Δραστηριότητες

“Δυναμική και καινοτόμος η βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση

Με αφορμή το αφιέρωμα στην Περιφέρεια της Μακεδονίας, στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται αποτελέσματα από μια ενδιαφέρουσα έρευνα πεδίου που διεξήχθη από το ΙΟΒΕ και το ΕΒΕΟ για λογαριασμό του ΣΕΒ, σε περίπου 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. Βεβαίως η έρευνα εκπονήθηκε το 2018 και επομένως αφορά την περίοδο πριν από την πανδημική κρίση.

Τα στοιχεία της όμως έχουν ενδιαφέρον γιατί αφορούν διαθρωτικά ζητήματα της βιομηχανίας και δίνουν μια εικόνα για τη στρατηγική ταυτότητα της περιοχής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Share this Post: