Δραστηριότητες

“Η ενίσχυση της καινοτομίας και οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μοχλός ανάπτυξης στον τομέα της αγροδιατροφής”– Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Share this Post: