Δραστηριότητες

Ημερίδα με θέμα: “Το ΟΠΑ ερευνά”

Ο Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου θα συμμετάσχει την επόμενη Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: “Η Έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης της Κοινωνίας” στο πλαίσιο της ημερίδας “Το ΟΠΑ ερευνά”.

Share this Post: