Η έρευνα και η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αναγκαίας διοικητικής και οικονομικής γνώσης του σύγχρονου επιστήμονα των υλικών και γενικότερα των αποφοίτων σχολών STEM (ScienceTechnologyEngineering and Mathematics). Η διδασκαλία του μαθήματος διαρθρώνεται σε 4 βασικές ενότητες. Η πρώτη στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, εστιάζοντας στην έρευνα αγοράς, την ανάλυση του ανταγωνισμού, και στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ. Η δεύτερη επικεντρώνεται σε εργαλεία του μάρκετινγκ, ενώ αναλύονται οι καταναλωτικές και βιομηχανικές αγορές. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη της πρότασης αξίας για ένα προϊόν, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση καινοτομίας και τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, στη διαμορφωση στρατηγικής προϊόντος και τις διαδικασίες τιμολόγησης και κοστολόγησης. Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στην παροχή και την επικοινωνία αξίας ενός προϊόντος, αναλύοντας τη στρατηγική διανομής, και εστιάζει στη μαζική και προσωπική επικοινωνία. Επιπλέον, οι φοιτητές (δουλεύοντας σε μικρές ομάδες) εκπονούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ με σκοπό την εφαρμογή των εννοιών και τεχνικών που διδάσκονται στο μάθημα.

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Α. Πρωτόγερου, Π. Παναγιωτόπουλος

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες