Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στο σχεδιασμό επιχειρηματικών εγχειρημάτων που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας αλλά και στην αρχική υποστήριξη όλων όσοι προτίθενται να επιχειρήσουν να τα υλοποιήσουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, στο μάθημα ωθούνται οι σπουδαστές στην ομαδική εργασία για την ολοκλήρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), στη άσκηση, στην αξιολόγηση τεχνικών, οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων, στην υποστήριξη και τη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση της υλοποίησής τους.

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Α. Τσακανίκας

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Ι. Καστέλλη, Α. Πρωτογέρου

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Π. Παναγιωτόπουλος, Γ. Σιώκας, Π. Δήμας, Δ. Σταμόπουλος

Περισσότερες πληροφορίες