Δημοσιεύσεις

Δύο νέα ηλεκτρονικά εγχειριδία για προπτυχιακή διδασκαλία από το ΕΒΕΟ

Εγκρίθηκε από τη δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ η συγγραφή από την ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ (2) δύο ηλεκτρονικών εγχειριδίων για προπτυχιακή διδασκαλία. Το ένα εγχειρίδιο θα αφορά στη Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management) και το άλλο στο πεδίο Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα.

Αναμενόμενη έκδοση στα τέλη του 2021.

Share this Post: