Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στην ευρύτερη περιοχή των σπουδών καινοτομίας, την κοινωνικοοικονομική έρευνα και την κοινωνία της πληροφορίας. Από τον Μάιο του 2004 εργαζόταν στο ΙΟΒΕ σε διάφορες θέσεις, ενώ ήταν Διευθυντής Έρευνας από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, και την επιχειρηματικότητας και τις σχετικές πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την κοινωνία της πληροφορίας και τις αντίστοιχες πολιτικές. Ηγείται της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο Global Entrepreneurship Monitor (GEM), όπως και της ομάδας που συμμετέχει στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του IMD. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Τέλος, είναι επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς τεχνολογίας του ΕΜΠ.

Έργα

Ευρωπαϊκά

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

 • “Circular Packaging for Direct Food Contact Applications (CIRCULAR FoodPack)” Χρηματοδότησηαπό Horizon 2020, 6/2021-6/2024.
 • “New Intangibles for European Growth (Globalinto)” Χρηματοδότησηαπό Horizon 2020, 1/2019-1/2022.
 • “Creativity for Innovation and Growth and Social Well-being in Europe” Χρηματοδότησηαπό 7o ΠρόγραμμαΠλαίσιο Ε.Ε, Theme 8: Socio economic Sciences and Humanities (2013-2015).
 • “Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS) Χρηματοδότησηαπό 7o ΠρόγραμμαΠλαίσιοΕ.Ε, Theme 8: Socio economic Sciences and Humanities (2009-2011).
 • “The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture” Human Potential Programme, ΧρηματοδότησηαπόΕ.Ε (2002-04). .
 • “Socioeconomic Trends Assessment for the Digital Revolution” IST Programme, ΧρηματοδότησηαπόΕ.Ε (2000-03).
 • “Innovation and knowledge-related Flows in the European Industry”, TSER Programme, ΧρηματοδότησηαπόΕ.Ε. (1999-2001).
 • “Science and Technology Policies towards Research Joint Ventures”, TSER Programme, ΧρηματοδότησηαπόΕυρωπαϊκήΈνωση (1998-2000).

Εθνικά έργα

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

 • “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για ΓΓΦΠΥ, 1/2021-παρόν
 • “Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου των ειδών ατομικής υγιεινής”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για MEGA Disposables ΑΕ, 2/2021-2/2022
 • “Επιστημονική Υποστήριξη Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά”, Κοινοπραξία ICAP ADVISORY- GRANT THORTON, 1/2021-5/2023
 • “Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώσης”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για το ΕΛΙΔΕΚ, 12/2019-12/2022
 • “Πρακτικές εμπορικής αξιοποίησης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στον κλάδο των τροφίμων”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για FRIESLAND CAMPINA, 2/2020-12/2020 και 1/2018-9/2018
 • “Μια ενοποιημένη συστημική στρατηγική με επίκεντρο την καινοτομία και ένας Οδικός Χάρτης για την υλοποίησή της: Γιατί είναι αναγκαία, τι περιλαμβάνει, πως υλοποιείται, με ποιους θα προωθηθεί; “, Έργο EBEO-ΕΜΠ για Διανέοσις, 30/2019-3/2020
 • “Χαρτογράφηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Τεχνολογικών Εξελίξεων και Ρυθμιστικών Αλλαγών. Αποτύπωση Επιδόσεων και Επιπτώσεων. Κατάρτιση Εκθέσεων Πρόγνωσης των Αλλαγών σε Τομείς της Βιομηχανίας”, Έργο EBEO για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 12/2018-12/2020
 • “Το Ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων: Πρακτικές συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, 6/2018-7/2018
 • “Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης; προϊόντων μαστίχας, και την ενίσχυση των I δραστηριοτήτων του ευρύτερου οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος (2018-2020)”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για τη Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 5/2018-5/2019
 • “Υποστήριξη Δράσεων Δικτύου – Πράσινη Επιχειρηματικότητα”, Έργο EBEO-ΕΜΠ για το ΕΚΤ / ΕΙΕ, Σεπτέμβριος 2015-Δεκέμβριος 2016
 • “Δείκτες Επιχειρηματικότητας/ Δικτύωση / Ανταγωνιστικότητας”, Μελέτη EBEO-ΕΜΠ για το ΕΚΤ / ΕΙΕ, Νοέμβριος 2014-Σεπτέμβριος 2015
 • “Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας ερευνητικό έργο για λογαριασμό της Στέγης Ελληνικής Βιομηχανίας, 2010-2013
 • “Μέτρηση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κι παραγωγικών φορέων” Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (2001-2002). Συνεργασία με ICAP ΑΕ.
 • “Επενδυτική συμπεριφορά & τεχνολογικές επιλογές στην Ελληνική Βιομηχανία” ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998). Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • “Πρότυπα Διοίκησης των Ελληνικών Επιχειρήσεων” ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998). Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΙΟΒΕ

 • “Κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ΕΣΕΕ της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027”, Μελέτη για την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 5/2021-10/2021
 • “Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2020”, Μελέτη για ΣΦΕΕ, 10/2020-10/2021
 • “Η συνεισφορά της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ στην ελληνική οικονομία”, Μελέτη για ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, 4/2018-8/2018
 • “Ευρωπαϊκή Βιομηχανική πολιτική: η σημασία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ”, Μελέτη για ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, 4/2018-7/2018
 • “Ποσοτικές Έρευνες σε Βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού”, Μελέτη για τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, 5/2018-1/2019
 • “Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας”, Χρηματοδότης: E.E., 6/2004-παρόν
 • “Preparation of a report providing an evaluation of macroeconomic impact of Greek reforms to improve the business environment and support growth and employment”, Μελέτη για την Task Force, Ιανουάριος 2014. Συμμετοχή στην ομάδα έργου.
 • Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-2020, Μελέτη για το Υπουργείο Οικονομικών, Δεκέμβριος 2013, Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • CompetitionAssessmentofLawsandRegulationsinGreece, Υπεργολάβος του ΟΟΣΑ, σε έργο για λογαριασμό του Υπ.Ανάπτυξης, Νοέμβριος 2013, Συμμετοχή στην ομάδα έργου
 • “CountryRiskReportforGreece”, Μελέτη IOBE για τον TAP, Αύγουστος 2013, Συμμετοχή στην ομάδα έργου
 • Στρατηγική Μελέτη “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” Μελέτη για τον ΣΕΒ (συνεργασία με Remaco), Ιούνιος 2013
 • “Προτάσεις επίλυσης των εμποδίων στην αξιοποίηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις”, Μελέτη για λογαριασμό της ΓΓΕΤ, Ιούλιος 2012. Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης της Ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους κλάδους”, Μελέτη για τη ΓΓΒ (συνεργασία με Remaco), Ιούνιος 2012. Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Η χωρική διάσταση του παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής και η διασύνδεση του με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας. Διερεύνηση πολιτικών και δράσεων για την οργάνωση και αναβάθμιση του, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής 2020”, μελέτη για λογαριασμό το Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, Απρίλιος 2011, Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Μacroeconomic Prospects of the Greek Economy and Indications for Traffic on the Olympia Odos Corridor”, Μελέτη για λογαριασμό της Ολύμπιας Οδού, Νοέμβριος 2010. Συμμετοχή στην ομάδα έργου
 • “Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών”, Εμπειρογνωμοσύνη για ΥΠΟΙΟΑΝ, Φεβρουάριος 2010. Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Οι κινητές επικοινωνίες ως καταλύτης στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας”, ερευνητικό έργο για λογαριασμό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • Στρατηγική Έκθεση παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013, μελέτη για την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Δεκέμβριος 2009. Συμμετοχή στην ομάδα έργου.
 • “Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία”, Έρευνα ΙΟΒΕ, Ιούλιος 2009.
 • “Κόστος παροχής υπηρεσιών Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, στα στάδια υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013”, Μελέτη για λογαριασμό του ΥΠΟΙΟ, Μάρτιος 2009 Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Μελέτη των κλάδων πληροφορικής και επικοινωνιών για το 2008 και η χρήση των ΤΠΕ σε σημαντικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές” , Μελέτη για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων”, Ερευνητικό Έργο του ΕΚΕΠΙΣ, συμμετοχή στην ομάδα έργου και συντονιστής στην εκπόνηση τριών (3) περιγραμμάτων: α) Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, β) Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Χημικών Βιομηχανιών και γ) Τεχνικός Βιομηχανιών Πλαστικών Υλών και προϊόντων. Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Μισθολογική και τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων στην Ελλάδα’’,     Μελέτη για την Τράπεζα της Ελλάδας (Ιούνιος 2008). Συντονισμός έργου
 • “Η αγορά των Ανταλλακτικών στην Ελλάδα’’, Μελέτη ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας (2008). Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Ετήσια έκθεση για την αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα” Μελέτη ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας (2008). Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης – Συντονισμός έργου
 • “Προσαρμογές και Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Επιχείρησης” Μελέτη ΙΟΒΕ – ΚΕΠΠ για την Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας, ΥΠΑΝ, Ιανουάριος 2007 – Ιούνιος 2007. Συμμετοχή στην ομάδα έργου.
 • “Μελέτη των κλάδων πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές” Μελέτη για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2006-2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου.
 • “Μέτρηση κόστους ιδιωτικών επιχειρήσεων για την ικανοποίηση διοικητικών απαιτήσεων (MeasuringAdministrativeBurden)”. Εσωτερικό έργου ΣΕΒ (Τμήμα Έρευνας και Ανάλυσης), Σεπ-Δεκ. 2005, Συμμετοχή στην ομάδα έργου.
 • “Αξιολόγηση επιπτώσεων διοικητικών – ρυθμιστικών νομοθετημάτων στην ανταγωνιστικότητα (RegulatoryImpactAssessment)”. Εσωτερικό έργου ΣΕΒ (Τμήμα Έρευνας και Ανάλυσης), Σεπ-Δεκ 2005, Συμμετοχή στην ομάδα έργου:
 • “Global Entrepreneurship Monitor”, Συντoνισμός από BabsonCollege (ΗΠΑ) και LondonBusinessSchool, μέλος της ελληνικής ερευνητικής ομάδας (μαζί με Τ. Πολίτη και Σ. Ιωαννίδη)
 • “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα” , ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 2004, Μελέτη για το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (Υπεύθυνοι έργου: Σ.Ιωαννίδης, Τ.Πολίτης, συμμετοχή στην ομάδα έργου).
 • “Μελέτη GUNET: Καταγραφή στοιχείων τηλεπικ/κής υποδομής ΑΕΙ/ΤΕΙ”. Μελέτη για το ΕΔΕΤ ΑΕ (Φεβρουάριος- Ιούλιος 2000). Συμμετοχή στην ομάδα έργου.
 • “Μελέτη Προσανατολισμού της παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στον τομέα των Νέων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών Εθνικής Εμβέλειας”, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, Σεπτέμβριος 2004. Μελέτη της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ για το ΥΠΑΝ (συμμετοχή στην ομάδα έργου).

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Giotopoulos, I. Kontolaimou, A. Korra, E. Tsakanikas, A. “Strategic Pathways to ICT adoption in SMEs: Evidence from Greece” International Journal of Entrepreneurship and Small Business, forthcoming
 • Caloghirou, Y., Giotopoulos, I, Kontolaimou, A., Tsakanikas,A. “Inside the black box of high-growth firms: Corporate strategy, employee human capital and R&D capabilities”, International Entrepreneurship and Management Journal, forthcoming.
 • Chrysomallidis, C., Tsakanikas, A., “The implementation of smart specialization strategy in Greece: Re-balancing governance between the Central State and the Regions” forthcoming in Regional Science, Policy and Practice, Vol. 9, Number 3, 2017
 • Caloghirou, Υ., Giotopoulos, Ι, Korra, E., Tsakanikas, Α. “How do employee training and knowledge stocks affect product innovation?”, Economics of Innovation and New Technology, Vol. 27, No 4, 2018, pp. 343–360
 • I.Kastelli, A. Tsakanikas, Y.Caloghirou, “Technology transfer as a mechanism for dynamic transformation in the food sector”, forthcoming to Journal of Technology Transfer
 • Giotopoulos, Ι, Kontolaimou, Α. Tsakanikas, Α. “Antecedents of growth-oriented entrepreneurship before and during the Greek economic crisis”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 24 Issue: 3, 2017, pp.528-544
 • Giotopoulos, Ι. Kontolaimou, Α., Korra, Ε. Tsakanikas, Α. “What drives ICT adoption by SMEs? Evidence from a large-scale survey in Greece”, Journal of Business Research, Vol 81, 2017, p.p. 60-69
 • Giotopoulos, Ι, Kontolaimou, Α., Tsakanikas, Α. “Drivers of high-quality entrepreneurship: What changes did the crisis bring about?”, Small Business Economics, Vol 482017, p.p.913-930
 • Kopidou, D, Tsakanikas, A., Diakoulaki, D.  “Common trends and drivers of carbon emissions and employment: A decomposition analysis in the industrial sector of selected EU countries”, in Journal of Cleaner Production, Vol. 112, No 5, 2016, pp. 4159-4172
 • Tserkezis, E. and Tsakanikas, A. “The economic impact of mining activity on the Greek island of Milos: An unusual neighbor”The Extractive Industries and Society, Vol.3, No 1, 2016, pp.129-140
 • Kontolaimou, Α. Giotopoulos, Ι., Tsakanikas, Α.,”A typology of European countries based on innovation efficiency and technology gaps: the role of early-stage entrepreneurship”, Economic Modelling, Vol. 52, Part B, 2016, pp. 477-484
 • Giotopoulos I, Pavlou G., Danchev S., Tsakanikas A., “Public Procurement Reforms in Greece: The Impact of Improved Transparency on Government Expenditures”, Journal of Public Procurement, Vol. 15, No 4, 2015
 • Tsakanikas A. – Vasileiadis M., “A Methodological Review of the Greek Annual Industrial Survey”, Journal of Economic and Social Measurement, Special IssueVolume 38, Number 1, 2013
 • M. Voumvoulakis, G. Asimakopoulou, S. Danchev, G.Maniatis and A. Tsakanikas, Large scale integration of intermittent renewable energy sources and its impact on the Greek power sector, Energy Policy, Vol 50, 2012.
 • DanchevS.,ManiatisG.,TsakanikasA., “Returns on investment in electricity producing photovoltaic systems under de-escalating feed-intariffs: The case of Greece”, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 14, Number 1, 2010.
 • Α. Τσακανίκας, “Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην καινοτομία των επιχειρήσεων”, «Επιστήμη και Κοινωνία», τεύχος 22-23, φθινόπωρο 2009. Εκδόσεις Σάκκουλα
 • Constantelou A., Tsakanikas A., Y. Caloghirou, “Inter-country technological linkages in European Framework Programmes: A Spur to European integration?”, International Journal of Technology Management, Vol 27, No 8, 2004, pp. 773-790.
 • Caloghirou, Y., Kastelli, I, Tsakanikas, A. “Internal capabilities and External knowledge sources: Complements or substitutes for Innovative performance”, Technovation. Vol. 24, No.1, 2004, pp.29-39.
 • Caloghirou Y., Tsakanikas A., Vonortas, “University – Industry cooperation in the context of the European Framework Programmes”, Journal of Technology Transfer, Vol. 26, No.1/2, 2001, pp.153-161.

Διεθνείς Συλλογικοί Τόμοι

 • Korra, E., Giotopoulos, I. and Tsakanikas, A., “CSR Practices and SME Innovativeness in Greece”, in Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals, Vol. 8, Eds: Apostolopoulos, N., Al-Dajani, H., Holt, D., Jones, P., Newbery, R., Emerald Publishing, 2018
 • Caloghirou, Y. Protogerou, A. Tsakanikas, A, “Knowledge Intensive Entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey”, in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, Edited by F.Malerba, Y.Caloghirou, M.McKelvey, S. Radosevic, Routledge Publishing July 2015
 • Caloghirou, Y. Protogerou, A. Tsakanikas, A, “The AEGIS survey: a quantitative analysis of New Entrepreneurial Ventures in Europe”, in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, Edited by F.Malerba, Y.Caloghirou, M.McKelvey, S. Radosevic, Routledge Publishing July 2015
 • Caloghirou, Y. Protogerou, A. Tsakanikas, A, “Dynamic capabilities in young knowledge-intensive firms: an empirical approach”, in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, Edited by F.Malerba, Y.Caloghirou, M.McKelvey, S. Radosevic, Routledge Publishing July 2015
 • Caloghirou, Y. Protogerou, A. Tsakanikas, A. “Exploring knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low- technology manufacturing sectors: differences and similarities”, in “Knowledge-intensive Entrepreneurship in Low-Tech Industries” edited by H.Hirsch-Kreinsen and I.Schwinge, Edward Elgar Publishing May 2014
 • Caloghirou, Υ. Ioannidis S., Tsakanikas A., Vonortas N., “Subsidized Research joint ventures in Europe”, Κεφάλαιο 3 στοβιβλίο ‘’EuropeanCollaboration in Research and Development: Business Strategy and Public Policy”, σεεπιμέλειατων Y.Caloghirou, N.Vonortas, S.Ioannides, Edward ElgarPublishing, July 2004, pp.59-85.
 • Tsakanikas, A., Caloghirou, Y., “RJV formation by European firms: strategic considerations”, Κεφάλαιο 4 στοβιβλίο “European CollaborationinResearchandDevelopment: Business Strategy and Public Policy” σεεπιμέλειατωνY.Caloghirou, N.Vonortas, S.Ioannides, EdwardElgar Publishing, July 2004, pp. 86-128.
 • Dumont M., Tsakanikas A., “Knowledge spillovers through R&D networking” Κεφάλαιο 10 στο “Innovative Networks: Cooperation in National Innovation Systems’’ OECD, Paris, October 2001, pp.209-231.
 • Dumont, M, Tsakanikas, A., “The evolution of intra- and inter-sector knowledge spillovers in the EU Framework Programmes”, Κεφάλαιο 11 στο βιβλίο Knowledge Flows in European Industry: Mechanisms and Policy Implications, σε επιμέλεια των Y.Caloghirou, N.Vonortas, Ν. Constantelou, Routledge Publishing, April 2006.

Άλλα Κείμενα - Working Papers

 • Επιμέλεια έκδοσης στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Τζιόλα του βιβλίου των R.E.Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, K. Ye, “Probability & Statistics for Engineers & Scientists”, 9th Edition, Prentice Hall. 2019.
 • Α.Τσακανίκας, «Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας» κεφάλαιο στο «Ανταγωνιστικότητα για Ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» της Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Φεβρουάριος 2014.
 • Tsakanikas, “The Greek Economy under Reform: A Sisyphean task or a victorious way to Ithaka?“ Presented in Konrad-Adenauer-Stiftung – multipliers’ Workshop in Berlin and Athens: Greece – The Unknown Neighbour, Political, Economic and Societal Perspectives
 • Kastelli I., A. Tsakanikas, (2001), “Innovation Networks. Policy Initiatives in Greece”, Έκθεση για τον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του Focus Group on Innovative Firms and Networks.
 • Protogerou, A., Tsakanikas, A, (2003), “National Report on three emerging activities in Greece: Mobile applications, educational software/e-learning applications and mobile links to the internet’’, Έκθεσηστοπλαίσιοτουευρωπαϊκούέργου ‘’The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture
 • Τσακανίκας Α. “Σημειώσεις για το μάθημα της Εισαγωγής στους Η/Υ”, Βοηθητικό υλικό για το μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ», 1ο εξάμηνο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πελοποννήσου.

Συνέδρια

Διεθνή
 •  Y. Caloghirou, A. Protogerou, A. Tsakanikas, “Developing a taxonomy for knowledge intensive entrepreneyrship: An empirical study of young European companies”, EAEPE 2016 Conference, Manchester, 3-5 November 2016
 • A. Protogerou, Y. Caloghirou, A. Tsakanikas, “Knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low-technology manufacturing sectors”, EAEPE 2016 Conference, Manchester, 3-5 November 2016
 • Y. Caloghirou, A. Protogerou, A. Tsakanikas, I. Kastelli, “High-potential entrepreneurship and engineering graduates in Greece”, EAEPE 2016 Conference, Manchester, 3-5 November 2016
 • Y. Caloghirou, I. Giotopoulos, E. Korra, A. Tsakanikas, “Industry-University R&D Collaboration and Innovative Performance of Greek Manufacturing Firms in Times of Crisis: Do Interactions of Knowledge Flows and Knowledge Stocks Matter?” DRUID 2016 conference, Copenhagen, 13-15 June 2016
 • Y. Caloghirou, A. Tsakanikas, “The need for a new industrial policy to “innovate out of the crisis”: the case of Greece” The role pf industrial policy in European re-industrailisation EAEPE Symposium, Krakow 12-13 May 2016.
 • Y. Caloghirou, A. Protogerou, A. Tsakanikas, I. Kastelli  “Knowledge Intensive Entrepreneurship and engineering graduates in Greece” Technology Transfer Society Conference, Dublin 28-30  October 2015
 • D. Kopidou, D. Diakoulaki, A.Tsakanikas, “Exploring industry dynamics and their environmental and social implications in selected Εuropean countries”, 27th Annual EAEPE Conference, Genova 2015
 • Y. Caloghirou, I. Giotopoulos, A. Tsakanikas, Eythimia Korra “The role of University – Industry R&D collaboration in innovative and export performance in the midst of a crisis: empirical evidence from Greece” Technology Transfer Society Conference, Dublin 28-30  October 2015
 • Y. Caloghirou, I. Giotopoulos, A. Tsakanikas “What drives the decision of SMEs to collaborate in R&D?” Technology Transfer Society Conference, Dublin 28-30  October 2015
 • A.Tsakanikas, I.Giotopoulos, “The impact of the financial crisis on early-stage entrepreneurship in Europe” T2S Annual Conference, Bergamo 8-9 November 2013
 • Y.Caloghirou, A.Protogerou, A.Tsakanikas, N.Vonortas “Founding team, firm, and contextual characteristics associated with knowledge-intensive young business ventures” T2S Annual Conference, Bergamo 8-9 November 2013
 • L. Tserkezis and A. Tsakanikas, “The Economic Impact of Mining Activity on Milos Island”, 6th International Conference, Sustainable Development in the Minerals Industry, Milos 1/7/2013
 • Giotopoulos, I. , Kontolaimou A. Tsakanikas A. “Innovative performance of developed and developing/transition European countries: the role of technology oriented entrepreneurship using GEM data”, 2013 GEM Research Conference on Entrepreneurship and Economic Development, Barcelona, 19-21 June 2013
 • Tsakanikas, A., S.Chatzichristou “Female Knowledge Intensive Entrepreneurship: going beyond the gender gap’’ V International Workshop of Research based on GEM, Cádiz, 28 June 2010.
 • Tsakanikas, A., S.Chatzichristou “Female Knowledge Intensive Entrepreneurship: a quality yet no gender gap’’ DIME – AEGIS – LIEE / NTUA ATHENS 2010 CONFERENCE, “The emergence and growth of Knowledge Intensive Entrepreneurship in a comparative perspective. Studying various aspects in different contexts”, Athens, National Technical University of Athens, April 29-30, 2010.
 • Caloghirou, Y., Vonortas, N., Tsakanikas, A. “University – Industry Cooperation in Research and Development’’ Organizational issues in University – Industry technology transfer, Krannert School of Management, Purdue University, W.Lafayette, Indiana, USA, June 2000.
 • Caloghirou, Y., Diakoulaki, D., Tsakanikas, A., “A multicriteria Decision Support System for the Dynamic Assessment of Sectorial and Corporate performance’’ European Symposium on Intelligent Techniques, Chania 3-4 June 1999.

Ελληνικά

 • Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας, “Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα του Περιβάλλοντος στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο” 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 2015
 • Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας “Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα της Ενέργειας στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο”, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 2015
 • Papadopoulos, N. Stefanakis, A. Boudouvis, T. Tsoutsos, M. Frangou, K. Kalaitzakis, G. Maniatis, S. Danchev, A. Tsakanikas, A. Georgakis, PROTEAS Solar Polygeneration System, 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC 2014)
 • E. Tserkezis, N. Paratsiokas, A. Tsakanikas, A. Athanasiadis, “The Economic Footprint of the Greek Pharmaceutical Industry”, Value in Health, Volume 16, Issue 7 , Pages A580-A581, November 2013, ISPOR 16th Annual European Congress.
 • Karagouni, G. Tsakanikas, A, “Knowledge – Intensive strategies in low tech sectors during the crisis: the case of the Greek wood and furniture sector”, 6th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, September 23rd-24th, 2013 Estoril, Cascais, Portugal
 • Α. Τσακανίκας, S. Danchev, Γ.Μανιάτης, “Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα συστήματα στήριξης: Επενδυτικές αποδόσεις με την εφαρμογή του νέου μηχανισμού στήριξης”, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 3–5 Ιουνίου 2009, Πάτρα.
 • Γ. Καλογήρου, Ι. Καστέλλη, Α. Τσακανίκας, “Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: Πώς, πότε, γιατί και με ποιους;”, «Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης», Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ Ιούλιος 2006 Δεύτερος Τόμος σελ. 452-467.
 • Τωμαδάκη, Δ., Παπαγιαννάκης, Λ., Τσακανίκας Α., (2005),“Οι προσδιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς” 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 26–28 Μαΐου 2005, σελ.493-496.
 • Kastelli, I, Tsakanikas, A, Caloghirou, Y., “The dynamic effects of cooperation: what are the conditions for organizational knowledge creation? European Association for Evolutionary Political Economy Conference (EAEPE), Aix en Province, November 2002.
 • Kastelli, I, Caloghirou, Y., Tsakanikas, A. “Influential factors in the innovative performance of firms: Some empirical insights’’, EAEPE, Siena 8-11 Nov. 2001.
 • Τσακανίκας Α., Κωνσταντέλου Ν., Καρούτσου Α., “Η επιχείρηση και η καινοτομική της δραστηριότητα: Πηγές απόκτησης και μηχανισμοί διάχυσης και Διαχείρισης της τεχνολογικής γνώσης’’, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 31/5 – 2/6, Ιούνιος 2001. σελ.877-880.
 • Τσακανίκας Α., Καλογήρου Γ., Ιωαννίδης Σ., “Η συνεργασία επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων’’, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 31/5 – 2/6, Ιούνιος 2001, σελ.869-872.
 • Caloghirou, Y., Constantelou N., Tsakanikas A., “Inter-country technological linkages through European Collaborative Research Programmes: Does Geography (still) matter’’, EAEPE, Berlin 2-5 Nov. 2000.

Ερευνητικές Μελέτες

Μελέτες & Μονογραφίες
 • Α.Τσακανίκας, I.Γιωτόπουλος, Ε.Κόρρα, Σ.Σταυράκη, Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος, ΙΟΒΕ, Νοέμβριος 2016
 • A.Tsakanikas, S.Danchev, I.Giotopoulos, E.Korra, G.Pavlou, “ICT adoption and Digital Growth in Greece”, June 2014, ΙΟΒΕ,
 • Α.Τσακανίκας, Α. Αθανασιάδης, Ε.Κόρρα, Ι.Γιωτόπουλος, “Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας: Παραγωγή Έρευνα και Ανάπτυξη”, Μελέτη για τον ΣΦΕΕ, Μάιος 2014
 • Λ.Τσερκέζης, Α. Τσακανίκας, “Το οικονομικό αποτύπωμα της S&B στην οικονομία της Μήλου, Μελέτη για την S&B, ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 2012.
 • C.Troulos, E.Demian, A.Tsakanikas, “Making Internet work in Greece: Social and Economic Barriers”, IOBE, Οκτώβριος 2012
 • M.Βασιλειάδης, Ν. Βεντούρης, Π.Βλάχου, Α.Τσακανίκας, “Οι προοπτικές του τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα”, IOBE, Ιανουάριος 2012.
 • S.Danchev, A.Tsakanikas, N.Ventouris, “Cloud Computing: A driver for Greek Economy Competiveness”, IOBE, November 2011.
 • Ν.Βεντούρης, Α.Τσακανίκας, “Αγροτικά Μηχανήματα και Ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα”, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2011.
 • Γ. Παύλου, Α.Τσακανίκας, “Ετήσια Έκθεση Αγοράς Αυτοκινήτου 2010”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2011.
 • Σ.Ιωαννίδης, Α.Τσακανίκας, Σ. Χατζηχρήστου“Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010. Αναζητώντας Διέξοδο από την Κρίση», ΙΟΒΕ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2010.
 • Α.Τσακανίκας, Σ. Χατζηχρήστου, Φ.Θωμαϊδου “Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών: Ετήσια Έκθεση 2009”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010
 • Α.Τσακανίκας, Γ. Παύλου “Ετήσια Έκθεση Αγοράς Αυτοκινήτου 2009”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010
 • Λ.Τσερκέζης Α.Τσακανίκας, “Ετήσια Έκθεση Αγοράς Αυτοκινήτου 2008”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2009
 • Σ.Ιωαννίδης, Α.Τσακανίκας, Σ. Χατζηχρήστου“Η Επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης», ΙΟΒΕ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2009.
 • Σ.Χατζηχρήστου, Α.Τσακανίκας, “Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών: Ετήσια Έκθεση 2008”, ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 2009.
 • Σ.Ιωαννίδης, Α.Τσακανίκας, “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2007-2008»”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.
 • Ι. Πλεμμένος, Α. Τσακανίκας, “Η αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτου στην Ελλάδα», Κλαδική μελέτη Νο. 221, ΙΟΒΕ, , Απρίλιος 2008
 • Α.Τσακανίκας, Λ.Τσερκέζης, “Ανάπτυξη προγράμματος ανανέωσης στόλου επιβατικών αυτοκινήτων”, Μελέτη για λογαριασμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπρόσωπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), ΙΟΒΕ, Σεπτέμβριος 2008.
 • Γ.Μαραγκού, Α.Μ. Πολυκρέτη, Α. Τσακανίκας, “Καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και κλάδοι υψηλής τεχνολογίας”, κλαδική μελέτη Νο. 219, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Μάρτιος 2008.
 • Ι.Πλεμμένος, Α.Τσακανίκας, Γ.Μανιάτης, Ετήσια Έκθεση Αγοράς Αυτοκινήτου 2007, ΙΟΒΕ, Φεβρουάριος 2008.
 • Σ.Ιωαννίδης, Α.Τσακανίκας, “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006-2007”, ΙΟΒΕ, Νοέμβριος 2007.
 • Σ.Ιωαννίδης, Α.Τσακανίκας, “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2005-2006”, ΙΟΒΕ, Νοέμβριος 2006.
 • Σ.Ιωαννίδης, Τ.Πολίτης Α.Τσακανίκας, “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2004-2005”, ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 2005.
 • Α. Τσακανίκας, Ε.Στάγγελ, “Έρευνα για την απασχόληση και την Αγορά Εργασίας, 2004”, Οικονομικά Θέματα ΙΟΒΕ, Νο 15, Νοέμβριος 2005.
 • Α. Τσακανίκας, “Εξελίξεις και προοπτικές του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’, Ειδική έκδοση ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 2005.
 • “Έρευνα για την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών. Μέρος 1ο: έρευνα στους μηχανικούς, Μέρος 2ο: Έρευνα σε επιχειρήσεις” , προς έκδοση Σεπτέμβριος 2005, Εκδόσεις ΤΕΕ. Μελέτη για την απασχόληση των μηχανικών σε συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (συντάκτες 2ου μέρους: Α. Τσακανίκας, Α. Πρωτόγερου).

Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής

 • “Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξιακής Πολιτικής”, Εμπειρογνωμοσύνη στην Θεματική προτεραιότητα 3 (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, Αγροτικού τομέα και Αλιείας) της προετοιμασίας για τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης με την Κοινότητα, Μάρτιος 2013.
 • «Έκθεση πολιτικής: Καινοτόμο Εργαστήριο «Βελτίωση Επιχειρηματικού περιβάλλοντος». ΕΚΔΑΑ, Ιούλιος 2011, Ομάδα Σύνταξης.
 • “Έκθεση Αξιολόγησης των δράσεων ενίσχυσης (α) Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και (β) Ελευθέρων Επαγγελματιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2011.
 • “59 δράσεις για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, Μ.Βασιλειάδης, Γ.Στουρνάρας, Α.Τσακανίκας, Ιανουάριος 2011.
 • “Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας”, Τεύχος 2 της Eτήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα, του ΕΣΑΑ, Α. Τσακανίκας, Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Μάιος 2009.
 • “Ανταγωνιστικότητα των 13 ελληνικών περιφερειών: η περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας” Α.Τσακανίκας, Ν.Παρατσιώκας, Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Φεβρουάριος 2009.
 • “Ανταγωνιστικότητα των 13 ελληνικών περιφερειών: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας”, Α.Τσακανίκας, Ν.Παρατσιώκας, Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Φεβρουάριος 2009.
 • “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών στην Ελλάδα”, Σ.Ιωαννίδης, Α.Τσακανίκας, Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ιούνιος 2008
 • “Μεθοδολογική Προσέγγιση έκθεσης Doing Business”, Α.Τσακανίκας, Α.Λαπατίνας, Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Μάιος 2008.
 • “Μελέτη συστημάτων μέτρησης της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας”, Α. Τσακανίκας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Σεπτέμβριος 2001, Εμπειρογνωμοσύνη για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • “Η Δομή, η Στρατηγική Ανάπτυξη και οι Προοπτικές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα’’, ΙΟΒΕ, Απρίλιος 2004,
 • Μελέτη για την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπεύθυνος Μελέτης – Συγγραφέας, Α. Τσακανίκας)

Δημόσιες Παρεμβάσεις

Συμμετοχές σε σεμινάρια εργασίας
 • “Εργαστήριο για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: Άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα / απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης, εγκατάστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων” , ΕΚΔΑΑ 17/5/2011

Συμμετοχή ως συντονιστής στα ακόλουθα:

 • Εκδήλωση Konrad Adenauer Stiftung–IOBE “ Το περιεχόμενο της ανάπτυξης”, Section 2: Export Potential of the Greek Economy, 24/1/2013
 • “Δημιουργώ – Καινοτομώ – Επιχειρώ”, Εκδήλωση Ινστιτούτου Νεολαίας, Συντονιστής Πρώτης Συνεδρίας: Πολιτικές και το κοινωνικό πλαίσιο για την ενίσχυση και την απενοχοποίηση του επιχειρείν, 18/11/2010

Συμμετοχή ως ομιλητής στα ακόλουθα:

 • Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα: Ναυπηγεία, Λιμάνια, Μεταφορές, Αεροδρόμια και Τουρισμός, 3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο , 23/10/2013.
 • “Joint European Commission – OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, 12 -14 /10 / 2009, Brussels.
 • “Ευρυζωνικότητα και Τοπική Ανάπτυξη”, Θεματικό Συνέδριο ΚΕΔΚΕ Θεσσαλονίκη 22-23/11 2007, Συνεδριακό Κέντρο Ι.Βελλίδης.

Συμμετοχή ως discussant στα ακόλουθα:

 • Internet Leadership Academy at the Oxford Internet Institute, (Oxford 9-11/9 and 10-12 / 11 2016)
 • CREA Summer Academy, “Getting you numbers right”, Syros 20/7/16
 • DRUID 2016 conference, Copenhagen, June 2016, Session “Scientific knowledge production: academic performance and careers”
 • Round Table Discussion, “Research and Innovation Policy in Times of Crisis”, Ecole Thematique D’Athenes 2016, Institut Francilien Reserche,Innovation Societe, (IFRIS)
 • “European progress conference 2015, Dissemination of IP knowledge in universities”, 20-21 October 2015, Διοργάνωση European patent Office, 20-21/10/2015.
 • “Η δύσκολη πορεία για μια αναπτυξιακή πολιτική”, Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Τ.Γιαννίτση, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης 11/07/2013
 • “Joint European Commission – OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, 17 -18 /11 / 2011, Brussels.
 • “EU workshop on recent developments in business and consumer surveys”, DG ECFIN, 15-16 /11 / 2010, Brussels.
 • “EU workshop on recent developments in business and consumer surveys”, DG ECFIN, 10-11 /11 / 2008, Brussels.
 • “Joint European Commission – OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, 12 -14 /11 / 2007, Brussels.
 • “EU workshop on recent developments in business and consumer surveys”, DG ECFIN, 20-21 /12 / 2006, Brussels.
 • “The 2006 European Investment Bank (EIB) Conference on Economics and Finance”, An Industrial Policy for Europe?, EIB, Luxembourg 19/01/2006.
 • “EU workshop on recent developments in business and consumer surveys”, DG ECFIN, 16 /11 / 2005, Brussels.
 • “Joint European Commission – OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, 14 -15 /11 / 2005, Brussels.
 • “EU workshop on recent developments in business and consumer surveys”, DG ECFIN, 21-22 /10 / 2004, Brussels.
 • “Public Support to the Formation and Development of Learning Networks’’ 2nd Policy Benchmarking Workshop, European Trend chart on Innovation, Luxembourg, 11-12 December 2000.
 • Workshop of the Focus Group on Innovative Firms and Networks, OECD, Rome, 1-3 October 2000.

Ανακοινώσεις σε Ημερίδες/Εκδηλώσεις/Συνέδρια

 • “Πόση και Ποια Επιχειρηματικότητα χρειαζόμαστε”, Σεμινάρια της Ερμούπολης”, 2016
 • “Προοπτικές απασχόλησης στον ναυτιλιακό τομέα», Συμμετοχή στο 2ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ναυτεμπορικής στην ενότητα με τίτλο «Ναυτιλία και Απασχόληση – Η συμβολή της ναυτιλίας στη μείωση της ανεργίας», Αθήνα, 26/1/2016.
 • “Μετά την κρίση τι; η προσαρμογή του τομέα φαρμάκου στις νέες συνθήκες”, Συμμετοχή στη συνάντηση με θέμα «Δαπάνες Υγείας: Πολιτικής Υγείας ή Ανθρωπιστική κρίση, ΚΖ Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΣΦΕ, Καστοριά 7/6/2014.
 • “Μετά την κρίση τι; Επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη” Εκδήλωση ΕΛΛΙΑΜΕΠ με τίτλο Προάγοντας την Οικονομική Ανάκαμψη της Ελλάδας δίχως Αποκλεισμούς:
 • Προώθηση της Καινοτομίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Καταπολέμηση της Νεανικής Ανεργίας, 27/5/2014
 • “A Business strategy for the Greek pharma sector”, 8th Biannual Meeting of the Hellenic Society of Basic & Clinical Pharmacology, Athens 23-24 May 2014
 • “Η παραγωγική αλυσίδα των τροφίμων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας: Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στη Μεσσηνία”, Εκδήλωση με αφορμή μελέτη του ΙΟΒΕ για το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, Καλαμάτα 16/5/2014
 • “Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας”, Παρουσίαση μελέτης ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του Ehealth Forum 2014, 12/5/2014
 • “Η βιομηχανία φαρμάκου στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας:
 • Ευκαιρίες και όροι μεγέθυνσης”, 1o Συνέδριο Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, 7/5/2014
 • “Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας” Κλειστό workshop της HP, 10/4/2014
 • “Χαρτογράφηση επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα: η περίπτωση της
 • Δυτικής Μακεδονίας”, Εκδήλωση TEI Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη, 12.03.2014
 • Παρέμβαση στην ημερίδα της ΕΕΔΕ για την “Εταιρική Σχέση Δημόσιας Διοίκησης & Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, 27/2/2014
 • “Δημόσια και Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Κόστη Δαπάνες και Διεθνής Εμπειρία στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης”, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων , 15 2 2014
 • “Η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις”, Εκδήλωση ΣΕΒ για την παραγωγική ανασυγκρότηση με καινοτομία, 17/12/2013.
 • “Το Οικοσύστημα της Yγείας στην Ελλάδα: Ευκαιρίες Μεγέθυνσης υπό Όρους”, 9o Συνέδριο ΕΣΔΥ, 7/12/2013
 • “Κρίσιμες επαγγελματικές κατευθύνσεις στο πεδίο των ΤΠΕ”, Παρουσίαση στην ενότητα «Το ελληνικό οικοσύστημα ΤΠΕ», Διοργάνωση: Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 12/07/2013.
 • “Τάσεις στην Επιχειρηματικότητα στη νέα προγραμματική περίοδο” 1ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, Θεσσαλονίκη 19/4/2013
 • “Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ”, παρουσίαση στη Θεματική ενότητα «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Περίοδο Προγραμματισμού 2014–2020., Αθήνα 26/3/2013
 • “Lessons from the Greek Debt crisis”, Council of Economists, 14-15 March 2013,|Athens, Hosted by Hellenic Management Association
 • “Μακροοικονομικές εξελίξεις και επιχειρηματικότητα: όροι και προϋποθέσεις για φυγή προς τα εμπρός, Ημερίδα για την οικονομία, Ιωάννινα 11/3/2013
 • “Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και προοπτικές” 1st Generics Conference, Athens 6/3/2013
 • “Τουρισμός: «βαριά» βιομηχανία, πλούσιο» περιεχόμενο;” Ομιλία στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Αθήνα 23/11/12
 • “Το παρελθόν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών”, Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΒΤ., Αθήνα 29/6/2012.
 • “Έρευνα και καινοτομία σήμερα: Πολυτέλεια ή ανάγκη;” Ημερίδα: Η Έρευνα ως παραγωγός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης”., ΕΙΕ 16/2/2012
 • “The Greek Economy under Reform: A Sisyphean task or a victorious way to Ithaka?” παρουσίασησεεκδήλωσητης ICAP Group, Φεβρουάριος 2012
 • “Παρουσίαση έρευνας για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας”, Συνάντηση Εργασίας «Ελληνικές Επιχειρήσεις: Προσαρμογές -Αναδιαρθρώσεις-Προοπτικές για την έξοδο από την κρίση , ΣΕΒ Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Βόλος 16/03/12
 • “Το ελληνικό Επιχειρηματικό / Παραγωγικό Σύστημα: Αποτελέσματα Έρευνας στις Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις της Χώρας” Ομιλία στον Σύλλογο Αποφοίτων Κολεγίου Αθηνών, 20/12/2011.
 • “Η νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης”, Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 15/11/2011.
 • “Κινητές επικοινωνίες: Καταλύτης στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Ελληνικής οικονομίας”, Παρουσίαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των κινητών εφαρμογών στην Ελλάδα», ΣΕΚΕΕ, 18/10/2011.
 • “Η Ελληνική οικονομία σε κρίση: αιτίες και προοπτικές”, Σεμινάριο στο πλαίσιο του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Μεσολαβητών και Διαιτητών (ΟΜΕΔ), Σεπτέμβριος 2011.
 • “Ποσοτικοποίηση ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ: Επιχειρήσεις, Πολίτες, Περιβάλλον”, Παρουσίαση στο πλαίσιο της ενότητας «Ο ρόλος των ΤΠΕ στην ανάπτυξη και στη Δημόσια Διοίκηση», Διοργάνωση: Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ / ΕΜΠ», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 7/07/2009.
 • “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: εμπειρικά αποτελέσματα έρευνας Global Entrepreneurship Monitor», Άγγελος Τσακανίκας, Στελίνα Χατζηχρήστου, Ευρωπαϊκό Συνέδριο: Κοινωνική οικονομία, απασχόληση και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας στο κοινωνικό και αλληλέγγυο επιχειρείν» 9 -10 – 11 Μαρτίου 2011
 • “Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας” Ομιλία στον Σύλλογο Αποφοίτων Κολεγίου Αθηνών, 21/12/2010.
 • “Διαρθρωτικές Αλλαγές – Χρηματοπιστωτικό Σύστημα” Eκδήλωση ΙΟΒΕ: Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας ”, 5/7/2010.
 • “Έρευνα και Καινοτομία σε περίοδο κρίσης” Ημερίδα ΙΣΤΑΜΕ με θέμα: Η πολιτική της Έρευνας στην Ελλάδα, 14/6/2010.
 • “Ελλάδα: Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές”, Παρουσίαση στη σειρά σεμιναρίων της KANTOR Management Consultants, 17/5/2010.
 • “Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές”, Παρουσίαση στην εσπερίδα της ΕΕΔΕ με θέμα: Οι κύριες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα μετά τη ψήφιση του νόμου για την αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ΕΕΔΕ 4/5/2010.
 • “Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού στήριξης”, Παρουσίαση στο πλαίσιο της ενότητας ««Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των ΤΠΕ για την Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας στα Nησιά», Διοργάνωση: Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ / ΕΜΠ», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, 09/07/2009.
 • “Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της απασχόλησης σε βασικούς τομείς της οικονομίας” Ημερίδα ΟΚΕ με θέμα «Οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση, ο ρόλος του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπισή του, Αθήνα, 1/07/2009
 • “Η νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: ένας άλλος δρόμος” Φεστιβάλ Φοίτησης 2008, Αθήνα, 7/12/2008.
 • “Πράσινη επιχειρηματικότητα”: Απαραίτητη Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας” 1ο Πανθεσσαλικό Forum: Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Νέα αντίληψη και καινοτομίες για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, Διοργάνωση: Ελληνο-Αμερικανικό   Εμπορικό Επιμελητήριο – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Θεσσαλίας, Λάρισα 5/12/2008.
 • “Καινοτόμος επιχειρηματικότητα” Εκδήλωση ΟΚΕ «Κοινωνικός Διάλογος και Στρατηγική της Λισαβόνας: Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση, Ανταγωνιστικότερη Επιχείρηση, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, Α’ Συνεδρία: Η πορεία προς την αναπτυξιακή έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, Αθήνα, 22/09/2008.
 • “Ο άλλος δρόμος: ξεκινώντας μια επιχείρηση στην Ελλάδα” Επιστημονική Διημερίδα: Από τις σπουδές στην επαγγελματική επιτυχία, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, 10/06/2008.
 • “Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας: Χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας», Παρουσίαση στην ημερίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ε.Ε.», Διοργάνωση:   ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα, 14/01/2008.
 • “The Greek economy at a glance”(μαζί με Β.Ράπανο και Σ.Ιωαννίδη), Παρουσίαση σε διπλωματική αποστολή της Ν.Κορέας με στόχο την ενημέρωση για την ελληνική οικονομία, ΙΟΒΕ 12/09/2007.
 • “ICT sector: Main facts and growth prospects”, Παρουσίαση στο πλαίσιο της ενότητας «Οικονομική μεγέθυνση έχουμε, οικονομία της γνώσης απέχουμε:», Διοργάνωση: Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ / ΕΜΠ», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 13/07/2007.
 • “Entrepreneurship in Greece: Main trends & characteristics” Παρουσίαση στο πλαίσιο του σεμιναρίου “Innovative views on youth entrepreneurship”, Διοργάνωση: Γραφείο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ, Αθήνα 21/05/2007.
 • “Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και προβλήματα”, Παρουσίαση στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, Διοργάνωση: ΣΕΒ, Αθήνα, 15/05/2007.
 • “Οι κλάδοι πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα” Σεμιναριακή παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος «Marketing προϊόντων υψηλής τεχνολογίας» ΟΠΑ, 10/05/2007.
 • “Η εικόνα της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηματικότητα”, Παρουσίαση στην ημερίδα προώθησης του έργου “Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Δια Βίου Μάθησης σε θέματα Επιχειρηματικότητας”. Αθήνα, 19/07/2006.
 • “Η πλευρά της προσφοράς: Επιχειρηματική και ερευνητική δραστηριότητα στην πληροφορική και τις επικοινωνίες ”, Παρουσίαση στην ενότητα «Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία, Διοργάνωση: Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 06/07/2006.
 • “Ο τομέας των ΤΠΕ στην Ελλάδα”, Σεμινάριο για την την κοινωνία και την οικονομία της πληροφορίας και της γνώσης, Διοργάνωση: Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ», 25/05/2006.
 • “Η θέση και οι προοπτικές της γυναικείας απασχόλησης στη βιομηχανία , το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες”, Παρουσίαση στη διημερίδα «Νέες ευκαιρίες για την απασχόληση των ανέργων γυναικών στην Περιφέρεια Αττικής», Διοργάνωση Υπ.Απασχόλησης, ΥΠΕΣΔΑΑ, ΓΓΙ, ΚΕΘΙ, στον Πολυχώρο «Απόλλων», 2/02/2006.
 • “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: Το πρόβλημα της ποιοτικής επιχειρηματικότητας”, Παρουσίαση στην ημερίδα «Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών», Διοργάνωση ΤΕΕ, στο ΕΒΕΑ, 24/01/2006.
 • “Έρευνα για την απασχόληση και την Αγορά Εργασίας, 2004”, Διοργάνωση ΙΟΒΕ, στη Στοά του Βιβλίου, 23/11/2005.
 • “Χρηματοοικονομική Διάρθρωση της Ελληνικής Μεταποίησης”, στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων κατάρτισης στελεχών της Τράπεζας EUROBANK, Φεβρουάριος 2005.
 • “Δομή, Στρατηγική Ανάπτυξη και Προοπτικές του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα”, Διοργάνωση ΙΟΒΕ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, 29/06/2004.
 • Παρουσιάσεις της ερευνητικής του εργασίας (στους τέσσερις κύκλους από το 1999 έως το 2002) στο πλαίσιο του Σεμιναριακού Προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων “ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟ”, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 • Παρουσίαση της Στρατηγικής της χώρας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις (Μάρτιος 2004) στο πλαίσιο του Σεμιναριακού Προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων ‘’ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟ’’, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Μηχανικούς)
 • Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων
 • Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς
 • Διοίκηση Έργων
 • Εισαγωγή στην Οικονομία
Άγγελος Τσακανίκας Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άγγελος Τσακανίκας
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 7721737

Email: atsaka@central.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικό (gr): pdf 

Academic CV (eng): pdf