Δραστηριότητες

Τριάντα πέντε χρόνια προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;

Ομιλητής: Γιάννης Καλογήρου

«Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;»

Στην εισήγηση αυτή, επιχειρείται να περιγραφεί και να αναλυθεί η περιπέτεια της εισαγωγής, της διάχυσης και εντέλει της λειτουργικής αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρακολούθηση και των συνδεδεμένων με τη συγκεκριμένη διαδρομή κοινωνικών-οικονομικών εξελίξεων, δημόσιων πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται ο εντοπισμός του κύκλου ανάπτυξης του εγχειρήματος που απεκλήθη «Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικότερα η ανάδειξη των διαρθρωτικών εμποδίων και των προωθητικών δυνάμεων. Άλλωστε, η υιοθέτηση και η διάχυση νέων τεχνολογιών και μάλιστα γενικού σκοπού, όπως είναι οι ΤΠΕ, σε διάφορες κοινωνίες- αλλά και σε τμήματά τους- πέρα από τις γενικές τάσεις ομογενοποίησης που ακολουθεί, διαφοροποιείται λόγω των ιδιαίτερων- τοπικά και χρονικά προσδιορισμένων- συνθηκών και διεργασιών υποδοχής (αποδοχής, αντίστασης αλλά και αδράνειας).

Η έγκαιρη τοποθέτηση (positioning) της μεταπολιτευτικής Ελλάδας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων και η παραδοσιακή διασύνδεση των διαφόρων (πολιτικών, επιστημονικών κ.α.) ελίτ της ελληνικής κοινωνίας με τα διεθνή δρώμενα επέτρεψε την έγκαιρη αναγνώριση των επερχόμενων τεχνολογικών αλλαγών στους τομείς της διαχείρισης και της διακίνησης της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Όμως, ο δρόμος της μετατροπής της σύλληψης σε πράξη αποδεικνύεται μακρύς και δύσβατος. Η χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδίως, στις ελληνικές συνθήκες- και στο πλαίσιο υπερβολικά ανελαστικών διαδικασιών για την αξιοποίησή τους- δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε εύκολη. Άλλωστε, οι νέες τεχνολογίες είναι ανατρεπτικές. Η αξιοποίησή τους απαιτεί και προϋποθέτει συνοδευτικές οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές, κυρίως δε αλλαγές νοοτροπιών, αντιλήψεων και τρόπων εργασίας. Έτσι, η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας επιβαρύνεται με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιστορικά όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι μεγάλοι θεσμικοί και τεχνολογικοί εκσυγχρονισμοί στη χώρα μας. Η χώρα μπαίνει στον λαβύρινθο της υλοποίησης. Επιπροσθέτως, τη δύσκολη και αργή υλοποίηση έργων ΤΠΕ συνοδεύει η ακόμη δυσκολότερη λειτουργική αξιοποίησή τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος μεγάλης κλίμακας η ύπαρξη και μιας αντίστοιχης στρατηγικής και πρακτικής για την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση διεργασιών κοινωνικής εκμάθησης, την τεχνολογική απορρόφηση και τις αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές που συνήθως επιφέρουν και αντίστοιχες κοινωνικές, οικονομικές/ επιχειρηματικές και πολιτικές συγκρούσεις.

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013 | 18:00

Διεύθυνση:
Σκουφά 45,
106 72 Αθήνα

Οι συναντήσεις του Ανοιχτού Σεμιναρίου Οικονομικής Ιστορίας
πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Ιστορικού Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Share this Post: