Δραστηριότητες

Προσκεκλημένος Ομιλητής ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου στο ELIAMEP-RISE workshop

O Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου ως προσκεκλημένος ομιλητής παρουσίασε ομιλία στο Tour d’Europe, ELIAMEP-RISE workshop on “Europe’s Research and Innovation Policy, Athens” με τίτλο “The Greek Research and Innovation System and its potential contribution to the revitalisation of the Greek economy”.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και τον καθηγητή Αχιλλέα Μητσό εκ μέρους του. Οι συμμετέχοντες από την ελληνική πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Πατρίτσια Κυπριανίδου, Γενικής Γραμματέως του R&D,  όπως και εκπροσώπων προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, τα πανεπιστήμια, δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα και το σώμα συμβούλων της κυβέρνησης. Η αντιπροσωπεία του RISE ηγήθηκε από την Mary Ritter με την Teresa Riera Madurell,  τον Luke Georghiou, τους συγγραφείς του βιβλίου του RISE Andrea Bonaccorsi, Lena Tsipouri, Andres Rodriguez-Pose, και τον εμπειρογνώμονα της ΕΕ Ester Martinez-Ros.

Τα κύρια μηνύματα από την εκδήλωση ήταν: 1.Η δυνατότητα πλήρους προσβάσεως μπορεί να βοηθήσει τη μεταρρύθμιση, 2.Χρησιμοποιήστε τους υποχρησιμοποιούμενους πόρους, 3.Μετατοπιστείτε από μία βασισμένη στους κανόνες σε μια ανθρωποκεντρική πολιτική, 4.Το Πρόγραμμα Πλαισίου (Framework Programme – FP) και τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν δύο ξεχωριστές πολιτικές αλλά η εφαρμογή χρήζει συνεργιών, 5.Το επόμενο Πρόγραμμα Πλαισίου (FP) θα πρέπει να συνδυάζει τη συνέχεια με την ανανέωση.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κυρίου Καλογήρου εδώ.

Share this Post: