Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της επιχειρηματικότητας, την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός εμφανίζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη θεωρητική και πρακτική ανάλυση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο σαν εργαλείο ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται μια κριτική παρουσίαση περιπτώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού από οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως και σεμιναριακές παρουσιάσεις από επιτυχημένους επιχειρηματίες και η παρουσίαση των εμπειριών τους μέσα από διάλογο με τους φοιτητές. Οι φοιτητές εξασκούνται έτσι στην κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Κ. Αραβώσης, Α. Τσακανίκας

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες