Δημοσιεύσεις

Στατιστική και Πιθανότητες, Εκδόσεις Τζιόλα

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας επιμελήθηκε στα ελληνικά του βιβλίου των R.E.Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, K. Ye, “Probability & Statistics for Engineers & Scientists”, 9th Edition, Prentice Hall. 2019. Αξιοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος κορμού της Σχολής Χημικών Μηχανικών, «Στατιστική και Σχεδιασμός πειραμάτων για Μηχανικούς».

Περίληψη

Περιέχει: Εισαγωγή στη Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων, Θεωρία Πιθανοτήτων, Τυχαίες μεταβλητές & Κατανομές πιθανότητας, Εισαγωγή στη Μαθηματική Στατιστική Εκτιμήσεων, Διακριτές κατανομές πιθανοτήτων, Συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων, Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών, Βασικές κατανομές δειγματοληψίας & Περιγραφή δεδομένων, Προβλήματα εκτίμησης παραμέτρων ενός ή δύο δειγμάτων, Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων ενός δείγματος και δύο δειγμάτων, Απλή γραμμική παλινδρόμηση & Γραμμική συσχέτιση, Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και μοντέλα μη γραμμικής παλινδρόμησης, Μονοπαραγοντικά πειράματα, Παραγοντικά πειράματα, Παραγοντικά πειράματα τάξης 2k και κλασματικά πειράματα, Μη παραμετρική στατιστική, Ποιοτικός έλεγχος, Στατιστική Bayes, Στατιστικοί Πίνακες & Αποδείξεις, Απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα.

Share this Post: