Σεπτεμβρίου, 1986.

1985

 • Διακουλάκη Δ., Κουμούτσος Ν. (1985). Δυνατότητες Ενεργειακής Αξιοποίησης των Οικιακών Απορριμμάτων στην Ελλάδα. 2ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσ/νίκη.

1984

 • Diakoulaki D., Koumoutsos N. (1984). Model Calculations for the Evaluation of the Energy Cost of Refuse Derived Fuels. 4th Intern. Congress on Recycling, Berlin, ed. EF-Verlag.
 • Diakoulaki D., Papaspyrides C. (1984). The Influence of Swelling on Shrinkage of Oriented Polymer Films. I.U.P.A.C. Intern. Symp., Athens 1982, Elsevier Sci. Publ.
 • «Alternative Scenarios for suitable utilization of geothermal energy in Milos» (με τους Γ. Γελε3γένη και Ν. κουμούτσο), International Symposium on Energy and Environmental Systems EES ‟84, Nice, France, June 19-21, 1984.
 • «Κρατικές προμήθειες και βιομηχανική πολιτική», πρακτικά Συνεδρίου για τον Δημόσιο Τομέα, ΟΕΕ, Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 1984, σ.307-317.

1983

 • «A study of electricity conversion to hydrogen: Application to the geothermal power plant in Milos» (με τους : Ν. Κουμούτσο και Β. Λυγερού), Proceedings of the International IASTED Symposium EES ‟83, Athens, Greece, August 29 –September 2, 1983, pp.120-123.
 • Methodological problems and analytical obstacles for an integrated design of alternative energy systems at the regional level» (με τους : Ν. Κουμούτσο και Ε. Κούκιο), Proceedings of the International IASTED Symposium EES ‟83, Athens, Greece, August 29 –September 2, 1983, pp.5-7.
 • «An approach to a multipurpose utilization of geothermal energy, including agriculture, and a case study for the island of Milos» (με Ν. Κουμούτσο), la Conferenza Internazionale «ENERGIA E AGRICULTURA», Milano, Italy, 27-29 April, 1983, pp.13.
 • «Αναγκαίες πρωτοβουλίες και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη προώθηση του γεωθερμικού προγράμματος της Μήλου» (με τον Π.Ιορδάνη), πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «Για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη Μήλο», 4-5 Σεπτεμβρίου 1983, Μήλος, σ.11.

1982

 • «Οι εναλλακτικές χρήσεις της γεωθερμίας στη Μήλο¨Δυνατότητες – Επιπτώσεις – Επιλογές» (με τους Ν.Κουμούτσο, Ν.και Π.Συρμαλένιο και Μ.Φυτίκα), πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, τ.Β΄, Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 1982, σ.ΓΕΩ-41 έως ΓΕΩ-61.
 • «Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα» (με τους Ν.Κουμούτσο, Στ.Λιβαδά και Ι.Μακατσώρη), πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, τ.Β΄, Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 1982, σ.ΣΥΣ-111 έως ΣΥΣ-124.
 • Andreopoulos A., Diakoulaki D. (1982). The Diffusive Properties of Crosslinked Polyethylene. I.U.P.A.C. Int. Symp., Athens, Elsevier Sci.Publ.

1981

 • . «Η ελληνική βιομηχανία στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων» (με τους: Λ.Παπαγιαννάκη και Α.Γκέκα), Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «Η Ελληνική Βιομηχανία», τ.3ος, Αθήνα, Φεβρουάριος 1981, σ.5-12.
 • «Η ενεργειακή διάσταση μιας στρατηγικής για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας στη δεκαετία του ΄80» (με τους Ν.Κουμούτσο και Δ.Μαρίνο-Κουρή), πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «Για την Ανάπτυξη της Ελλάδας», , τ.ΙV, 1981, σ.59-70.

1980

 • Διακουλάκη Δ. (1980). Ανακύκλωση Πολυμερών. Β’ Πανελ. Συν. Χημ. Μηχ. , ΠΣΧΜ, Αθήνα, 183-191.
 • «Η ελληνική χημική βιομηχανία μπροστά στη δεκαετία του ΄80» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Γ.Σαχαρίδη), πρακτικά Β΄Συνεδρίου Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, Ιούνιος 1980, σ.36-49.
 • «Σκέψεις για μια ελληνική στρατηγική στην έρευνα», (με τους: Λ.Παπαγιαννάκη, Α.Γκέκα, Τ.ζαμπετάκη, Γ.Σαχαρίδη), πρακτικά Ε΄Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας, τ.,2ος, Αθήνα, Νοέμβριος 1980, σ.426-435.