Δραστηριότητες

Ομιλία Άγγελου Τσακανίκα σε εκδήλωση του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ και του ΕΛΙΑΜΕΠ

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Μετά την κρίση τι; Επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη – Προάγοντας την Οικονομική Ανάκαμψη της Ελλάδας δίχως Αποκλεισμούς: Προώθηση της Καινοτομίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Καταπολέμηση της Νεανικής Ανεργίας” σε εκδήλωση του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ και του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Share this Post: