Δραστηριότητες

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας που χαρακτηρίζεται από κάποια καινοτομία.

Σε γενικές γραμμές, το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει την περιγραφή της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας και της ανάγκης που στοχεύει να καλύψει, την ανάλυση της σχετικής αγοράς, τη στρατηγική marketing της επιχείρησης και στοιχεία για την εσωτερική της οργάνωση. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας οι φοιτητές πραγματοποιούν χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό εργαλείο που παρέχεται στο μάθημα καθώς και ανάλυση SWOT. Εκτός των παραπάνω, γίνεται αναφορά στα μελλοντικά βήματα-προοπτικές κάθε επιχείρησης.

Συνολικά, παρουσιάστηκαν 9 εργασίες απο ένα σύνολο 35 φοιτητών. Οι επιχειρηματικές ιδέες αφορούσαν τόσο τον τομέα της μεταποίησης (παραγωγή τροφίμων και ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και χημικών συσκευών) όσο και τον τομέα των υπηρεσιών (διαδικτυακές υπηρεσίες, καινοτόμος τρόπος παράδοσης φαγητού κλπ.).

Share this Post: