Δραστηριότητες

Ολοκλήρωση του σεμιναρίου “Train the trainer” στο ΕΜΠ

Με επιτυχία διοργανώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Η διδασκαλία θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα” από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI).

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικό προσωπικό από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι οποίοι ασχολούνται ερευνητικά με θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και διδάσκουν σχετικά μαθήματα σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός του ήταν οι γνώσεις που θα αποκτηθούν να μπορέσουν να διαχυθούν και σε συνεργάτες ερευνητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και να παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα, δυνάμει οικονομικά αξιοποιήσιμα.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό απαραίτητο για τη διδασκαλία τους επί των θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (teaching kit) και έγγραφο πιστοποίησης παρακολούθησης του σεμιναρίου από το EPO.

 Μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό άρθρο από τη Ναυτεμπορική.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Share this Post: