Στόχος του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της στατιστικής και τις εφαρμογές τους στην ανάλυση δεδομένων.

Ταυτόχρονα με τη βασική θεωρία, θα εμβαθύνουν σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και θα έλθουν σε επαφή με υπολογιστικές τεχνικές και εργαλεία σε Η/Υ ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την χρήση τους πάνω σε πραγματικά πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα.

Επίσης θα εκπαιδευτούν στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το μήνυμα και να επικοινωνούνται με ακρίβεια και αξιοπιστία τα σχετικά συμπεράσματα.  

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Άγγελος Τσακανίκας

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Α. Πρωτόγερου, Ι. Καστέλλη, Π. Παναγιωτόπουλος, Ε. Σιώκας, Γ. Σιώκας, Π. Δήμας, Δ. Σταμόπουλος

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες