Δραστηριότητες

“Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως εργαλείο καινοτομίας”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα και Έφης Κόρρα στην Οικονομική Επιθεώρηση

“Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερο μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνήθως πολυεθνικές υιοθετούν μια δομημένη στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και σχετικές δράσεις. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται η εντύπωση ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια δραστηριότητα διακριτή για τις επιχειρήσεις – και μάλιστα μια δραστηριότητα στην οποία επενδύονται σημαντικοί πόροι (ανθρώπινο κεφάλαιο, οικονομικοί) που μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια, ίσως δε και στις σημερινές συνθήκες, την πολυτέλεια να υιοθετούν.

Συνιστά όμως πράγματι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επιλογή και έως πότε; Μήπως η δραστηριότητα αυτή είναι ή θα είναι στο άμεσο μέλλον ενσωματωμένη στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα που λειτουργεί σεβόμενη το περιβάλλον και την κοινωνία;”

Αρθρο

Share this Post: