Δραστηριότητες

Συμμετοχή του Α. Τσακανίκα στην 21η Συνάντηση Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 27-29 Ιουνίου 2020, με την παρουσίαση με τίτλο: “Ο τομέας της υγείας στην μετά (;) Covid-19 εποχή”

Συμμετοχή του Α. Τσακανίκα στην 21η Συνάντηση Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 27-29 Ιουνίου 2020, με την παρουσίαση με τίτλο: “Ο τομέας της υγείας στην μετά (;) Covid-19 εποχή”

Share this Post: