Η νέα βιομηχανική πολιτική στην ΕΕ και την Ελλάδα || Policy brief για το Παρατηρήτηριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ

  26/04/2024

Ο Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ Πέτρος Δήμας υπογράφουν το 2ο policy brief Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με τίτλο: “Αξιοποίωντας τη νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ στην αναδιαμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας”.

Αντικείμενο του policy brief είναι η διευρεύνηση και αξιολόγηση των πρόσφατων εξελίξεων της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται και αναλύονται επίσης κάποια βασικά σημεία του μάλλον κατακερματισμένου τοπίου πολιτικών και στρατηγικών που σχετίζονται με την ελληνική βιομηχανία, και χαρτογραφούνται ορισμένες μελλοντικές κατευθύνσεις που κρίνονται απαραίτητες ώστε η χώρα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το momentum της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προς όφελός της.

Η σχετική δημοσίευση του κειμένου είναι διαθέσιμη εδώ.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά εδώ (για την αγγλική έκδοση πατήστε εδώ)

Dynamics of Knowledge Intensive Entrepreneurship

  22/12/2021

Knowledge intensive entrepreneurship lies at the core of the structural shift necessary for the growth and development of a knowledge based economy, yet research reveals that the EU has fewer young leading innovators, and Europe’s new firms do not adequately contribute to industrial growth. This is especially true in the high R&D intensive, high-tech sectors. This structural malaise, undermining Europe’s growth potential, is well diagnosed, but poorly understood.

This volume fills this important gap by exploring new firms that have significant knowledge intensity in their activity and develop and exploit innovative opportunities in diverse sectors. Through an evolutionary and systemic approach to entrepreneurship, focusing on knowledge intensive entrepreneurship as both a micro and a macro phenomena and analyzing firms in the context of various socio-economic models, the authors explore firms creation and origins around the world, their organization, strategies and business models as well as the role of innovation systems and institutions in their formation and growth.

This comprehensive research text is vital reading for academics, researchers and students of high-tech and knowledge intensive entrepreneurship as well as those with an interest in industrial dynamics, innovation management and public policy.

Edited By Franco Malerba, Yannis Caloghirou, Maureen McKelvey, Slavo Radoševic

ISBN 9781315775197
Published July 24, 2015 by Routledge

https://www.routledge.com/Dynamics-of-Knowledge-Intensive-Entrepreneurship-Business-Strategy-and/Malerba-Caloghirou-McKelvey-Radosevic/p/book/9780367868987

 

Knowledge Flows in European Industry

  22/12/2021

The channels and mechanisms of knowledge flows define the links that make up production and innovation systems. As such, they relate directly or indirectly to all policies that affect such systems. Knowledge flows are also directly related to intellectual property protection policies and competition policies that create the infrastructure supporting various forms of formal interaction among economic agents in production and innovation systems.

Knowledge Flows in European Industry presents the results of an extensive research programme funded by the European Commission to empirically appraise the dissemination of knowledge relevant to the innovative activities of European manufacturing and service sectors. It explores the extent, density, and mechanism of innovation-related knowledge flows affecting the innovative capacity of European industry and the mechanisms that support such flows, as well as examining incentives to access and transmit results and the determinants of knowledge transmission.

Featuring contributions from leading international scholars including Anthony Arundel and Bent Dalum, this interdisciplinary volume focuses on questions of interest to regional, national, and pan-European science, technology and innovation policy, and will be an important read for those involved in business and management as well as those in the field of economics.

Edited By Yannis Caloghirou, Anastasia Constantelou, Nicholas Vonortas

https://www.routledge.com/Knowledge-Flows-in-European-Industry/Caloghirou-Constantelou-Vonortas/p/book/9780415649513 

 

European Collaboration in Research and Development: Business Strategy and Public Policy

  22/12/2021

The last twenty years have witnessed a tremendous increase in industrial collaboration in research and development (R&D) both in Europe and the world at large. Firms have increasingly opted for collaboration in an effort to deal with the uncertainties that stem from rising research costs, rapid technological change and the development of a network economy. Governments have been quick to support this trend in order to promote competitiveness and, in the European context, to foster cohesion.

The contributions collected in this volume focus explicitly on cooperative R&D in Europe. The first part of the book offers empirical evidence on the extent, scope and direction of this collaboration and explores the motives and problems of the participating firms, as well as the perceived benefits they have enjoyed. The second part deals with the difficult policy issues that diverse national R&D regimes create for successful cooperative research and international convergence. The extensive survey results of European firms allow the authors to compare collaborative research policies in various EU countries and contrast the policy design that has emerged in the EU with that of the USA.

This book offers the most comprehensive account of collaborative industrial research in Europe and explores both the business strategies that have motivated it and the public policies that have promoted it. Academics, graduate students, government agencies and European institutions involved in science and technology policy and R&D management will find this volume to be invaluable. It will also be of great practical use to companies interested in forming strategic technical alliances.

by Yannis Caloghirou (Editor), Nicholas S. Vonortas (Editor), Stavros Ioannides (Editor)

ISBN-13: 978-1840643718
ISBN-10: 1840643714

Δύο νέα ηλεκτρονικά εγχειριδία για προπτυχιακή διδασκαλία από το ΕΒΕΟ

  01/02/2021

Εγκρίθηκε από τη δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ η συγγραφή από την ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ (2) δύο ηλεκτρονικών εγχειριδίων για προπτυχιακή διδασκαλία. Το ένα εγχειρίδιο θα αφορά στη Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management) και το άλλο στο πεδίο Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα.

Αναμενόμενη έκδοση στα τέλη του 2021.