Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Κτήριο Η.404 & Η1
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 210772- 3283, 3200
Fax: 2107723155

E-mail: liee@chemeng.ntua.gr

ΕΜΠ Χάρτης: ηλεκτρονική μορφή ή pdf