Δραστηριότητες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Έξυπνες Πόλεις στον Ορίζοντα 2020 από το ΕΚΤ & ΕΒΕΟ/ΕΜΠ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) της ΕΕ και μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργάνωσαν με επιτυχία το Σεμινάριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και τις Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 (10:00-13:00), στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων στο ισόγειο στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι προκηρύξεις για τις ΤΠΕ και τις Έξυπνες Πόλεις του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” για Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ αλλά και οι ευκαιρίες δικτύωσης των οργανισμών για την επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το υλικό της εκδήωσης:

Πρόγραμμα σεμιναρίου (εδώ)

Παρουσιάσεις:

  • Οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Χριστιάνα Σιαμπέκου, ΕΚΤ (εδώ)
  • Οι ΤΠΕ στον “Ορίζοντα 2020”, Γιώργος Μέγας, ΕΚΤ (εδώ)
  • Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες στον “Ορίζοντα 2020”Χριστιάνα Σιαμπέκου, ΕΚΤ (εδώ)

Πολυμεσικό Υλικό:

  • Βιντεοσκοπημένη εκδήλωση:

  • Φωτογραφίες από την εκδήλωση:
Share this Post: