Δημοσιεύσεις

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας, ο Υπ. Διδάκτωρ Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, η Δρ. Αιμιλία Πρωτόγερου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Γεώργιος Μαυρωτάς αποτελούν τη συγγραφική ομάδα για το ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς” που κυκλοφόρησε από τον Κάλλιπο, το 2015. Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου είναι ο επιμελητής και κύριος συγγραφέας του βιβλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για να κατεβάσετε το βιβλίο:

  • Σε μορφή pdf, εδώ.
  • Σε μορφή epub, εδώ.
Περίληψη:

Το βιβλίο απευθύνεται καταρχάς στους φοιτητές των ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και ευρύτερα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δραστηριότητα, τη διοίκηση, την εξέλιξη και την επίδοση (οικονομική, καινοτομική, αναπτυξιακή κ.ά.) της επιχείρησης. Η μελέτη της επιχείρησης ως ενός ζωντανού οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί τη βασική οργανωτική μονάδα του παραγωγικού συστήματος μιας οικονομίας, και είναι ένας σημαντικός χώρος επαγγελματικής απασχόλησης και ανάληψης πρωτοβουλιών για τους αποφοίτους – διαφόρων ειδικοτήτων – των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναπτύσσεται η συνολική προβληματική του βιβλίου και αναδεικνύεται η νοηματική συσχέτιση των εξεταζόμενων θεμάτων. Επίσης, εξηγείται γιατί αυτά τα θέματα εντάσσονται στον πυρήνα του γνωστικού υποβάθρου του σύγχρονου μηχανικού. Αναδεικνύεται και τεκμηριώνεται, δηλαδή, η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου για τον μηχανικό και η συνθετική – αν και αναγκαστικά αφαιρετική – διάστασή του.

Στο 2ο Κεφάλαιο ορίζεται το πλαίσιο αναφοράς, εστιάζοντας στη διάρθρωση και τη δυναμική του εγχώριου παραγωγικού/επιχειρηματικού συστήματος. Αποδίδονται, δηλαδή, τα βασικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων επιχειρήσεων της χώρας αλλά και των νέων επιχειρήσεων, οι κλάδοι οι οποίοι κυριαρχούν σε αυτό, καθώς και επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ αναλύονται και οι πολιτικές για την επιχειρηματικότητα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Στο 3ο Κεφάλαιο εξετάζονται οι διαφορετικές θεωρήσεις της επιχείρησης, από τη νεοκλασική προσέγγιση της επιχείρησης ως συνάρτησης παραγωγής έως την εξελικτική προσέγγιση της επιχείρησης ως ενός συνόλου πόρων και ικανοτήτων. Ακολουθούν η κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των οργανώσεων και της επιχείρησης ως οικονομικού οργανισμού (Κεφάλαιο 4), και η σύγχρονη διοίκηση (μάνατζμεντ) (Κεφάλαιο 5). Στη συνέχεια, εξετάζονται το περιβάλλον της επιχείρησης (Κεφάλαιο 6), οι λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ/πωλήσεις, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού) (Κεφάλαιο 7), και αναλύονται τα θεμελιώδη σημεία της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης και ο τρόπος που αποτιμά την επίδοσή της με βάση τις οικονομικές της καταστάσεις (Κεφάλαιο 8). Ακολουθεί ένα ιδιαίτερα εκτενές κεφάλαιο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη καινοτομιών (Κεφάλαιο 9). Το βιβλίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και τη διαχείριση και ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί πια αναγνωρισμένο πεδίο δραστηριότητας, διαχείρισης και στρατηγικής της σύγχρονης επιχείρησης προκειμένου να επιβιώσει, να μεγαλώσει και να σταθεί με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, ο μηχανικός καλείται να αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών σε όλες τους τις μορφές (καινοτομία προϊόντος, διεργασίας, οργάνωσης και μάρκετινγκ) και τις διαστάσεις.

Τα δύο τελευταία κεφάλαια, το 10ο και το 11ο, αναφέρονται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την περιγραφή και ανάλυση μιας επιχείρησης (Κεφάλαιο 10), και για τη συμμετοχή στο Παίγνιο της Διοίκησης μιας Επιχείρησης (Business Game), το οποίο συνιστά ουσιαστικά μια προσομοίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και των αντίστοιχων επιχειρηματικών αποφάσεων (Κεφάλαιο 11).

Το βιβλίο περιέχει αρκετά πρακτικά παραδείγματα, ενώ εμπλουτίζεται με εμπειρικά στοιχεία από πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ώστε το θεωρητικό μέρος να «μεταφράζεται» όσο το δυνατόν σε πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα.

Share this Post: