Δραστηριότητες

Συμμετοχή και διάκριση ομάδας φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ σε workshop των ΕΛΠΕ και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή

Πρόκεται για το 5ο κατά σειρά workshop AmChamGr Youth Talks με τον γενικό τίτλο “Κλιματική Αλλαγή: Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας ή Δράσεις à la Greta?”

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τη δυναμική τους, την ανάδειξη της κλιματικής οικονομίας καθώς και τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογή τους στην πράσινη απασχόληση. Ομάδα με φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών παρουσίασε νέες τεχνολογικές εφαρμογές για το μέλλον της πράσινης απασχόλησης  και κέρδισε συμμετοχή για όλα τα μέλη της στο επερχόμενο 30στο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικου Εμπορικού Επιμελητηρίου “Η Ώρα της ελληνικής οικονομίας”.

Το workshop πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στην Ακαδημία των Ελληνικών Πετρελαίων (HELPE Academy).

Share this Post: