Δραστηριότητες

Διάκριση της διδάκτορος ΕΜΠ Αιμιλίας Πρωτόγερου

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του European Association for Evolutioanry Political Economy (EAEPE) ανέθεσε στην Δρ. Αιμιλία Πρωτόγερου τον συντονισμό της νέας ερευνητικής περιοχής που δημιουργήθηκε στους κόλπους του, η οποία αφορά στην “Επιχειρηματικότητα και Θεωρία της Επιχείρησης” (Entrepreneurship and Theory of the Firm).

Το επόμενο Συνέδριο του EAEPE, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συνεδρίες με αντικείμενο την νέα αυτή ερευνητική περιοχή, θα πραγματοποιηθεί στο Manchester Metropolitan Univerisity στην Αγγλία, 3-5 Νοεμβρίου, 2016.

Share this Post: