Δραστηριότητες

“Οι τεχνοβλαστοί και το ελληνικό πανεπιστήμιο”- Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Money Review

Η ίδρυση μιας εταιρείας – τεχνοβλαστού, γνωστής ως spin off,  θεωρείται κοινή πρακτική σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον προηγμένο κόσμο. Στόχος των εταιρειών αυτών είναι να αξιοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη της δημιουργούμενης γνώσης εντός των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Οι τεχνοβλαστοί είναι ένα από τα εργαλεία με τα οποία γεφυρώνεται το δικαίωμα στη Διανοητική Ιδιοκτησία με την παραγωγή, προκειμένου η γνώση να αξιοποιηθεί στον παραγωγικό ιστό.

Πλήρες άρθρο

Share this Post: