Δραστηριότητες

Συμμετοχή μελών του εργαστηρίου στο 4ο Φοιτητικό Συνέδριο της ΕΕΕΕ

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας θα συμμετέχει στο 4ο Φοιτητικό Συνέδριο της ΕΕΕΕ που συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), με τίτλο «Επιχειρησιακή Έρευνα: Ευκαιρίες και προκλήσεις μέσα στην κρίση», στην Αθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 2015 στις Αίθουσες Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν από μέλη και φοιτητές του εργαστηρίου είναι οι εξής:

– “ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ”, Κ. Γούλας, Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη

– “ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”, Γ. Καγιαμανίδης, Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη

– “ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ”, Χ. Κουρή, Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη

Share this Post: