Δραστηριότητες

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ ΕΜΠ στο workshop του EIT Raw Materials Hub με τίτλο “Young Raw Materials Professionals Entrepreneurship Workshop” στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

H ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ αποτελούμενη από τον διευθυντή του Εργαστηρίου, Επίκουρο Καθηγητή  Α. Τσακανίκα, τον συντονιστή του ΕΠΙ.νοώ και Project Manager του προγράμματος Invent ICT, Δρ. Ε. Σιώκα καθώς και τους Υποψήφιους Διδάκτορες  Γ. Σιώκα και Π. Δήμα συμμετείχε στο διήμερο workshop του EIT Raw Materials Hub  που απευθυνόταν σε νεαρούς ερευνητές στον τομέα των Υλικών, με τίτλο “Young Raw Materials Professionals Entrepreneurship Workshop” στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, την Πέμπτη 17/10 και την Παρασκευή 18/10.

Συγκεκριμένα, ο Επικ. Καθηγητής Α. Τσακανίκας τοποθετήθηκε πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας παραδίδοντας στους συμμετέχοντας ένα crash-course σχετικά με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Business Plan, μια παρουσίαση η οποία συνοδεύτhκε από ένα crash-course tutorial πάνω στο εργαλείο ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών Business Model Canvas από τον Δρ. Ευάγγελο Σιώκα.  Στην συνέχεια, οι νεαροί ερευνητές χωρίστηκαν σε ομάδες με στόχο την ανάπτυξη ενός Business Plan για ένα καινοτόμο υλικό που δίνει λύση σε ορισμένα ζητήματα του τομέα, σχεδιασμένο από την εταιρεία NanoPhos. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Γ. Σιώκας και Π. Δήμας ήταν υπεύθυνοι για την επιστημονική καθοδήγηση και το κατάλληλο mentoring των σχηματιζόμενων ομάδων υπό τον συντονισμό του Δρ. Ε. Σιώκα. Τα παραγόμενα Business Plans παρουσιάστηκαν ενώπιον εκπροσώπων της εταιρείας και ακολούθησε αξιολόγηση και συζήτηση σχετικά με τις ιδέες των νεαρών ερευνητών.

Το πλήρες πρόγραμμα του workshop μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το διήμερο.

Share this Post: