Δραστηριότητες

Σεμινάρια της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Στο πλαίσιο των ετήσιων θερινών Σεμιναρίων της Ερμούπολης που διοργανώνει το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΒΕΟ/EΜΠ πραγματοποιεί Επιστημονικό Σεμινάριο για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Οικονομίας της Γνώσης.

Δείτε πληροφορίες από τα σεμινάρια:

Share this Post: