Γεώργιος Σιώκας

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ο Γεώργιος Σιώκας είναι απόφοιτος της σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ. Το θέμα του διδακτορικού του εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική περιοχή των “Οικονομικών της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας” και ο τίτλος του είναι “Συστήματα Καινοτομίας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Σχεδιασμό Ευφυών Πόλεων”.

Έργα

Διεθνή

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

 1. Capturing the value of intangible assets in microdata to promote the EU’s growth and competitiveness (GLOBALINTO), Χρηματοδότηση Horizon 2020, Θεματολογία “EU.3.6.1.1., TRANSFORMATIONS-14-2018: Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in Europe – Addressing the social and economic challenges in Europe”, 2019-2022
 2. Catching–Up along the Global Value Chain: models, determinants and policy implications in the era of the Fourth Industrial Revolution (CatChain), Χρηματοδότηση Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE), 2018-2022


Ελληνικά

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

 1. Μια ενοποιημένη συστημική στρατηγική με επίκεντρο την καινοτομία και ένας Οδικός Χάρτης για την υλοποίησή της: Γιατί είναι αναγκαία, τι περιλαμβάνει, πως υλοποιείται, με ποιους θα προωθηθεί;
  Χρηματοδότης Οργανισμός έρευνας και ανάλυσης “διαΝΕΟσις”, Απρίλιος 2019 – Απρίλιος 2020
 2. Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας
  Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Χρηματοδότησης Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ), Δεκέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019
 3. Στρατηγικές Ανάπτυξης Ευφυών Πόλεων (Smart Cities) Στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη
  Χρηματοδότης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Θεματολογία “Επιβράβευση Ερευνητών”, Δεκέμβριος 2019 –  Ιούνιος 2020
 4. Διασύνδεση των υποτρόφων του ΙΚΥ με την Ελληνική Αγορά Εργασίας
  Χρηματοδότησης Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Μάρτιος 2019 – Ιούλιος 2019
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων μαστίχας
  Χρηματοδότησης Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ΣΥΝ.Π.Ε., Απρίλιος 2018 – Απρίλιος 2019
 6. Η Επίδραση των Κλάδων Δημιουργικής Βιομηχανίας στο Εθνικό Περιβάλλον
  Χρηματοδότης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Θεματολογία “Επιβράβευση Ερευνητών”, Μάρτιος 2018 – Δεκέμβριος 2019
 7. Υποστήριξη Δράσεων Δικτύου – Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  Χρηματοδότης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Σεπτέμβριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
 8. Δείκτες Επιχειρηματικότητας/ Δικτύωση / Ανταγωνιστικότητας
  Χρηματοδότης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Νοέμβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2015
 9. Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας
  Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Χρηματοδότησης Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ), Σεπτέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2015

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου της ΜοΚΕ ΕΜΠ

 1. Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρηματικότητας για την επιχειρηματική δραστηριότητα των αποφοίτων μηχανικών του ιδρύματος ΕΜΠ
  Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013, Οκτώβριος 2014 – Μάρτιο 2015

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις
 1. Σιώκας Γ. (2014) “Ανάλυση της Συμμετοχής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης“, Κεντρική βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


Κείμενα Εργασίας

 1. Σιώκας, Γ. (2019). Διερεύνηση των Στρατηγικών Έξυπνων Πόλεων των Ελληνικών Δήμων, Σεμινάριο Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2019 «Ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και καινοτόμος επιχειρηματικότητα στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης», Σύρος, 18-21 Ιουνίου
 2. Σιώκας, Γ. (2019). Η Έξυπνη Πόλη Μέσα από τα Μάτια των Ελληνικών Δήμων, Παρουσίαση, 4o Ετήσιο Συνέδριο για τις “Έξυπνες πόλεις” και τους “Ψηφιακούς Πολίτες” «Go Sm@rt! Στο Δρόμο του Μετασχηματισμού και της “Έξυπνης” Βιώσιμης Ανάπτυξης», Αθήνα, 25-26 Ιουνίου
 3. Σιώκας, Γ. (2019). Η Έξυπνη Πόλη – Τα μονοπάτια προς μια αποτελεσματική και αποδοτική πόλη, Παρουσίαση, Ημερίδα με θέμα: «Ξεκλειδώνοντας τη δυναμική της Έξυπνης Πόλης μέσα από τις Έξυπνες τεχνολογίες», Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ιωάννινα, 22 Μαρτίου
 4. Σιώκας, Γ. (2018). Συστήματα Καινοτομίας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο σχεδιασμό Ευφυών Πόλεων, Παρουσίαση, Ημερίδα Παρουσίασης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα ΙΙ, Αθήνα, 11 Ιουνίου
 5. Σιώκας, Γ. (2018). Chemecon: Η ιστορία μιας bottom-up οργανωμένης πρωτοβουλίας φοιτητών του ΕΜΠ, Παρουσίαση, Συμπόσιο: Μετά το Λύκειο, τι; «Για τη ριζική αναδιάρθρωση του μετά το Λύκειο Χώρου Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας», Αθήνα, 8-9 Ιουνίου
 6. Σιώκας, Γ. (2018). Η Μετάβαση στην «Ευφυή Πόλη»: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Σύγχρονες Τάσεις και Καλές Πρακτικές, Παρουσίαση, 3o Ετήσιο Συνέδριο για τις “Έξυπνες πόλεις” και τους “Ψηφιακούς Πολίτες” Think Smart: Οι Ελληνικές Πόλεις μπροστά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό”, Αθήνα, 6-7 Ιουνίου
 7. Σιώκας, Γ. (2017). Συστήματα Καινοτομίας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο σχεδιασμό Ευφυών Πόλεων, Παρουσίαση, Ημερίδα Παρουσίασης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα ΙΙ, Αθήνα, 31 Μαΐου
 8. Σιώκας, Γ. και Παναγιωτόπουλος, Π. (2016). Ευφυείς Πόλεις: Η έννοια, οι μεθοδολογίες μέτρησης και οι σχετικές πολιτικές/στρατηγικές, Σεμινάριο Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2016 «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Υποδομές, Δίκτυα και Υπηρεσίες», Σύρος, 8-10 Ιουλίου
 9. Σιώκας, Ε. και Σιώκας, Γ. (2016). Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Σεμινάριο Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2016 «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Υποδομές, Δίκτυα και Υπηρεσίες», Σύρος, 8-10 Ιουλίου
 10. Καλογήρου, Γ., Τσακανίκας, Α., Πρωτόγερου, Α., Σιώκας, Ε. και Σιώκας, Γ. (2015). Δείκτες Επιχειρηματικότητας/ Δικτύωση/ Ανταγωνιστικότητας, Παραδοτέο του ΕΚΤ/ΕΙΕ και του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, Οκτώβριος
 11. Σιώκας, Ε. και Σιώκας, Γ. (2014). Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δίκτυα στη θεματική περιοχή Περιβάλλον και Ενέργεια, Παρουσίαση, 16ο Πανναξιακό Συνέδριο ΟΝΑΣ: Περιβάλλον και Ενέργεια στη Νάξο, Νάξο, 12 Ιουλίου

Συνέδρια

Διεθνή
Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια (με κριτές)
 1. Siokas, G., Tsakanikas, A. and Siokas, E. (2019). Strategic Analysis of the Greek Smart Cities: An Interaction Between the Social and Private Sector, 31th Annual EAEPE Conference 2019, 12-15 September
 2. Kastelli, I., Tsakanikas, A. and Siokas, G. (2018). How absorptive capacity enables new entrepreneurial ventures of high added value, 30th Annual EAEPE Conference 2018, 6-8 September
 3. Kastelli, I., Tsakanikas, A. and Siokas, G. (2017). How absorptive capacity enables new entrepreneurial ventures of high added value (pre-study), 29th Annual EAEPE Conference 2017, 19-21 October
 4. Kanellos, N. and Siokas, G. (2017). Knowledge-based entrepreneurship in Greek high-technology sectors: Myth and reality, 15th International Globelics Conference 2017, 10-13 October


Ελληνικά

 1. Σιώκας, Γ., Τσακανίκας, Α. και Σιώκας, Ε. (2019). Αποτύπωση των Στρατηγικών των Ελληνικών Ευφυών Πόλεων: Μια Εμπειρική Ανάλυση, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου
 2. Καστέλλη, Ι. και Σιώκας, Γ. (2019). Η Απορροφητική Ικανότητα ως Καθοριστική Δεξιότητα στην Ανάληψη Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου
 3. Σιώκας, Γ., Σταμέλος, Π. και Δήμας, Π. (2018). Αναζήτηση των Προσδιοριστικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη των «Ευφυών Πόλεων», 15ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας «Business Intelligence Artificial Intelligence & Data Analysis: Ευκαιρίες και Προκλήσεις», Αθήνα, 3 Μαΐου
 4. Τσακανίκας, Α., Σιώκας, Ε. και Σιώκας, Γ. (2017). Ο τομέας της ενέργειας στη μετάβαση των ελληνικών πόλεων σε «Ευφυείς Πόλεις», 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 25 – 27 Μαΐου
 5. Τσακανίκας, Α., Σιώκας, Γ. και Καζής, Σ. (2017).Ο τομέας της ενέργειας στη μετάβαση των ελληνικών πόλεων σε «Ευφυείς Πόλεις», 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 25 – 27 Μαΐου
 6. Σιώκας, Γ. και Σπήλιος, Κ. (2017). Η Επίδραση του Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Μετάβαση των Ελληνικών Πόλεων σε «Ευφυείς Πόλεις, 14ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας «Internet of Things, Big Data και Cloud Computing: Μια νέα εποχή για την Επιχειρηματικότητα», Αθήνα, 27 Απριλίου
 7. Σιώκας, Γ. και Τσακανίκας, Α. (2016). Η Χαρτογράφηση της Πολιτικής και των Στρατηγικών των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», Αθήνα, 12 Μαΐου
 8. Τσακανίκας, Α., Σιώκας, Γ. και Σιώκας, Ε. (2015). Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα του περιβάλλοντος των Προγραμμάτων Πλαίσιο, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 4-6 Ιουνίου
 9. Τσακανίκας, Α., Σιώκας, Γ. και Σιώκας, Ε. (2015). Ο ρόλος και η συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στη θεματική περιοχή Ενέργεια του 6ου και 7ου ΠΠ, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 4-6 Ιουνίου
 10. Σιώκας, Ε., Καλογήρου, Γ., Πρωτόγερου, Α. και Σιώκας, Γ. (2015). Η παρουσία των σχολών Χημικών Μηχανικών στα ανταγωνιστικά ερευνητικά δίκτυα της ΕΕ, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 4-6 Ιουνίου
 11. Τσακανίκας, Α. και Σιώκας, Γ. (2015). Η σχέση της Επιχειρηματικής Στρατηγικής και της Καινοτομικής Επίδοσης: Μια εμπειρική διερεύνηση σε 2000 Ελληνικές Επιχειρήσεις, 12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας “Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας”, Αθήνα, 14 Μαΐου
 12. Σιώκας, Ε., Πρωτόγερου, Α., Καλογήρου, Γ., Κανέλλος, Ν. και Σιώκας, Γ. (2013). Η Διαχρονική Εξέλιξη της Παρουσίας των Ελληνικών Οργανισμών στα Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Δίκτυα που Δομούνται στην Ευρύτερη Θεματική Περιοχή της «Κοινωνικοοικονομικής Έρευνας», 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 23-25 Μαΐου
 13. Σιώκας, Ε., Πρωτόγερου, Α., Καλογήρου, Γ., Κανέλλος, Ν. και Σιώκας, Γ. (2013). Η Διαχρονική Εξέλιξη της Παρουσίας των Ελληνικών Οργανισμών στα Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Δίκτυα που Δομούνται στην Ευρύτερη Θεματική Περιοχή της «Κοινωνικοοικονομικής Έρευνας», 10ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας “Ευ επιχειρείν και Αειφορία στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον”, Αθήνα, 16 Μαΐου

Γεώργιος Σιώκας Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γεώργιος Σιώκας

Τηλέφωνο: +30 210 7723200

Email: geosiok@central.ntua.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό
LinkedIn Προφίλ
Research Gate
Google Scholar
Academia
Twitter