Δραστηριότητες

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Την Πέμπτη και την Παρασκευή  11 και 12 Φεβρουαρίου 2016, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η ανάλυση μιας συγκεκριμένης μεγάλης ή μεσαίας επιχείρησης με έμφαση σε θέματα όπως η στρατηγική της, ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσής της, οι κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες της, το μείγμα του ανθρώπινου δυναμικού της, η χρηματοικονομική της κατάσταση και εξέλιξη καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές της.

Συνολικά παρουσιάστηκαν 24 εργασίες από διμελείς ομάδες φοιτητών, οι οποίες αφορούσαν τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, των καλλυντικών, των τροφίμων και αναψυκτικών, των τσιμεντοβιομηχανίας, των διυλιστηρίων, των ορυκτών/μετάλλων, και των τηλεπικοινωνιών.

Share this Post: