Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του EBEO στη διήμερη συνάντηση του ευρωπαικού έργου Circural Foodpack // 8 Ιουνίου 2022

To EBEO συμμετείχε στη διήμερη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Circural Foodpack που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Suez στο Παρίσι στις 8 και 9 Ιουνίου.

Το έργο έχει στοχεύει στην κυκλική χρήση πλαστικών συσκευασιών τροφίμων καθώς και συσκευασιών οικιακής φροντίδας. Οι εταίροι του έργου διερευνούν τα πρόσφατα αναπτυγμένα συστήματα ταξινόμησης βάσει ανιχνευτών και αισθητήρων που επιτρέπουν αξιόπιστη ταξινόμηση με νέους ιχνηθέτες και μηχανισμούς ανίχνευσης. Οι στρατηγικές ανακύκλωσης και οι παραγόμενες δευτερεύουσες (πρώτες) ύλες αξιολογούνται συνεχώς σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, την κοινωνική αποδοχή, την ποιότητα, τη δυνατότητα επεξεργασίας, την οικονομική βιωβσιμότητα και τη νομική συμμόρφωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΟ έχει αναλάβει την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση των καινοτομιών στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη σχετική αλυσίδα αξίας.

Share this Post: