Δραστηριότητες

4ο Συνέδριο – Έκθεση “Smart Cities – Digital Citizens”, 25-26 Ιουνίου 2019

Το φετινό διήμερο Συνέδριο Έκθεση «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens» θα λάβει χώρα 25 και 26 Ιουνίου στο WYNDHAM GRAND ATHENS. Αποτελείται από συνεκτικές και αποδοτικές πλατφόρμες παρουσίασης και ανάδειξης των μέσων εκείνων για να τον σχεδιασμό και δημιουργία της Ελληνικής «Έξυπνης Πόλης». Μέσα σε ένα πυκνό και αποδοτικό διήμερο δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν, να ενημερωθούν και να μοιραστούν, εμπειρίες, τεχνογνωσία, απόψεις, προτάσεις αλλά και καλές πρακτικές για τις Ελληνικές «Έξυπνες Πόλεις».

Στο Συνέδριο και στην Έκθεση δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον επικοινωνίας στελεχών και ενδιαφερομένων, όπως:

  • Κυβερνητικά στελέχη. Στελέχη Περιφερειών και Δήμων. Στελέχη του Δημόσιου τομέα και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

  • Στελέχη κάθε βαθμίδας και τομέα, από όλους τους κλάδους που συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των «Έξυπνων Πόλεων».

  • Δημιουργούς, Σχεδιαστές, Υλοποιητές και Προμηθευτές καινοτόμων τεχνολογιών, υπηρεσιών και λύσεων.

  • Ειδικούς Συμβούλους, Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές, Μηχανικούς και στελέχη κλάδων και επαγγελμάτων που έχουν άμεση σχέση με την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το ετήσιο διήμερο Συνέδριο και η Έκθεση Sm@rt Cities – Digit@l Citizens καλύπτουν έναν ευρύτατο φάσμα τομέα και εφαρμογών που αφορούν στις «Έξυπνες Πόλεις» του 21ου αιώνα. Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας συμμετέχει με τις ακόλουθες εισηγήσεις.

  • Άγγελος Τσακανίκας, Επικ. Καθ. ΕΜΠ. Ευφυείς πόλεις, ανάπτυξη και καινοτομία.
  • Δρ. Αιμιλία Πρωτόγερου, ΕΔΙΠ ΕΜΠ. Η σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Μηχανισμών Μάθησης για την ουσιαστική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
  • Δρ. Ευάγγελος Σιώκας, συντονιστής θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ. Μηχανισμοί υποστήριξης επιχειρηματικότητας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα στις ευφυείς πόλεις.
  • Γεώργιος Σιώκας, ΥΔ ΕΜΠ, ΕΒΕΟ. Η Έξυπνη Πόλη Μέσα από τα Μάτια των Ελληνικών Δήμων

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Share this Post: