Δραστηριότητες

Συμμετοχή του Επικ. Καθηγητή κ. Άγγελου Τσακανίκα στο ετήσιο European progress conference 2015 του European Patent Office (EPO) με θέμα “Dissemination of IP knowledge in universities”

Το Συνέδριο διεξήχθη στο Πολυτεχνείο της Βιέννης το διήμερο 20-21 Οκτωβρίου και είχε στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των 37 χωρών μελών του EPO στα ζητήματα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Από κάθε χώρα παραβρέθηκε το εθνικό γραφείο πατεντών, ένα Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και ένα Πανεπιστήμιο. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, και το ΕΜΠ το οποίο και εκπροσωπήθηκε  από τον κ. Άγγελο Τσακανίκα.

Share this Post: