Δραστηριότητες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο για τα προγράμματα επιστημονικής αριστείας (European Research Council) & κινητικότητας ερευνητών (Marie Sklodowska Curie) στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 (10:00-12:150), στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων στο ισόγειο στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Γενικές Πληροφορίες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) της ΕΕ και μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργάνωσαν το σεμινάριο για τα προγράμματα επιστημονικής αριστείας (European Research Council) & κινητικότητας ερευνητών (Marie Sklοdowska Curie) του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και προγράμματα κινητικότητας για μεμονωμένους ερευνητές του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” για Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Μπορείτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή  στις πρώτες προκηρύξεις τις δράσεις  Marie Sklodowska-Curie, σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ (http://metrics.ekt.gr/el/node/326).

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την “έρευνα αιχμής” αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην “πρώτη γραμμή” της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Μπορείτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις πρώτες προκηρύξεις του ERC, σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ (http://metrics.ekt.gr/el/node/325).

Υλικό

1) Η πρόσκληση και το πρόγραμμα (εδώ),

2) Οι παρουσιάσεις των ομιλιτών,

3) Το βίντεο του σεμιναρίου:

4) Φωτογραφίες:

Share this Post: