Δραστηριότητες

Ομιλία του Επικ. Καθηγητή ΕΜΠ Άγγελου Τσακανίκα στο 3ο Hellenic Innovation Forum με θέμα: “Γεφυρώνοντας το χάσμα έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης”

Ο Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας , Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνέων (ΙΟΒΕ) παρευρέθηκε ως ομιλητής στο 3o Hellenic Innovation Forum που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Divani Caravel την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 .

Αντικείμενο της ομιλίας του ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης, εστιάζοντας στην υφιστάμενη κατάσταση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αναδεικνύοντας της βασικές δράσεις σύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας που λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του ΕΜΠ εστιάζοντας στην λειτουργία και τη δράση της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ (ΜοΚΕ-ΕΜΠ), στη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ και το πρόγραμμα εκκίνησης επιχειρήσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών InventICT που λειτουργεί υπό την αιγίδα της θερμοκοιτίδας.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίασή του εδώ.

Share this Post: