Γιάννης Καλογήρου

Ομότιμος Καθηγητής

O Γιάννης Καλογήρου είναι Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (2015 – 2019) και πρώην Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2013-2015), επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012) που ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης και ήταν μέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης (Scientific and Management Committee) του ολοκληρωμένου μεγάλης κλίμακας ερευνητικού έργου (EU funded FP7 large-scale integrated project (2009-2012) με θέμα τη διασύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι, επίσης, αξιολογητής της DG Research and Innovation ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2011-2014) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση του ΥΠΕΣ (2010-2011) καθώς και επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ (2004-2012) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός των παραπάνω, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη βιομηχανία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Έργα

Διεθνή

Επιστημονικός Υπεύθυνος Διευρωπαϊκών Ερευνητικών Συνεργασιών
 • “The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture” (TENIA PROJECT, hpse-ct2001-00100), Improving Human Potential and the Socioeconomic Knowledge Base Programme, Commission of the European Union, DG Research, 2001-2004.
 • “Innovation-Related Knowledge Flows in European Industry: Extent, Mechanisms, Implications”(KNOW PROJECT, SOE1-CT98-1118), Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER), Commission of the European Union, DG Research, 1999-2001
 • “Science and Technology Policies Towards Research Joint Ventures” (STEP-TO-RJVs PROJECT, SOE1-CT98-1117), Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER), Commission of the European Union, DG Research, 1998-2000.
Mέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης
 • “Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS), Large-scale integrated project, Seventh Framework Programme, Theme 8, Socio economic Sciences and Humanities, 2009-2012.
Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ
 • Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness – “GLOBALINTO”» (HORIZON 2020), (2019-2022)
 • Catching–Up along the Global Value Chain (CatChain): models, determinants and policy implications in the era of the Fourth Industrial Revolution, χρηματοδότηση από Marie Sklodowska ¬Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE, HORIZON), (2018-2022)
 • “Creativity for Innovation & Growth in Europe” (Cre8tv.eu), A multi-partner and multi-disciplinary project, 7th FP, Theme 8, Socio economic Sciences and Humanities, 2013-2016 (Συντονιστής της ενότητας “Actual and nascent entrepreneurs in the Creative and Cultural Industries”)
 • Dynamics of Institutions and Markets in Europe, FP6/ CITIZENS, DG Research (2005-2011) https://cordis.europa.eu/project/rcn/75708_en.html
 • “The Integration of Macroeconomic and S& T Policies for Growth, Employment and Technology (MACROTEC PROJECT, No: HPSE-CT-1999-00014), με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή G.N. von Tunzelmann (SPRU, University of Sussex), Key Action Improving the Socio-economic Knowledge Base, Commission of the European Union, DG Research, 2000-2002.
 • “European Biotechnology Innovation Systems (EBIS PROJECT, No: SOE1-CT98-1117)”, με επιστημονική υπεύθυνο την καθηγήτρια J. Senker (SPRU,University of Sussex), Commission of the European Union, DG Research, 1999-2000.
 • “Information Society and Cohesion. Phase III. The case of Greece”, Nexus-Europe/DG XIII, DG XVI, 1995.
 • “Statistical performance indicators for keeping watch over public procurement. The case of Greece”, DG III, 1993-1994.
Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ
 • “Application to the method developed in the external costs of fuel cycles project to selected cases relevant to the Greek energy system”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Παπαγιαννάκης αν. καθηγητής ΕΜΠ και Συντονίστρια: Δ. Διακουλάκη, επ. καθηγήτρια ΕΜΠ), EC, DGXII, Programme JouleII, 1993- 1995.
Senior Advisor ερευνητικής ομάδας άλλου Ιδρύματος

Ελληνικά

Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ
 • «Η συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα (1984-2018) και η επίδρασή της στην παραγωγή καινοτομίας και στην επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης (NETonKIE)» [HFRI-FM17-3087] ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ., 2019-2021
 • «Μια ενοποιημένη συστημική στρατηγική με επίκεντρο την καινοτομία και ένας Οδικός Χάρτης για την υλοποίησή της: Γιατί είναι αναγκαία, τι περιλαμβάνει, πως υλοποιείται, με ποιους θα προωθηθεί;» (χρηματοδότηση από ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ), 2019-2020.
 • “Στρατηγικές Ανάπτυξης Ευφυών Πόλεων (Smart Cities) στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ/ΕΜΠ από πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης από ΓΓΕΤ), 2019-2020.
 • «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας» (χρηματοδότηση από Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας), Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 2018-2020
 • «Στρατηγική Μελέτη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην Ελλάδα», (χρηματοδότηση από Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας), Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και τη Remaco, 2012-2013
 • «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα   και τις τοπικές αγορές εργασίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και τη Βιομηχανική Στέγη, 2010-2014.
 • «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλών τεχνολογιών», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Υπ. Παιδείας, 2010-2014.
 • «Η χωρική διάσταση του παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής και η διασύνδεση του με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας. Διερεύνηση πολιτικών και δράσεων για την οργάνωση και αναβάθμιση του, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής 2020 (ΡΣΑ)» (χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας), Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, 2010-2011
 • «Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας), 2005-2006.
 • «Η στρατηγική και ένα πλαίσιο συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους δήμους και τις κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας), ΚΕΔΚΕ, 2004-2011.
 • «Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας»,   Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Γραφείο Εξυπηρέτησης φοιτητών και νέων αποφοίτων ΕΜΠ, (ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείο Παιδείας), 1999-2000.
 • «Ανάπτυξη Τεχνικοοικονομικού υποδείγματος μελέτης του δικτύου του ΟΤΕ», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων ΕΜΠ, ΟΤΕ, 1999-2000.
 • «Η ελληνική επιχείρηση και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών», Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), 1997-1998.
 • «Οργάνωση παροχής καθολικής υπηρεσίας», ΕΒΕΟ σε συνεργασία με ΚΕΔ ΕΜΠ, ΕΕΤ, 1997-1998.
 • «Η τιμολόγηση των διασυνδέσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών: Θεωρητική ανάλυση, διεθνής πρακτική και ελληνική πραγματικότητα» (Ερευνητική σύμπραξη ΕΒΕΟ/ΕΜΠ-ΟΠΑ), (Επιστημονικός υπεύθυνος για την ομάδα του ΕΜΠ, με γενικό επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον καθηγητή Θ.Λιανό του ΟΠΑ ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, 1996-1997. Ειδικότερα, το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ ανέπτυξε για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο ένα τεχνικοοικονομικό υπόδειγμα, τύπου bottom-up για τον προσδιορισμό των τελών διασύνδεσης.
 • «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βιομηχανικής Πολιτικής στον ελληνικό χώρο και ο ρόλος των ομάδων πίεσης», ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ, 1996-1997.
 • «Διοικητικά Πρότυπα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ερευνητική σύμπραξη ερευνητική συνεργασία ΕΒΕΟ/ΕΜΠ με ΟΠΑ, (επιστημονικός υπεύθυνος για την ομάδα του ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο όλου του έργου τον καθηγητή Δ.Μπουραντά του ΟΠΑ) στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού έργου “Πρότυπα Διοίκησης-Επενδυτική Συμπεριφορά” (Σεπτέμβριος 1995- Αύγουστος 1997), ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ, 1995-1997.
 • «Το ελληνικό μάνατζμεντ: Τάσεις και Προοπτικές», ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), 1996.
 • «Δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο με τον εντοπισμό δραστηριοτήτων, τομέων και δικτύων», ΥΒΕΤ/ DG XVI, 1994-1996.
Συντονιστής
 • «Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Καταγραφή, Ανάλυση και Παρακολούθηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων», Ερευνητική Σύμπραξη ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΟΠΑ, (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Συντονιστής: Γιάννης. Καλογήρου), ΕΠΕΤ ΙΙ 1997-1999.
Κύριος Ερευνητής
 • “Διερεύνηση της Επενδυτικής Συμπεριφοράς των βιομηχανικών επιχειρήσεων (Διαδικασία Λήψης Στρατηγικών Επενδυτικών αποφάσεων και Διαδικασία Επιλογής Τεχνολογίας)” (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λευτέρης Παπαγιαννάκης) στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού έργου “Πρότυπα Διοίκησης-Επενδυτική Συμπεριφορά” (Σεπτέμβριος 1995-Αύγουστος 1997) με ανάδοχο το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Σ. Λιούκα και συνεργαζόμενους φορείς το ΕΜΠ (Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ), 1995-1997.
 • “Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Θεωρητική Ανάλυση και τυπολογία της βιομηχανικής προβληματικότητας στην Ελλάδα” (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Παπαγιαννάκης), Planet/ΥΒΕΤ, 1994-1995.
 • “Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ), ΔΕΠΑ και ΓΓΕΤ, 1991-1992.
 • “Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων χαμηλής και μέσης ενθαλπίας. Διαμόρφωση αναπτυξιακού προγράμματος”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Λυγερού, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ), ΓΓΕΤ, 1988-1990.
 • “Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, καθηγητής ΕΜΠ), ΓΓΕΤ, 1985-1986.
Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων
 • “Οι νέες προοπτικές των ευρωπαϊκών πολιτικών Καινοτομίας και Συνοχής», ΜΟΔ, 2010-2011.
 • “Αποτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής ‘Ερευνας (ΠΑΒΕ): 1986-1990” (Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό Yπεύθυνο τον καθηγητή Τ. Γιαννίτση). Υπεύθυνος για την κλαδική έκθεση που αναφέρεται στην ερευνητική ενότητα “Διεργασίες-Υλικά-Μεταλλουργία” ΓΓΕΤ, 1993-1994.
 • “Survey of Staff Education and Training in the Purchasing Function of the EC Public Sector Organisations”, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Professor A. Cox, Contracts and Procurement Research Unit (The University of Birmingham), EC, DG III, 1993.
 • “Ερευνα αγοράς αλεύρων ειδικού τύπου σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου”, ΕΤΒΑ/Πρόγραμμα Μέντωρ, Α.Ε. Κυλινδρόμυλοι Κρήτης/SPEED, 1992-1993.
 • “Ιδιωτικοποιήσεις: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στη Δυτική Ευρώπη”. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Τ. Γιαννίτση, με φορέα ανάθεσης το ΙΝΕ ,1992.
 • “Βιομηχανικές Δομές στην Ελλάδα”. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Τ. Γιαννίτση, με φορέα ανάθεσης το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (1991-1992).
 • “Επιπτώσεις του ανοίγματος των προμηθειών του δημοσίου τομέα στον ελληνικό χώρο στο πλαίσιο της δημιουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας”. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με τους Μ. Ζορμπαλά και Ν. Λίτινα, με φορέα ανάθεσης το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), 1990-1992.
 • “Η αγοραστική δύναμη του κράτους και οι επιδράσεις της στην ελληνική βιομηχανία”. Αυτοτελές ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Το Βιομηχανικό Ζήτημα της Ελλάδας”, με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον καθηγητή Κ. Βαϊτσο και φορέα ανάθεσης την ΄Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, 1986-1987.
 • “Δυνατότητες και προοπτικές του κλάδου των μεταλλοκατασκευών. Επιτόπια έρευνα στις επιχειρήσεις του κλάδου”, ΥΒΕΤ , 1986-1987.
 • “Πρόγραμμα Κλαδικών Ερευνών” (ΥΠΕΘΟ, 1983-1985, επιστημονικός υπεύθυνος: ο καθηγητής του ΕΜΠ Δ. Μαρίνος-Κουρής).
 • “Μελέτη των δυνατοτήτων που έχει η ΔΕΗ να συμβάλλει, μέσω των προμηθειών της, στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, μετά την ένταξη στην ΕΟΚ”. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα, με επιστημονικό υπέυθυνο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Βαϊτσο και φορέα ανάθεσης του έρευνητικού έργου το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, 1981.
 • “Η επιστημονική έρευνα στα ΑΕΙ και η τεχνολογική έρευνα στην ελληνική βιομηχανία”. Επιτόπια έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων- σε συνεργασία με τον Χ. Γολέμη και την αντίστοιχη ομάδα του ΚΕΠΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Π. Ρουμελιώτη- σε επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκομένους ερευνητικούς φορείς στο πλαίσιο της σύνταξης του πενταετούς προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης 1976-1980 (Ιούλιος- Δεκέμβριος 1976.
 • “Μελέτη του φαινομένου των υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων στον ελληνικό χώρο μέσω της εμπειρικής έρευνας των τιμών εισαγωγής βασικών βιομηχανικών προϊόντων (χημικά, φαρμακευτικές πρώτες ύλες, μετάλλων, μεταλλευμάτων και ορυκτών, προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών)”. (Τεχνική Γραμματεία ΕΠΕΤΕΕ, Ιανουάριος- Ιούλιος 1976, επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Π. Ρουμελιώτης, επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τους καθηγητές του Stanford Π. Παναγιωτόπουλο και του Brown Ι. Ιωαννίδη).

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • J.1. “Industry-University Knowledge Flows and Product Innovation: How Do Knowledge Stocks and Crisis Matter?” (with I. Giotopoulos, A. Kontolaimou, E. Korra and A. Tsakanikas), Research Policy, forthcoming.

  J.2. “Inside the Black box of high-growth firms in a crisis-hit economy: corporate strategy, employee human capital and R&D capabilities” (with I. Giotopoulos, A. Kontolaimou, and A. Tsakanikas), International Entrepreneurship and Management Journal, published online: 06 June 2020.

  J.3. “How do employee training and knowledge stocks affect product innovation?”, (with I. Giotopoulos, E. Korra, A. Tsakanikas), Economics of Innovation and New Technology, Volume 27, Issue 4, 2018 pp. 343-360.

  J.4. “Technology transfer as a mechanism for dynamic transformation in the food sector”, (with I. Kastelli and A. Tsakanikas), The Journal of Technology Transfer, Volume 43, Issue 4, 2018, pp.882-900.

  J.5. “Innovation in the European creative industries: a firm-level empirical approach” (with A. Protogerou and A. Kontolaimou), Industry and Innovation , 24 (6), 2017, 587-612.

  J.6. “Determinants of young firms’ innovative performance: Empirical evidence from Europe” (with A. Protogerou and NS Vonortas), Research Policy, 46(7), 2017, pp. 1312-1326.

  J.7. “Does Exposure to University Research Matter? – Evidence from Europe”, (with A. Protogerou and NS Vonortas), Asian Research Policy, 7 (1), 2016, pp. 17-31.

  J.8. “Public procurement for innovation: A novel eGovernment services scheme in Greek local authorities” (with A. Protogerou and P. Panagiotopoulos), Technological Forecasting and Social Change, 2016,   103:1-10.

  J.9. “Non-performing debt recovery: effects of the Greek crisis” (with A.Z. Marouli and E.N. Giannini), International Journal of Banking, Accounting and Finance, 2015, vol. 6, issue 1, pp. 21-36

  J.10. “Research networking and technology fusion through EU-funded collaborative projects” (with A. Protogerou A., E. Siokas), Science and Public Policy, 2013, 40(5): 576-590 doi:10.1093/scipol/sct008.

  J.11. “Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe” (with A. Protogerou A., E. Siokas),   The Journal of Technology Transfer, 2013 38(6): 873-895.

  J.12. “The impact of autotelic and dynamic capabilities on the performance of knowledge-intensive, low-tech venture” (with G. Karagouni and A. Protogerou”), International Journal of Innovation & Regional Development, 2013, 5 (2): 210-225.

  J.13. Autotelic capabilities and their impact on technological capabilities” (with G. Karagouni and A. Protogerou), Euromed Journal of Business, 2013, 8(1): 48-63.

  J.14. “The nature and dimensions of autotelic capabilities in knowledge-intensive low-tech ventures: an introduction” (with G. Karagouni), World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (2013), Vol. 9, No.2, pp.230-245.

  J.15. “Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe” (with A. Protogerou and E.Siokas), Journal of Technology Transfer, 2013, 38(6): 873-895.

  J.16. “Dynamic Capabilities and their Indirect Impact on Firm Performance”, (with A. Protogerou and S. Lioukas), Industrial and Corporate Change , 2012, 21(3):615-647.

  J.17. “Effectiveness of technology investment: Impact of internal technological capability, networking and strategic technology importance” (with Irini Voudouris, Spyros Lioukas, Maria Iatrelli) Technovation, Vol 32 (6), 2012, pp.400-414.

  J.18. “The impact of EU policy-driven research networks on the diffusion and deployment of innovation at the national level: the case of Greece”, (with A. Protogerou and E.Siokas) Science and Public Policy, May 2010, 37 (4),

  J.19.  “Policy-driven collaborative research networks in Europe” (with Aimilia Protogerou and Vangelis Siokas), Economics of Innovation and New Technology, Volume 19, Issue 4, 2010pp. 349-372.

  J.20. «The presence and role of the Greek Academic and Research Institutes and Business Firms in the EU Framework Programmes (1984-2006) (in Greek), (with A. Protogerou), The Journal Science and Society, 2009, issue 22-23:115-136.

  J.21. “Project prioritization Under Policy Restrictions: A Combination of MCDA with 0-1 Programming” (with G. Mavrotas and D. Diakoulaki), European Journal of Operational Research, 2006, 171 (1), pp. 296-308.

  J.22. “A model on cash flow forecasting and early warning for multi-project programmes: application to the Operational Programme for the Information Society in Greece (with G. Mavrotas and Jacques Koune), International Journal of Project Management, 2005, 23, pp.121-133.

  J.23. “Inter-country technological linkages in European Framework Programmes: a spur to European integration?, International Journal of Technology Management, (with Anastasia Constantelou and Aggelos Tsakanikas) Vol. 27, No. 8, 2004, pp.773-790.

  J.24. “Cooperative R&D as a means for knowledge creation. Experience from European publicly funded partnerships” (with Ioanna Kastelli and Stavros Ioannides), International Journal of Technology Management, Vol. 27, No. 8, 2004, pp. 712-730.

  J.25. “Industry- Versus Firm- specific Effects on Performance: Contrasting SMEs and Large-Sized Firms (with Aimilia Protogerou, Yannis Spanos and Lefteris Papagiannakis), European Management Journal, Vol. 22, No. 2,  2004, pp.231-243.

  J.26. “Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?” (with Ioanna Kastelli and Aggelos Tsakanikas), Technovation, Volume 24, Issue 1, 2004, pp.29-39.

  J.27. “Exploring Mismatches Between Higher Education and the Labour Market in Greece”, (with G. Liagouras and A. Protogerou), European Journal of Education, Vol. 38, No. 4, 2003, pp. 413-426.

  J.28. “Research Joint Ventures” (with Stavros Ioannides and Nicholas Vonortas), Journal of Economic Surveys, Volume 17, No.4, 2003, pp. 541-570.

  J.29. “The performance of research partnerships” (with George Hondroyiannis and Nicholas Vonortas), Managerial and Decision Economics, Volume 24, Issue 2-3, 2003, pp.85-99.

  J.30. “Science and Technology policies towards research joint ventures” (with Nicholas Vonortas and Stavros Ioannides), Science and Public Policy, 29 (2), 2002, pp. 82-94.

  J.31. “A Combinatorial Multicriteria Approach for Corporate Funding Under Policy Restrictions” (with G. Mavrotas and D. Diakoulaki), Επιχειρησιακή Έρευνα/ Operational Research. An International Journal, Vol.1, No3, 2001, pp. 299-314.

  J.32. “University-Industry Cooperation in the Context of the European Framework Programmes”, Journal of Technology Transfer, 26, 2001 , pp.153-161.

  J.33. “Learning from Technology Transfer in the Greek Context: The case of Digital Telecommunication Switches”, (with Anastasia Constantelou and Theodore Karounos), Journal of Technology Transfer 25, 2000, pp.59-74.

  J.34. “The Political Economy of Industrial Restucturing: Comparing Greece and Spain”, (with Yannis Voulgaris and Stella Zambarloukos), South European Society and Politics, summer 2000, Vol. 5, No.1), pp.73-96.

  J.35.  “Privatisation of Public Corporations”(in Greek) with Y. Katsoulacos, A. Lyberaki and K. Benetatou,   Economic Policy Studies,  November 1999, Institute of Economic Policy Studies/ΙΜΟΠ, pp. 143-182.

  J.36. “Strategic Decision Making: from Crisis to Opportunity”, (with V. Papadakis and M. Iatrelli), Business Strategy Review, v.10, issue 1, spring 1999, pp. 29-37.

  J.37. “The dualism of Greek Firms and Management: Present State and Future Implications” (with Spyros Makridakis, Lefteris Papagiannakis and Panagiotis Trivellas), European Management Journal, v.15, no 4, August 1997, pp.381-402.

  J.38. «Industrial energy substitution during the 1980s in the Greek economy”(with A.G.Mourelatos and H. Thompson), Energy Economics, 19, 1997, pp. 476-491.

  J.39. «Macro-economic Impacts of Natural Gas Introduction in Greece» (with A.G.Mourelatos and A.Roboli), Energy – the international journal, Volume 21, Issue 10, 1996, pp.899-909.

  J.40. “Economic evaluation of geothermal projects under uncertainty: A methodological approach» (with M.Gourmas, L.Papayannakis and N.Romyliotis), Ορυκτός Πλούτος (Mineral Wealth), τεύχος 96, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1995, pp.35-44.

  J.41. “Telecommunications infrastructure competition in Greece: Potential scenarios for future debates” (with N.Constantelou), Telecommunications Policy, Vol.19, No.4, pp.313-323, 1995.

  J.42. «Natural gas pricing policy. The case of the Greek energy market»  (with A.Mourelatos and L. Papayannakis), Energy Policy, Vol.23, No 3, pp.183-194, 1995.

  J.43. Crucial time-lags in the philosophy of the state’s role in development» (with St. Ioannides and A.Lyberaki), Journal of Modern Hellenism, no.10, winter 1993, pp.59-90.

  J.44. “The study of the impact of public procurement on the transfer and diffusion of technology in Greece in the 1970’s and 1980’s» (in Greek), with L. Papagiannakis, Technical Annals, special issue on “Research and Technology in Greece”, 1991, pp. 47-55.

  J.45. “The emergence of engineering firms (EFs) in Greece as agencies of transfer and mastery of technology” (in Greek) with L. Papagiannakis, Technical Annals, special issue on “Research and Technology in Greece”, 1991, pp. 56-68.

  J.46. “The modeling and optimization of the Greek public sector’s crude oil supplies” (with K. Kapranas and Y. Desypris) in Greek, Technical Annals, (Scientific Area C), 1988, Vol.8, issue 2, pp. 5-39.

  J.47. «Alternative Scenarios for Suitable Utilization of Geothermal Energy in Milos» (με τους: Γ. Γελεγένη και Ν.Κουμούτσο), International Journal of Energy Systems, volume 8, no.1, pp.17-21, 1988. Αναδημοσιεύτηκε και στο Αφιέρωμα στην Ενέργεια: Πολιτική, Τεχνολογία, Εκπαίδευση (τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Ν.Κουμούτσο), (επιμέλεια Δ. Διακουλάκη, Ι. Καλογήρου, Β. Λυγερού), εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 1998.

  J.48.  “Standardisation d’ eprouvettes en béton armé sur la base des mesures dans l’ eau douce et l’ eau de mer avec ou sans protection cathodique: Mesure du potentiel et de la perte du poids des armatures, courbes potentiostatiques” (με τους Θ. Σκουλικίδη, Γ.Μπατή, κ.α.) Corrosion Marine Fouling, 1976, 1, pp.35-42. Η εργασία αυτή αναδημοσιεύεται στην «Επιστημονική Επετηρίδα του ΕΜΠ του 1976» στο πρώτο μέρος της, που περιλαμβάνει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα περιοδικά, σ. 383-390.

  J.49.  “Standardisation d’ eprouvettes en béton armé sur la base des mesures dans l’ eau douce et l’ eau de mer avec ou sans protection cathodique: Mesure du potentiel de corrosion; courbes potentiostatiques» (με τους Θ. Σκουλικίδη, Γ.Μπατή, κ.α.) Corrosion Marine Fouling, 1976, 1, pp.25-34. Η εργασία αυτή αναδημοσιεύεται στην «Επιστημονική Επετηρίδα του ΕΜΠ του 1976» στο πρώτο μέρος της, που περιλαμβάνει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα περιοδικά, σ. 373-382.

Δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα ελληνικά περιοδικά και επιθεωρήσεις επιστημονικού προβληματισμού
 • «Ανταγωνιστικότητα βασισμένη στην ποιότητα», περιοδικό Plant Management, Ιανουαάριος 2002
 • «Ελληνική Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας» (με Ν.Κωνσταντέλου και Δ. Αργυρόπουλο), Plant Management (ειδικό τεύχος- αφιέρωμα σε Οργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ψηφιακή Εποχή, Αθήνα, 1999.
 • «Το καθεστώς ιδιοκτησίας και διοίκησης των επιχειρήσεων:Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πρακτική», (με Α. Πρωτόγερου) περιοδικό STRATEGIES, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος1999, τ.3, σ.20-25.
 • «Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων: Προσεγγίσεις και Αντιδικίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» (με Α. Πρωτόγερου), περιοδικό STRATEGIES, Μάρτιος-Απρίλιος 1999, τ.1, σ. 38-45.
 • «Η ζήτηση σε οικονομικές και διοικητικές γνώσεις στην αγορά εργασίας του Χημικού Μηχανικού και η αντίστοιχη προσφορά τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο», περιοδικό Πυρφόρος (διμηνιαία έκδοση ΕΜΠ), τ.18 (Μάρτιος-Απρίλιος 1995), σ.56-61.
 • «Ελλειμματική Παραγωγή ή Πλεονασματική Ζήτηση;» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Δ.Διακουλάκη), Νέα Οικολογία, τ.96, Οκτώβριος 1992, σ.50-54. Αναδημοσίευση της εισήγησης υπ΄αριρμό ΠΕΣ.20 (Πρακτικά Διημέρου του ΤΕΕ με θέμα: «Κρίση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας;», Αθήνα, 18-19 Ιουνίου 1992, σ.13).
 • «Προβληματικές δομές στην ελληνική βιομηχανία: Η δημιουργία και οι απόπειρες αντιμετώπισης του προβλήματος. Δημόσιες και ιδιωτικές στρατηγικές» (περίληψη συμπερασμάτων σχετικής ερευνητικής εργασίας), Οικονομικά Χρονικά, τ.68, Απρίλιος-Μάιος 1992, σ.28.
 • «Κρατικές αγορές, βιομηχανικές δομές και κρατικές πολιτικές» (περίληση συμπερασμάτων σχετικής ερευνητικής εργασίας), Οικονομικά Χρονικά, τ.68, Απρίλιος-Μάιος 1992, σ.35-40.
 • «Η προμήθεια πετρελαιοειδών του δημοσίου τομέα, Οι επιπτώσεις από την ένταξη στην ΕΟΚ» μαζί με τους Ι.Δεσύπρη και Κ.Καπράνα, «Σύγχρονα Θέματα», τεύχος 31, 1987, σ.35-40.
 • «Ο προγραμματισμός των προμηθειών αργού του δημοσίου τομέα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων στην αγορά πετρελαίου» (με τον Γ.Δεσύπρη), Δελτίο ΠΣΧΜ, τεύχος 51, ειδικό αφιέρωμα για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Οκτώβριος 1985, σ.29-36.
 • «Γεωθερμία: Το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης αφετηρία γόνιμου διαλόγου», Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), τεύχος 38, ειδικό αφιέρωμα στις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Αύγουστος 1983, σ.33-36.
 • «Η πολύπλευρη ανάπτυξη της Μήλου με βάση τη γεωθερμία», περιοδικό «Οικολογία και Περιβάλλον», τεύχος 8, Μάιος-Ιούνιος 1983, σ.67-73.
 • «Εναλλακτικές Στρατηγικές για την Ενέργεια: οι εξελίξεις και οι τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο», παρουσίαση της Διεθνούς Συνάντησης «Διάλογος Νο 4», περιοδικό «Οικολογία και Περιβάλλον», τεύχος 7, Μάρτιος-Απρίλιος 1983, σ.33-36.
 • «Η ελληνική βιομηχανία στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Α.Γκέκα) περιοδικό «Σύγχρονα Θέματα», τεύχος 11ο, Ιούλιος 1981, σ.16-26.
 • «Συνέδριο του ΤΕΕ για τη βιομηχανία ή πως ένα συνέδριο πρέπει νάναι κάτιπερισσότερο από την απλή παρουσίαση έστω και γόνιμων εισηγήσεων», περιοδικό «Σύγχρονα Θέματα», τεύχος 11, Ιούλιος 1981 σ.13-15.
 • «΄Ερευνα-Τεχνολογία-Ανάπτυξη: Σκέψεις για μια ελληνική στρατηγική» (με τους Α.Γκέκα, Τ.Ζαμπετάκη, Λ.Παπαγιαννάκη και Γ.Σαχαρίδη), περιοδικό «Ο Πολίτης», τ.39, Δεκ.1980-Ιαν.1981, σ.24-35.
 • «Η ελληνική χημική βιομηχανία μπροστά στη δεκαετία του ΄80» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Γ.Σαχαρίδη), περιοδικό «Ο Πολίτης», τεύχος 36, Ιούλιος 1980, σ.14-25.

Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι

Επιμέλεια Διεθνών Εκδόσεων
 • Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, editor, (co-editors: Franco Malerba, Maureen McKelvey, and Slavo Radosevic), Routledge, 2015.
 • Knowledge Flows in European Industryeditor, (co-editors: Anastasia Constantelou, Nick Vonortas), Routledge2006, 354 p.
 • European Collaboration in Research and Development: Business Strategy and Public Policyeditor, (co-editors: Nicholas S. Vonortas and Stavros Ioannides), Northampton, MA: Edward Elgar2004352 p.
Επιμέλεια Ελληνικών Εκδόσεων
 • 170 χρόνια Πολυτεχνείο: οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα (με τους Ασημακόπουλος Μ., Μπελαβίλας Ν. και Τάσιος Θ.Π.), εκδ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 2012, δύο τόμοι, σ. 581+320
 • Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, (επιστημονική επιμέλεια με τους Λ. Παπαγιαννάκη και τον Γιάννη Παπαδόπουλο), εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα, 2007, δύο τόμοι, σ. 673+625.
 • Το πραγματικό και το κεκτημένο: Το Πανεπιστήμιο σε μετάβαση (με τη Μ. Δαμανάκη και τους Β. Κουλαϊδή, Γ. Βαρουφάκη και Ν. Παπαδάκη), Μεταίχμιο, Αθήνα, 2006, σ. 279.
 • Δήμοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας(ως επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας και του συλλογικού τόμου), Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΜΠ, έκδοση ΚΕΔΚΕ2006, σ. 160.
 • Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας, (ως επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας και του συλλογικού τόμου), Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ, έκδοση ΕΜΠ2001, σ. 118.
 • Ο Δυϊσμός των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Προβλήματα και Εναλλακτικές Στρατηγικές μιας Ενδιάμεσης Οικονομίας (με τους Σπ. Μακρυδάκη, Λ. Παπαγιαννάκη και Π. Τριβέλλα), έκδοση ΕΑΣΕ, Αθήνα 1998, σ.68.
 • Το ελληνικό μάνατζμεντ: Εξελίξεις, Τάσεις, Προοπτικές (με τους: Σ.Μακρυδάκη και Λ.Παπαγιαννάκη), έκδοση ΕΑΣΕ, Αθήνα 1996, σ.172.
 • Η προβληματική των ιδιωτικοποιήσεων: Θεωρητικές προσεγγίσεις και σημασία για την Ελλάδα [με τους Τ. Γιαννίτση (επιμ), Κ. Βαϊτσο, Α. Λυμπεράκη και Δ. Παπούλια], Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1994, σ.257.
 • Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική στην Ελλάδα [ με τους Τ. Γιαννίτση (επιμ.), Δ. Δενιόζο, Α. Λυμπεράκη και Σ. Τραυλό], Θεμέλιο, Αθήνα 1993, σ.249.
Επιμέλεια Τιμητικού Τόμου
 • Αφιέρωμα στην Ενέργεια: Πολιτική, Τεχνολογία, Εκπαίδευση (τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Ν.Κουμούτσο), επιμελητής, μαζί με τις Δ. Διακουλάκη, Β. Λυγερού, εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 1998, σ. 331.
Δημοσιεύσεις σε βιβλία και συλλογικούς Τόμους (Διεθνείς Εκδόσεις)
 • “Introduction: Studying and Measuring Knowledge Intensive Entrepreneurship” (with co-editors), in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy in F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge, 2015.
 • “Dynamic capabilities in young knowledge-intensive firms: an empirical approach” (with Protogerou A.),   in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy in F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge, 2015.
 • “Knowledge Intensive Entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey” (with Protogerou A. and Tsakanikas, A.), in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge, 2015.
 • “The AEGIS survey: a quantitative analysis of New Entrepreneurial Ventures in Europe” (with Protogerou A. and Tsakanikas, A.), in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge, 2015.
 • “Public policy and business strategy for knowledge intensive entrepreneurship: AEGIS lessons” (with co-editors), in Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge, 2015.
 • “Public procurement for eGovernment services: Challenges and problems related to implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities (with Protogerou A. and Panagiotopoulos P.), in Public procurement for Innovation, Edquist C., Vonortas N., Zabala J.M. and Edler J. (eds.), Edward Elgar, 2015.
 • «The relevance of dynamic capabilities perspective in low-tech sectors. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship (with Protogerou A. & Karagouni G.), in Knowledge-Intensive Entrepreneurship Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar, 2014.
 • “The applicability of the dynamic capabilities perspective in LMT sectors: an empirical approach” (with Protogerou A. and Karagouni G.), in Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar, 2014.
 • «Exploring knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low-technology manufacturing sectors: differences and similarities» (with Protogerou A. and Tsakanikas, A.), in Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar, 2014.
 • “The impact of knowledge-intensive entrepreneurship on the growth and competitiveness of European traditional industries” (with I. Kastelli), in Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar, 2014.
 • “Towards a New Agenda for Enhancing Knowledge Flows in Europe” (with Anastasia Constantelou and Nicholas S. Vonortas), chapter 15 in Knowledge Flows in European Industry, editor, (co-editors: Anastasia Constantelou, Nick Vonortas), Routledge, 2006, pp.332-344.
 • “Knowledge Flows In European Industry: An Overview of Evidence from Surveys and Case Studies” (with Anastasia Constantelou and Nicholas S. Vonortas), chapter 5 in Knowledge Flows in European Industry, editor, (co-editors: Anastasia Constantelou, Nick Vonortas), Routledge, 2006, pp.76-98.
 • An Operational Framework for the Study of Knowledge Flows”, (with Anastasia Constantelou and Nicholas S. Vonortas), chapter 4 in Knowledge Flows in European Industry, editor, (co-editors: Anastasia Constantelou, Nick Vonortas), Routledge, 2006, pp.67-75.
 • “Theoretical Foundations and Key Concepts” (with Anastasia Constantelou and Nicholas S. Vonortas), chapter 2 in Knowledge Flows in European Industry, editor, (co-editors: Anastasia Constantelou, Nick Vonortas), Routledge, 2006, pp.27-44.
 • “Knowledge flows: The drivers for the creation of a knowledge-based economy (with Anastasia Constantelou and Nicholas S. Vonortas), chapter1 in Knowledge Flows in European Industryeditor, (co-editors: Anastasia Constantelou, Nick Vonortas), Routledge, 2006, pp. 1-24.
 • “Policy implications” (with Nicholas S. Vonortas), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas, Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp. 300-310.
 • “Policies for cooperative R&D” (with Nicholas S. Vonortas, Stavros Ioannides), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas, Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp.295-299.
 • “RJVs in Europe: trends, performance, impacts” (with Nicholas S. Vonortas), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas, Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp. 135-148.
 • “Determinants of RJV formation-RJV returns” (with Nicholas S. Vonortas), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas, Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp. 121-134.
 • “R&D cooperation: a case study analysis on subsidized European projects” (with Ioanna Kastelli), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas,   Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp. 104-120.
 • “RJV formation by European firms: strategic considerations” (with Aggelos Tsakanikas), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas,   Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp. 67-103.
 • “Subsidized research joint ventures in Europe” (with Stavros Ioannides, Aggelos Tsakanikas, Nicholas Vonortas), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas,   Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp.36-66.
 • “Research joint ventures: a survey of the theoretical literature” (with Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas), in European Collaboration in Research and Development, edited by Yannis Caloghirou, Stavros Ioannides and Nicholas S. Vonortas,   Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, pp.20-35.
 • Utility Regulation in Greece (with Th.Darmaros), in Utility Regulation 2000: Economic regulation of utilities and network industries worldwide (ed.Ilka Lewington), Center for the Study of regulated Industries (CRI), Privatization International, London 2000, pp. 123-131.
 • The chapter on Greece (with Th.Darmaros), in Utility Regulation 1997: Economic regulation of utilities and network industries worldwide (ed.Ilka Lewington), Center for the Study of Regulated Industries (CRI), Privatization International, London, 1997, pp.93-103.
 • «Multivariate Analysis for the Assessment of Corporate Performance: The Case of Greece», (with A.G.Mourelatos and L.L.Papayannakis), in New Operational Tools in the Management of Financial Risks, (ed.C.Zopounidis), Kluwer Acad. Publ., 1997.
 • «Reforming Greek telecommunications: The Complexities of Change in a Southern European Country» in Telecommunications: Exploring Competition, (H.Williams and M.Borman eds.), (IOS Press/Ohmsha, Amsterdam, Oxford, Washington DC/Tokyo, Osaka, Kyoto), 1994, pp.113-122.
 • «Internationalisation of Telecommunications Service Provision and the Greek Privatization Debate» (with Th.Darmaros), in The Race to European Eminence: Who are the coming tele-service multinationals, (Bohlin E.& O.Granstrad. eds.), (North-Holland: Amsterdam, London, New York, Tokyo), 1994, pp.163-186.
Δημοσιεύσεις σε βιβλία και συλλογικούς Τόμους (Ελληνικές Εκδόσεις)
 • «Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του», στο Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτική (επιμέλεια:Μ. Μασουράκης και Χ.Β. Γκόρτσος), Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2014, σ. 461-476.
 • «Ελληνικό Πανεπιστήμιο: Οργανισμός Πιστοποίησης Τίτλων ή Φορέας Αλλαγής προς την Οικονομία και την Κοινωνία της Γνώσης;», στο Το Πανεπιστήμιο Σήμερα: Όψεις της κρίσης και βήματα προσαρμογής (επιμ. Α. Δημητρόπουλος, Ν. Μαραβέγιας και Α. Μητσός), εκδόσεις. Θεμέλιο, Αθήνα, 2010, σ. 172-199.
 • «Τεχνολογία, γνώση και οικονομική μεγέθυνση στο ελληνικό αναπτυξιακό μοντέλο: Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις» στο Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης (επ. Τ. Γιαννίτσης), εκδόσεις. Παπαζήση, Αθήνα, 2008, σ. 181-221.
 • «Διερευνώντας τη μεγάλη εικόνα της παγκοσμιοποίησης. Τα βασικά γνωρίσματα, τα κρίσιμα ερωτήματα, οι δυνατές επιλογές, οι επιπτώσεις» στο Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, , πρώτος τόμος, ΤΕΕ, Αθήνα, 2008, σ. 249-263.
 • «Η λειτουργία του Πανεπιστημίου στην υπό διαμόρφωση οικονομία και κοινωνία της γνώσης», στο Η Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου , (επ. Δ. Κλάδης, Ξ. Κοντιάδης κια Γ. Πανούσης), εκ.. Παπαζήση, Αθήνα, 2007, σ.337-345.
 • Μοντέλο Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Τρίτου ΚΠΣ (με τους Γ. Μαυρωτά και Ζ. Κουνέ), στο Project Management: Η ελληνική εμπειρία (επιμ. Π.Γ. Υψηλάντης και Κ.Ι. Συρακούλης), ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, Αθήνα, 2005, σ.163-180.
 • «Η Ελληνική Οικονομία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» (με τον Σταύρο Ιωαννιδη), στο Παγκοσμιοποίηση: Οικονομικές, Πολιτικές, Πολιτισμικές Όψεις (επιμέλεια: Η. Κατσούλης, Μπ. Ανανιάδη, Στ. Ιωαννίδης), εκδόσεις Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σ. 163-189.
 • «Οικονομική Ανάλυση της Τεχνικής Αλλαγής και Τεχνολογική Πολιτική: Η συμβολή των Freeman και Soete» (με τον Β. Πεσμαζόγλου), στο Chris Freeman & L. Soete Εργασία για όλους ή Μαζική Ανεργία: Ο ρόλος της Πληροφορικής στην Τεχνολογική Αλλαγή στο κατώφλι του 21ου αιώνα   (ελληνική έκδοση), Θεμέλιο, Αθήνα, 2000, σ.11-44.
 • «Το τρίτο αναπτυξιακό κύμα» (με τον Στ. Ιωαννίδη), στην Οικονομία 2000, ΚΕΡΔΟΣ ειδική έκδοση (millennium), Δεκέμβριος 1999 , σ. 4-23.
 • «Ιδιωτικοποίηση: Η πολιτική oικονομία της Δύσκολης Προσαρμογής» (με την Α. Λυμπεράκη), στο Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, (επιμέλεια: Χ. Πιτέλης και Ν. Αντωνάκης), εκδόσεις Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 1998, σ. 305-319.
 • «Ανταγωνιστικότητα: Θεωρητικές Αναζητήσεις και Στρατηγικές Απαντήσεις, στο Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, (επιμέλεια: Χ. Πιτέλης και Ν. Αντωνάκης), εκδόσεις Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 1998, σ. 63-95.
 • «Εξελίξεις στην οργάνωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Διεθνής και Ελληνική πρακτική», στο Αφιέρωμα στην Ενέργεια: Πολιτική, Τεχνολογία, Εκπαίδευση (τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Ν.Κουμούτσο), (επιμέλεια Δ. Διακουλάκη, Ι. Καλογήρου, Β. Λυγερού), εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 1998, σ. 123-134.
 • «Προβληματικότητα και προσαρμογή του Ελληνικού Βιομηχανικού Συστήματος στις συνθήκες του Νέου Ανταγωνισμού: Κλαδική και Χωρική Διάσταση», (μαζί με τον Λ.Παπαγιαννάκη), στο «Ευρωπαϊκή Ένωση: 1992+3, Η προοπτική της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης», (επ. Γ.Μηλιός), εκδόσεις «Κριτική» και Κέντρο Δελφών, 1996.
 • «Οι διεθνείς εξελίξεις και ο μετασχηματισμός των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα» (μαζί με τον Σπ.Λιούκα) στο: 2004: Η ελληνική οικονομία στο κατώφλι του 20ού αιώνα (επ.Α.Κιντής), Ιονική Τράπεζα, 1995, σ. 659-695.
 • «Κοινοτικές πολιτικές και ρυθμιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών και επιπτώσεις στη λειτουργία των τομέων αυτών στην Ελλάδα», στο Η προβληματική των ιδιωτικοποιήσεων: Θεωρητικές προσεγγίσεις, η σημασία τους για την Ελλάδα, (επ.Τ.Γιαννίτσης), («Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη), 1994, σ.145-200.
 • «Προβληματικές δομές στην ελληνική βιομηχανία: Η δημιουργία και οι απόπειρες αντιμετώπισης του προβλήματος. Δημόσιες και ιδιωτικές στρατηγικές», στο Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική στην Ελλάδα (επ.Τ.Γιαννίτσης), («Θεμέλιο», Αθήνα), 1993, σ.131-184.
 • «Κρατικές αγορές, βιομηχανικές δομές και κρατικές πολιτικές στον ελληνικό χώρο», στο Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική στην Ελλάδα (επ.Τ.Γιαννίτσης), («Θεμέλιο», Αθήνα), 1993, σ.95-129.
 • «Είναι μονοπωλιακή ή όχι η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και ποιος ο ιδιαίτερος ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών;» (με τον Π.Ρουμελιώτη), στο Μελέτες πάνω στη σύγχρονη ελληνική οικονομία, (εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα) 1978, σ.228-246.

Κείμενα Εργασίας

 • High Level Panel on the Socio-Economic Benefits of the European Research Area: Final Report. [Co-Rapporteur with Achilleas Mitsos (Chairman), Chairman Andrea Bonaccorsi (Co-Rapporteur), Jutta Allmendinger, Luke Georghiou, Marco Mancini, Frédérique Sachwald]. DG Research and Innovation, European Commission, June 2012, p.67.
 • Public Procurement for Research and Innovation: Developing procurement practices favourable to R&D and innovation. Expert Group Report. [Member of the Expert Group (Chair: Rosa Wilkinson, Rapporteurs: Luke Georghiou & Jonathan Cave)]. DG for Research, European Commission, September 2005, p.52.
 • Η Ελλάδα που Μαθαίνει, Ερευνά, Καινοτομεί Και Επιχειρεί: Μια Ενοποιημένη Συστημική Στρατηγική με Επίκεντρο την Καινοτομία και τη Γνώση και ένα Πλαίσιο για την Υλοποίησή της. (με τους Α. Τσακανίκα, Α. Πρωτόγερου, Π. Παναγιωτόπουλο, Ε. Σιώκα, Γ. Σιώκα και Δ. Σταμόπουλο), Οργανισμός Έρευνας & Ανάλυσης «διαΝΕΟσις», Ιανουάριος 2021, σ.200.
 • Η Διαμόρφωση ενός Οικοσυστήματος Καινοτομίας ως Αναγκαία Προϋπόθεση για μια Ποιοτική και Ανθεκτική Ανάπτυξη στην Εποχή της Πανδημίας COVID-19. (με τους Α. Τσακανίκα, Α. Πρωτόγερου και Π. Παναγιωτόπουλο), Οργανισμός Έρευνας & Ανάλυσης «διαΝΕΟσις», Δεκέμβριος 2020, σ.56.
 • Έρευνα για την Επιχειρηματικότητα των Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ. Έκθεση Αποτελεσμάτων, (με Ι. Καστέλλη, Α. Πρωτόγερου και Α. Τσακανίκα), Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ & ΕΒΕΟ/ΕΜΠ,
 • Έκθεση Αξιολόγησης του έργου Ηράκλειτος ΙΙ για το ΟΠΑ που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση 33 διδακτορικών διατριβών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με συνολικό προϋπολογισμό 1,3 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 1/9/2010-31/10/2015. Η έκθεση Υπεβλήθη στις 15-7-2015, σ.98.
 • Μελέτη «Ωρίμανσης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Τεχνολογικών και Ερευνητικών Ειδικοτήτων(με τις Ι. Καστέλλη και Α. Πρωτόγερου), ΓΓΕΤ/ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης- ΠΙΣΥΠ/ Ε.Κ. «Αθηνά».
 • Έρευνα για την Απασχόληση των Αποφοίτων του ΕΜΠ, (με Λ. Παπαγιαννάκης, Ι. Καστέλλη, Α. Πρωτόγερου και Α. Τσακανίκα), Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ & ΕΒΕΟ/ΕΜΠ,
 • The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture, (with A. Protogerou, S. Ioannides and N. Vonortas), Project HPSE-CT2001-00100, Improving the Human Potential and the Socioeconomic Knowledge Base Programme, European Commission, DG Resarch, July, 2004, p.141.
 • Innovation-Related Knowledge Flows in European Industry: Extent, Mechanisms and Implications, (with Natasha Constantelou and Nicholas Vonortas), Final Report of the KNOW Project SOE1-CT98-1118, Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER), European Commission, DG Resarch, December, 2002.
 • European Biotechnology Innovation Systems: The case of Greece, (with S. Zambarloukos in collaboration with F. Kolisis), SOE1-CT98-1117, Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER), European Commission, DG Resarch, May 2000.
 • Science and Technology Policy Towards Research Joint Ventures, (with Nicholas Vonortas), Final Report of the STEP TO RJVs Project SOE1-CT97-1075, Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER), European Commission, DG Resarch, March 2000.
 • Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης Τμήματος Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών ΕΜΠ, μαζί με τον Λ. Παπαγιαννάκη, Αθήνα, Οκτώβριος 1998, σ.60.
 • Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα και τη Βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα, [με τους Χ. Πιτέλη (συντονιστή), Ν. Αντωνάκη, Γ. Κατσουλάκο, Α.Λυμπεράκη, Δ. Παρασκευόπουλο και Λ.Τσιπούρη], Υπουργείο Ανάπτυξης (πρ. ΥΒΕΤ), Οκτώβριος 1997, σ.152.
 • Το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας. Ειδικές θεωρήσεις (τομείς, κλάδοι, δίκτυα), (μαζί με τους Σπ Μακριδάκη, Λ. Παπαγιαννάκη και Δ. Παρασκευόπουλο), Αθήνα, Ιανουάριος 1995, σ. 36.
 • Περιοχές σε βιομηχανική παρακμή. Προβληματικές συμπεριφορές και Στρατηγικές αναδιάρθρωσης, (μαζί με Λ.Παπαγιαννάκη), Αθήνα, Ιανουάριος 1995.
 • Βιομηχανίες Διεργασιών (Διεργασίες-Υλικά-Μεταλλουργία): Τομεακή ΄Εκθεση Αποτίμησης των ΠΑΒΕ της περιόδου 1986-1990, Αθήνα, 1994.
 • Statistical performance indicators for keeping watch over public procurement. The case of Greece, Athens, 1994.
 • Οι επιπτώσεις του ανοίγματος των προμηθειών του Δημοσίου Τομέα στον Ελληνικό χώρο στο πλαίσιο της δημιουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας (μαζί με Μ.Ζορμπαλά και Ν.Λίτινα), ΕΚΕΜ, Αθήνα, Δεκέμβριος 1992, σ.141 και παραρτήματα.
 • Προβληματικές δομές στην ελληνική βιομηχανία: Η δημιουργία και οι απόπειρες αντιμετώπισης του προβλήματος. Δημόσιες και ιδιωτικές στρατηγικές. Ερευνητικό πρόγραμμα: «Βιομηχανικές Δομές και Κρατικές Πολιτικές στη δεκαετία του ΄80» (επ.υπεύθυνος: καθηγητής Τ.Γιαννίτσης), Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Ιανουάριος 1992, σ.18.
 • Κρατικές αγορές, βιομηχανικές δομές και κρατικές πολιτικές, Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Βιομηχανικές Δομές και Κρατικές Πολιτικές στη δεκαετία του ΄80» (επ. υπεύθυνος: καθηγητής Τ.Γιαννίτσης), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ιανουάριος 1992, σ.16.
 • Η αγοραστική δύναμη του κράτους και οι επιδράσεις της στην ελληνική βιομηχανία, Ερευνητικό πρόγραμμα: Το βιομηχανικό ζήτημα της Ελλάδας (επ.υπεύθυνος: καθηγητής Κ.Βαίτσος), ΄Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, Μαίος 1989, σ.125.
 • Μελέτη των δυνατοτήτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή υδρογόνου: Εφαρμογή στον γεωθερμικό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Μήλου (με Β.Λυγερού και Ν.Κουμούτσο), Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, 1983, σ.30.
 • Η παραγωγή και ζήτηση μετασχηματιστών στην Ελλάδα. Προβλήματα και προοπτικές:Μια πρώτη προσέγγιση, (με τον Ν.Λίτινα), Πρόγραμμα Κλαδικών Ερευνών ΥΠΕΘΟ (επ. υπεύθυνος Δ.Μαρίνος-Κουρής), Αθήνα, Ιούνιος 1983, σ.30.
 • Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας μέσω της πολιτικής προμηθειών της ΔΕΗ μετά την ένταξη στην ΕΟΚ (με τους Αρ.Δοξιάδη, Δ.Μαρίνο-Κουρή και Μιχ.Πατέρα και υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή Κ.Βαϊτσου), Αθήνα, Αύγουστος 1981, σ.180.
 • Μελέτη της αρνητικής επίδρασης των υπερκοστολογήσεων των εισαγωγών στο ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος και διεθνής εμπειρία. Προτάσεις αποτελεσματικής αντιμετωπίσεώς τους (με τους Π.Ρουμελιώτη. Χ.Γολέμη, Γ.Χαροκόπο και Ε.Πετσάλα), Αθήνα, Ιούλιος 1976, ΕΠΕΤΕΕ Υπ.Συντονισμού σ.64.

Κείμενα Προβληματισμού (Discussion Papers)

 • Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system” (with A. Protogerou and E. Siokas), Druid WP Series, 2010, No 10-12.
 • “Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance” (with A. Protogerou and S. Lioukas), DRUID WP Series2008, No 8-11, http://www3.druid.dk/wp/20080011.pdf (earlier version of the Industrial and Corporate Change journal article).
 • “The impact of macroeconomic policy on investment, imported technical change and RTD in Greece”, (with G.Liagouras and Artemis Koukounari), MACROTEC Madrid workshop, 1-2 March, 2002, pp. 1-25.
 • “Structural Change and Competitiveness: Manufacturing in Spain, Portugal and Greece” (with A. Mourtzikou, L.Papayannakis, N. Vonortas), Center for International Science and Technology Policy, discussion paper, The George Washington University, March 1996, pp.1-24.
 • “The Future of Greek Industry: A framework for the analysis of industries, sectors, clusters and networks in Greece” (with S.Makridakis, L.Papagiannakis, D. Paraskevopoulos), Ministry of industry, Energy and Technology, discussion paper, 1996, pp.1-36.

Συνέδρια

Διεθνή

 • “Dynamic and ICT Operational Capabilities in Local Authorities: Their Antecedents, Outcomes and the Role of the Organisation’s Environment”, (with P. Panagiotopoulos, A. Protogerou), 32nd EAEPE Conference, Online, 6-8 September, 2020.
 • “Entrepreneurship and Innovation in the Greek Innovation System: A Holistic Policy Approach”, (with A. Protogerou, P. Panagiotopoulos), 32nd EAEPE Conference, Online, 6-8 September, 2020.
 • “Industrial Restructuring, Technological Transformation and Development in a Peripheral European Country in the Times of Covid-19 Pandemic. The Case of Greece in the Aftermath of a Decennial Deep Crisis and in View of a Possibly Worse Consequent Recession”, (with A. Tsakanikas, A. Protogerou, P. Panagiotopoulos), 32nd EAEPE Conference, Online, 6-8 September, 2020.
 • “Identifying Key Factors of the Process of Linking Research Outputs with Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Evidence from Greece”, (with E.Siokas), 31st EAEPE Conference, Warsaw, 12-15 September, 2019.
 • “Measuring the Innovative Capacity of Greek Firms and its Effect on Their Economic Performance and Innovation Output”, (with P. Panagiotopoulos, D. Stamopoulos) 31st EAEPE ConferenceWarsaw, 12-15 September, 2019.
 • “Entrepreneurship and Innovation in the Creative Industries”, (with A. Protogerou), 31st EAEPE Conference, Warsaw, 12-15 September, 2019.
 • “Building Bridges for Innovation in the Greek post crisis context: The role of Knowledge Intensive Entrepreneurship, tech transfer and capabilities”, Conference “Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness”, organized by LIEE/NTUA, Goethe Institut Athen and Open Technologies Alliance – GFOSS, Athens, November 26-27, 2018.
 • “Tech coaching at the National Technical University of Athens: The role of Innovation and Entrepreneurship Unit and the incubator EPI.noo (Invent)”, Conference “Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness”, organized by LIEE/NTUA, Goethe Institut Athen and Open Technologies Alliance – GFOSS, Athens, November 26-27, 2018.
 • “Transcendental Dynamic Entrepreneurial Capability in Low-Tech Knowledge-Intensive Ventures” (with Karagouni, G. and Protogerou A.), 29th Annual EAEPE Conference on The role of the State in Economic Development, State Capacity, State Autonomy and Economic Development, Budapest, Hungary, October, 19-21,2017.
 • «Heterogeneity in knowledge intensive entrepreneurship: An exploratory exercise in young European firms», (with A. Protogerou and A. Tsakanikas), 15th International Globelics Conference on Innovation and Capacity Building in the Context of Financialization and Uneven Development of Global Economy: New Roles for the State, Production Sector and Social Actors, 11-13 October 2017Athens, Greece.
 • “Organizational resources and capabilities relating to ICTs utilization by local authorities: An empirical testing in Greek municipalities”, (with P. Panagiotopoulos and A. Protogerou),  15th International Globelics Conference on Innovation and Capacity Building in the Context of Financialization and Uneven Development of Global Economy: New Roles for the State, Production Sector and Social Actors, 11-13 October 2017, Athens, Greece.
 • “Thirty years of European collaboration in R&D: The role of FPs in research, technological development and innovation”, (with A. Protogerou and E. Siokas), 15th International Globelics Conference on Innovation and Capacity Building in the Context of Financialization and Uneven Development of Global Economy: New Roles for the State, Production Sector and Social Actors, 11-13 October 2017, Athens, Greece.
 • “Fostering knowledge-intensive entrepreneurship in tertiary education: Empirical evidence from engineering schools in Greece. An empirical testing in Greek municipalities”, (with A. Protogerou and A. Tsakanikas), 15th International Globelics Conference on Innovation and Capacity Building in the Context of Financialization and Uneven Development of Global Economy: New Roles for the State, Production Sector and Social Actors, October, 11-13, 2017, Athens, Greece.
 • “Knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low-technology manufacturing sectors”, (with A. Protogerou and A. Tsakanikas), 28th Annual EAEPE Conference on Industrialization, Economic Transformation and Institutions, November, 3-5, 2016, Manchester, UK.
 •  “Dynamic entrepreneurial capabilities and dynamic capabilities in low-tech knowledge intensive corporate venturing”, (with G. Karagouni and A. Protogerou), 28th Annual EAEPE Conference on Industrialization, Economic Transformation and Institutions, November, 3-5, 2016, Manchester, UK.
 • “Developing a taxonomy for knowledge based entrepreneurship: an empirical study of young European companies.” (with A. Protogerou and A. Tsakanikas), 28th Annual EAEPE Conference on Industrialization, Economic Transformation and Institutions, Manchester, UK, November, 3-5, 2016.
 • “Do dynamic capabilities matter for young firms’ performance and growth? Evidence from Europe.” (with A. Protogerou), 28th Annual EAEPE Conference on Industrialization, Economic Transformation and Institutions, Manchester, UK, November, 3-5, 2016.
 • “Thirty years of European Collaboration in R&D: a search for key network indicators” (with A. Protogerou and E. Siokas), 21st Conference on Science and Technology Indicators, Valencia, Spain, September 14-16, 2016.
 • “Why enhancing resources and capabilities of newly-established firms can lead to superior innovative performance? Implications for innovation and entrepreneurship policy” with Aimilia Protogerou and Nicholas S. Vonortas , 2016 Eu-SPRI Conference, CIRCLE, Lund University, June 7-10, 2016, Lund, Sweden.
 • “Dynamic capabilities in young entrepreneurial ventures: evidence from Europe” (with A. Protogerou). DRUID16 20th Anniversary Conference2016.
 • “Young Entrepreneurial Ventures in the Creative Industries: a Case Study Approach. (with A. Protogerou and F. Markou), 27th Annual EAEPE Conference on A New Role for the Financial System, Genoa, Italy, September 17-19, 2015.
 • “The role of founders in young firms’ innovative performance” (with A. Protogerou and N.S. Vonortas), DRUID 2015 Conference on the Relevance of InnovationRome, Italy, LUISS Business School, June 15-17, 2015.
 • “Knowledge-intensive entrepreneurship and young engineering graduates in Greece:
  The case of the National Technical University of Athens” (with Protogerou, A. Tsakanikas and I. Kastelli), Technology Transfer Annual Conference 2015, College of Business, Dublin Institute of Technology, 28-30 October 2015.
 • “Delivering on the growth promise in peripheral European countries: How can an “innovating out of the crisis strategy” work for Greece?, UNU-MERIT 25 years Conference on Innovation & Governance in Development, 26-28 November, 2014, Maastricht, The Netherlands (invited speaker).
 • “Dynamic capabilities in young entrepreneurial ventures: an exploratory exercise in low and high-tech sectors” (with A. Protogerou). 15th International Joseph Schumpeter Society Conference on Foundations of Economic Change-Behaviour, Interaction and Aggregate Outcomes, Jena, July 27-30, 2014.
 • “Innovation and Creative Industries: An exploratory exercise” (with A. Protogerou and A. Kontolaimou), DRUID Society Conference 2014, Copenhagen Business School, Copenhagen, June 16-18.
 • “Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities” (with A. Protogerou and P. Panagiotopoulos), DRUID Society Conference 2014Copenhagen Business School, Copenhagen, June 16-18.
 • “Publicly-funded collaborative R&D networks as drivers for promoting knowledge-intensive entrepreneurship: an exploratory exercise” (with A. Protogerou and E. Siokas), 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and EntrepreneurshipEsade Business SchoolBarcelona, Spain, June 17-19.
 • “How could education systems cultivate knowledge-intensive entrepreneurship? An example from engineering education” (with A. Protogerou and I. Deligianni), 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, ESADE Business School, Barcelona, Spain, June 17-19.
 • “The wood and furniture sector within crisis: a dynamic capabilities perspective” (with A. Protogerou and G. Karagouni), Management of International Business and Economics Systems 2013 International Conference, Larissa, Greece, June 8-10.
 • “Public procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek local authorities” (with A. Protogerou and P. Panagiotopoulos). 2012 European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI) Conference, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Germany, June 12-13. Book of Abstracts- 2012 Eu-SPRI Conference pp. 51-53.
 • “Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe” (with A. Protogerou and E. Siokas), Druid Society Conference 2011 on Innovation, Strategy and Structure, Copenhagen Business School, Denmark, June 15-17, 2011.
 • “Heterogeneity of technological knowledge flows in EU-funded collaborative research networks” (with A. Protogerou and E. Siokas), DIME final Conference, UNU-MERIT & School of Economics and Business, Maastricht University, The Netherlands, April 6-8, 2011.
 • “Technology fusion through EU-funded research collaborative networks” (with A. Protogerou and E. Siokas), DRUID Summer Conference 2010, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology, Imperial College, London Business School, UK, June 16 -18.
 • “Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system”, (with A. Protogerou and Ε. Siokas), DRUID Society Summer Conference on Innovation, Strategy and Knowledge, Copenhagen, Business School, Copenhagen June 17-19, 2009.
 • “Dynamic Capabilities and their indirect impact on firm performance”, (with A. Protogerou and S. Lioukas), DRUID 25th Celebration Conference on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, Business School, Copenhagen, June 18-20,
 • “The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies” (with A. Protogerou and E. Siokas), EAEPE 2007 Conference on Economic Growth, Development and Institutions-Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of AnalysisPorto, Portugal, Nov. 1-3.
 • “The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities”, (with A. Protogerou and V. Siokas), DRUID Summer Conference on Appropriability, proximity, routines and innovation, Copenhagen, Business School, Copenhagen, June 18-20, 2007.
 • “The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable products and services” (with A. Protogerou and E. Siokas), DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: Ιnnovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June 4-5, 2007.
 • “The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies” (with A. Protogerou and E. Siokas), DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May 10-11, 2007.
 •  “The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities” (with A. Protogerou and E. Siokas), XXVII International Sunbelt Social Network ConferenceCorfu Island, Greece, May 1-6, 2007.
 • “The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities” (with A. Protogerou and E. Siokas), The EAEPE 2006 Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4, 2006.
 • “Inside the “black box” of dynamic capabilities: defining and analysing their linkages to functional competences and firm performance”, (with A. Protogerou and S. Lioukas), DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on DYNAMICS OF INDUSTRY AND INNOVATION: ORGANIZATIONS, NETWORKS AND SYSTEMS, Copenhagen, Business School, Copenhagen, June 27-29, 2005.
 • “The role of SMEs in the creation of a Knowledge based economy”, 10th workshop of Topika on In- Use Knowledge, Knowledge of New Technologies: Its Articulation, Use, Management and Learning, Mesta, Chios, 5-8 September,
 • “The dynamic effects of cooperation: what are the conditions for organizational knowledge creation? (with I. Kastelli, A. Tsakanikas), EAEPE Conference, Aix en Province, November 2002.
 • “Α Combinatorial Multicriteria Approach for Corporate Funding Under Policy Constraints”, (with G. Mavrotas, D. Diakoulaki), International Federation of Operational Research Societies (IFORS) Conference, Edinburgh, 2002.
 • “Toward the development of measures of dynamic capabilities among Greek manufacturing firms”, (with A. Protogerou), EAPE Conference, Siena, 8-11 November  (cd-Rom), 2001.
 • “Influential factors in the innovative performance of firms: Some empirical insights’’, (with I. Kastelli and A. Tsakanikas), EAEPE Conference, Siena 8-11 Nov. 2001.
 • “Science and Technology Policies Towards Research Joint Ventures” (with Nicholas Vonortas), prepared for the Conference on The Contribution of European Socioeconomic Research to to the Benchmarking of RTD Policies in Europe, Brussels, February 12, 2001.
 • “The effects of dynamic capabilities and industry structure on firm performance” (with A. Protogerou, A. Spanos, L. Papagiannakis), EAEPE Conference, Berlin 2-5 Nov., (cd -Rom) 2000.
 • “Inter-country technological linkages through European Collaborative Research Programmes: Does Geography (still) matter’’, (with N. Constantelou and A. Tsakanikas), EAEPE Conference, Berlin 2-5 Nov.
 • “University – Industry Cooperation in Research and Development’’, (with N. Vonortas and A. Tsakanikas), Organizational issues in University – Industry technology transfer, Krannert School of Management, Purdue University, W. Lafayette, Indiana, USA, June 2000.
 • “Νησίδες ταχείας ανάπτυξης στην προοπτική μιας νέας Ευρωπαϊκής οικονομίας: η πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη;», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Οικονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης: Ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 2000, σ. 137-146.
 • “A multicriteria Decision Support System for the Dynamic Assessment of Sectorial and Corporate performance”, (with D. Diakoulaki and A. Tsakanikas), European Symposium on Intelligent Techniques, Chania 3-4 June 1999 .
 • “On the growing collaboration between firms in knowledge production”, The European Socio-Economic Research Conference, Brussels, 28-30 April, 1999.
 • “Structural determinants of industrial restructuring strategies: Manufacturing Industries in Greece and Spain” (with Yannis Voulgaris and Stella Zambarloukou), EAEPE 1997 Conference on “Institutions. Economic Integration and Restructuring”, Athens, 6-9 November.
 • “The impact of competitive strategy to innovative performance” (with P. Reklitis and P. Trivellas), ALPs III Euroconference on “Education, Innovation and Sustainable Endogenous Growth. Virtual University and Regional Development”, ENIMM-Université Libre de Bruxelles, Charleroi, Belgium, 29 Sep.-1 Oct.,
 • «The Odyssey of Quality in Molnycke Hellas S.A. The Greek Case» (with J.Karanikas and P. Trivellas), European Union Euroconference Series 1995-1997: ENIMM-Anthropocentirc Lean Production Systems, University of Sunderland, 11-13 September, 1995.
 • «Information Society in a Less Developed European Union Member State: The case of Greece» (with P. Skayannis), paper presented at the ITS-European Regional Conference (in collaboration with 22nd EARIE Meeting), Juan Les Pins, France, September 1-3, 1995.
 • «Cluster Analysis for the Assessment of Corporate Performance» (with A.Mourelatos and L. Papayannakis), 14th European Conference of Operations Research entitled “OR: Towards Intelligent Decision Support”, Jerusalem, Israel, July 3-6, 1995.
 • «Greek Industrial Decline and Adjustment: Sectoral and Regional Aspects» (with L. Papayannakis), paper presented at the International Symposium on “European Union 1992+3: The Perspectives of the “Economic and Monetary Union” and of the “Europe of the Citizens”, Delphi, Greece, 24-28 May, 1995, organized by the European Cultural Center of Delphi and the NTUA with the cooperation of the Friedrich Ebert Stiftung.
 • «Greek Telecommunications: The failure of two successive privatization schemes», paper presented at the 16th International Conference of IDATE, Montpellier, France, 16-18 November, 1994.
 • «Greek Telecommunications in Transition: An Analysis of the Policy-Making Process» (with S. Lioukas), paper presented at the ITS-European Regional Conference (in collaboration with 21st EARIE Meeting), Khania, Greece, 2-3 September, 1994.
 • «An Objective Multicriteria Evaluation of Industrial Firms» (with D. Diakoulaki akd G. Mavrotas), 2nd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, October, 1993.
 • «Reforming Greek telecommunications: The Complexities of Change in a Southern European Country», paper presented in the 8th European Communications Research Conference, Aberdeen, Scotland, 20-22 October 1993, hosted by the Department of Management Science, Strathclyde University.
 • « Internationalisation of Telecommunication Service Provision and the Greek Privatisation Debate» (with Th.Darmaros), paper presented at the International Τelecommunications Society (ITS) European Conference «The Race to European Eminence», Stenungsbaden, Sweden, June 20-22, 1993, hosted by the Chalmers University of Technology.
 • « The interlocking between the purchasing power of the state and industrial activity: The case of Greece», The Economics of Public Procurement, Commission of the European Communities, Brussels, 19th February 1992, (document available @ CCO/92/07).
 • «Alternative Scenarios for suitable utilization of geothermal energy in Milos» (με τους Γ.Γελεγένη και Ν.Κουμούτσο), International Symposium on Energy and Environmental Systems EES ’84, Nice, France, June 19-21, 1984.
 • «A study of electricity conversion to hydrogen: Application to the geothermal power plant in Milos» (με τους: Ν.Κουμούτσο και Β.Λυγερού), Proceedings of the International IASTED Symposium EES ’83, Athens, Greece, August 29 – September 2, 1983, pp.120-123.
 • «Methodological problems and analytical obstacles for an integrated design of alternative energy systems at the regional level» (με Ν.Κουμούτσο και Ε.Κούκιο), Proceedings of the International IASTED Symposium EES ’83, Athens, Greece, August 29 – September 2, 1983, pp.5-7.
 • «An approach to a multipurpose utilization of geothermal energy, including agriculture, and a case study for the island of Milos» (με Ν.Κουμούτσο), la Conferenza Internazionale «ENERGIA E AGRICULTURA», Milano, Italy, 27-29 April, 1983, pp.13.

Ελληνικά

 • «Η καινοτομική και οικονομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία ως συνάρτηση των προσδιοριστικών παραγόντων του καινοτομικού δυναμικού τους» με Δ. Σταμόπουλο και Π. Παναγιωτόπουλο, Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα: Οικονομική Ανάλυση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κυκλική Οικονομία) , Αθήνα, 29-31 Μαϊου, 2019.
 • «Οι Οργανωσιακοί Πόροι και Ικανότητες των ελληνικών δήμων για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ και η εξέλιξή τους στην περίοδο 2011-2017» με τον Π. Παναγιωτόπουλο και την Α. Πρωτόγερου, Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα: Οικονομική Ανάλυση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κυκλική Οικονομία) , Αθήνα, 29-31 Μαϊου, 2019.
 • «Η οικονομική και διοικητική διάσταση των σπουδών του μηχανικού. Η περίπτωση της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ» με τις Δανάη Διακουλάκη και Μαρία Μανδαράκα, στα Πρακτικά του Συνεδρίου170 χρόνια Πολυτεχνείο. Οι μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα, (επιστημονική επιμέλεια: Μ. Ασημακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν. Μπελαβίλας και  Θ.Π. Τάσιος Τόμος Α΄, Αθήνα 2012, σ. 257-276.
 • «Η συμμετοχή και ο ρόλος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στα δίκτυα συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων», με την Αιμιλία Πρωτόγερου και τον Ευάγγελο Σιώκα, στα Πρακτικά του Συνεδρίου170 χρόνια Πολυτεχνείο. Οι μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα, επιστημονική επιμέλεια: Μ. Ασημακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν. Μπελαβίλας και  Θ.Π. Τάσιος, Τόμος Α΄, Αθήνα 2012, σ.295-304.
 • «Συγκριτική ανάλυση δικτύων ερευνητικών συνεργασιών σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα» με Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκα, Ε. και Ν. Κανέλλο στα Πρακτικά (cdrom) του 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής ΜηχανικήςΠάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
 • «Δυναμικές ικανότητες, στρατηγική και επίδοση των επιχειρήσεων: η ελληνική περίπτωση» με Α. Πρωτόγερου, Πρακτικά (σε cdrom) του 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής ΜηχανικήςΠάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
 • «Η συμμετοχή και ο ρόλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα δίκτυα συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων» (με Α. Πρωτόγερου και Ε. Σιώκα). Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου “170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα”, ΕΜΠ, Αθήνα, 4-5 Μαρτίου 2009 (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • «Η συμμετοχή και ο ρόλος των Ελληνικών φορέων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων» (με Α. Πρωτόγερου και Ε. Σιώκα). Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής ΜηχανικήςΑθήνα, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου, 2007, Τόμος Β, σελ 989-992.
 • «Εισηγητική ομιλία του Προεδρείου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στην έναρξη του Συνεδρίου», με τους Γ. Παπαδόπουλο και Λ. Παπαγιαννάκη, στα Πρακτικά του Τρίτου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ με θέμα: Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Καλογήρου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2007: Τεχνικό Επιμελητήριο, Τόμος Α’ σ.3-9.
 • «Διερευνώντας τη μεγάλη εικόνα της παγκοσμιοποίησης. Τα βασικά γνωρίσματα, τα κρίσιμα ερωτήματα, οι δυνατές επιλογές, οι επιπτώσεις», στα Πρακτικά του Τρίτου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ με θέμα: Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Καλογήρου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2007: Τεχνικό Επιμελητήριο, τόμος Α’, σ.249-263.
 • «Η ανάδυση νέων κλάδων/δραστηριοτήτων στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα» (με Αιμ. Πρωτόγερου), στα Πρακτικά του Τρίτου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ με θέμα: Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Καλογήρου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2007: Τεχνικό Επιμελητήριο, τόμος Β΄, σ. 279-285.
 • «Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων» (με Α. Πρωτόγερου, Ε.Σιώκα και Α.Χαζάπη), στα Πρακτικά του Τρίτου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ με θέμα: Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Καλογήρου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2007: Τεχνικό Επιμελητήριο, , τόμος Β΄, Σ.286-292.
 • «Τεχνολογικές επιλογές στο πλαίσιο επενδυτικών αποφάσεων: Έρευνα πεδίου σε ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις», (με Μαρία Ιατρέλλη, Γλυκερία Καραγκούνη και Σπύρο Λιούκα) στα Πρακτικά του Τρίτου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ με θέμα: Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Καλογήρου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2007: Τεχνικό Επιμελητήριο, τόμος Β΄,σ.348-357.
 • «Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο: Πως, πότε, γιατί και με ποιους; (με Ι.Καστέλλη και Α. Τσακανίκα), στα Πρακτικά του Τρίτου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ με θέμα: Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης, επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Καλογήρου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2007: Τεχνικό Επιμελητήριο, τόμος Β΄, σ. 452-467.
 • «Η ανάδυση νέων κλάδων οικονομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της σύμμειξης τεχνολογικής γνώσης που προέρχεται από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους», (με Α. Πρωτόγερου), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής («Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων-Οικονομικά»), τόμος , Θεσσαλονίκη, 2005.
 • «Μοντέλο παρακολούθησης και πρόβλεψης των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (με Γ. Μαυρωτά και Ζ.Κουνέ), Πρακτικά 16ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας , Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003.
 • «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων», (με Α. Πρωτόγερου, Λ. Παπαγιαννάκη), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής («Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων-Οικονομικά»), τόμος Β, Αθήνα 2001, σ.889-892.
 • «Η συνεργασία Επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», (με Α. Τσακανίκα, Σ. Ιωαννίδη), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής («Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων-Οικονομικά»), τόμος Β, Αθήνα 2001, σ. 869-872.
 • «Η ένταξη των χημικών μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας», (με Λ. Παπαγιαννάκη, Γ. Λιάγκουρα), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Οικονομικά»), τόμος Β, Αθήνα 2001, σ. 865-868.
 • «Επενδυτική Συμπεριφορά και Τεχνολογικές Επιλογές στην Ελληνική Βιομηχανία» (με τη Μ. Ιατρέλλη και τον Σ. Λιούκα), Πρακτικά 2ο Πανελληνίου Επιστημονικου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 1999, σ. 761-764.
 • «Χρήση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Επίδοση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Μερικά Συμπεράσματα και Προβληματισμοί», (με τους Γ. Σταμπουλή, Γ. Γρυλλάκη), Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας με θέμα: «Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες, Τόμος Ι, Ενότητα VII/ Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών: Σχεδίαση, Διαχείριση και Διάδοση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, εκδ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πυθαγόρειον Σάμου, 1998, σ. 321-333.
 • «Ελληνική Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας: EDI και INTERNET», (με την Ν. Κωνσταντέλου και τον Δ. Αργυρόπουλο), Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας με θέμα: «Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες, Τόμος Ι, Ενότητα VII/ Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών: Σχεδίαση, Διαχείριση και Διάδοση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, εκδ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πυθαγόρειον Σάμου, 1998, σ. 303-319.
 • «Τηλεπικοινωνιακές υποδομές και υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα», (με τους Θ. Καρούνο, Π. Τριβέλλα, Σ. Χαμπάκη), Πρακτικά του 11ου Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Μάϊος 1997), τόμος ΙΙ, Ενότητα Ε΄: Πρότυπα Διοίκησης και Επιχειρησιακή Στρατηγική, Έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα, 1999, σ. 665-678.
 • «Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση της προμήθειας αντλιών», (με τους Π. Λαμπράκη, Μ. Μανδαράκα, Π. Τριβέλλα), Πρακτικά του 11ου Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Μάϊος 1997), τόμος ΙΙ, Ενότητα Ε΄: Πρότυπα Διοίκησης και Επιχειρησιακή Στρατηγική, Έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα, 1999, σ. 616-629.
 • “Αναδυόμενες τάσεις στο ελληνικό μάνατζμεντ» (με τους Σ. Μακρυδάκη, Λ. Παπαγιαννάκη και Π. Τριβέλλα), Πρακτικά του 11ου Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Μάϊος 1997), τόμος ΙΙ, Ενότητα Ε΄: Πρότυπα Διοίκησης και Επιχειρησιακή Στρατηγική, Έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα, 1999, σ. 523-538.
 • «Η ανάπτυξη υποδομών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και επιλογές πολιτικής» (με τον Δημήτρη Υψηλάντη), Πρακτικά του Συνεδρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας (επιμέλεια: Ανδρέας Κιντής), τόμος Α΄, σελ.224-238, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1997.
 • «Το πρόβλημα της αναδιάρθρωσης στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία: η ελληνική περίπτωση στο πλαίσιο της διεθνούς εμπειρίας (μαζί με Γ. Κουρουνάκο, Λ. Παπαγιαννάκη), πρακτικά «Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία-παρούσα κατάσταση και προοπτικές», Τεχνικά Χρονικά (3/97), σ. 56-58.
 • «Μετατοπίσεις στο αβέβαιο σύνορο “δημοσίου-ιδιωτικού”: σκέψεις με αφορμή τη βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα μετά το 1974» (μαζί με Α.Λυμπεράκη), πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1996.
 • «Η τιμολογιακή πολιτική ως κίνητρο για Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ελληνική Βιομηχανία», (με Λ.Παπαγιαννάκη και Α.Μουρελάτο), Συνέδριο: Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας στην Ελληνική Βιομηχανία, ΠΣΧΜ, Αθήνα, 1994.
 • «Το αίτημα της ανάπτυξης μέσα από το περιοδικό «Νέα Οικονομία» 1946-1967, (μαζί με τους Στ.Ιωαννίδη και Αντ.Λυμπεράκη), στο Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιδρύματος Σ.Καράγιωργα, Αθήνα, 1994, σ.333-359.
 • «Η τιμολογιακή πολιτική ως κίνητρο για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα», πρακτικά Τριημέρου Συνεδρίου ΤΕΕ με θέμα «Το ΄Εργο του Φυσικού Αερίου: Οι μέχρι τώρα Εξελίξεις και Προοπτικές», Αθήνα, 14-16 Σεπτεμβρίου 1992, σ.12 και Παράρτημα με 12 Πίνακες.
 • «Ελλειμματική Παραγωγή ή Πλεονασματική Ζήτηση;» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Δ.Διακουλάκη), πρακτικά Συνεδρίου του ΤΕΕ με θέμα: «Κρίση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας;», Αθήνα, 18-19 Ιουνίου 1992, σ.13.
 • «Προβλήματα ενεργειακής αγοράς και στρατηγικής στην Κοινοτική Ελλάδα» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Μ.Γκούμα), «Στρατηγική, Συστήματα, Ανταγωνιστικότητα», πρακτικά 9ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 1991.
 • «Βιομηχανική Πολιτική στην Ελλάδα: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον» εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής (Ι.Καλογήρου, Σ.Λιδωρίκης και Σ.Τσοτσορός ), πρακτικά Συμποσίου του ΤΕΕ με θέμα: Θεσμοί, Μέθοδοι και Διαδικασίες ΄Ασκησης Βιομηχανικής Πολιτικής, Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 1991, σ.1-54.
 • «Η σύζευξη οικονομικής ανάλυσης και τεχνικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση σύγχρονων και σύνθετων προβλημάτων. Επιπτώσεις στις σπουδές και στην ερευνητική δραστηριότητα τα χημικού μηχανικού», πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικών Μηχανικών, Αθήνα 16-17 Απριλίου 1991, σ.10.
 • «Η αγοραστική λειτουργία του κράτους σε περίοδο κρίσης και αναδιαρθρώσεων: Η ελληνκή περίπτωση στη δεκαετία του ΄80», 1990, στο Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης: Θεωρία και ελληνική εμπειρία, πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1990, σ.207-221.
 • «Η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής μέσω των κρατικών προμηθειών στον ελληνικό χώρο. Οι μορφές, οι στόχοι, τα μέσα, τα αποτελέσματα», Συνέδριο του ΚΕΔΕΟ με θέμα «Κρατικές Προμήθειες και Δημόσιες Επιχειρήσεις», Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 1989. Αναδημοσίευση σε ειδικό αφιέρωμα του «Εξπρές» για τις Κρατικές Προμήθειες, 30 Νοεμβρίου 1989, σ.ΙΧ.
 • «Διασυνδέσεις μεταξύ βιομηχανίας και μονάδων παραγωγής/ αξιοποίησης γεωθερμικών ρευστών. Δυνατότητες στον ελληνικό χώρο» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη, Μ.Γκούμα, Κ.Καλαϊτζόγλου), πρακτικά Β΄Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ, 22-26 Μαίου 1989, τομ.Γ΄, σ.361-374.
 • «Ποσοτική Ανάλυση του ενιαίου προγράμματος προμηθειών της ΔΕΗ και η σύνδεσή του με τη μείζονα ελληνική βιομηχανία (1970-1985). Μελέτες περιπτώσεως: μετασχηματιστές, καλώδια/αγωγοί» (με την Α.Μπελεγρή-Ρομπόλη), πρακτικά Β΄Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ, 22-26 Μαίου 1989, τομ.Α’, σ.459-478.
 • «Οι προμήθειες του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα: Ποσοτική ανάλυση και ποιοτικές επιδράσεις στη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη», πρακτικά Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ, 22-26 Μαίου 1989, τομ.Α΄, σ.393-408.
 • «Δυνατότητες ανάπτυξης τεχνολογίας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα» (με τους Μ.Γκούμα και Λ.Παπαγιαννάκη), πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, ΓΕΩ-31 έως ΓΕΩ-35, Θεσσαλονίκη, 1988.
 • «Κόστος και απαιτούμενη τεχνολογία για την παραγωγή γεωθερμικού ατμού» (με τους Μ.Γκούμα, Ν.Κουμούτσο και Ν.Ρωμυλιώτη), πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο του ΤΕΕ, 30 Μαρτίου – 4 Απριλίου 1987 Αθήνα, σ.256-269.
 • «Η αγοραστική δύναμη του κράτους στον τομέα των λιπασμάτων. Ποσοτική Ανάλυση και Διαδικασίες Πορμηθειών» (με την Χ.Πιπεροπούλου), πρακτικά Τριήμερου Συνεδρίου ΤΕΕ με θέμα «Εξέλιξη και προβλήματα στον κλάδο των λιπασμάτων», 24-26 Σεπτεμβρίου, 1986.
 • «Κρατικές προμήθειες και βιομηχανική πολιτική», πρακτικά Συνεδρίου για τον Δημόσιο Τομέα, ΟΕΕ, Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 1984, σ.307-317.
 • «Αναγκαίες πρωτοβουλίες και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη προώθηση του γεωθερμικού προγράμματος της Μήλου» (με τον Π.Ιορδάνη), πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «Για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη Μήλο», 4-5 Σεπτεμβρίου 1983, Μήλος, σ.11.
 • «Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα» (με τους Ν.Κουμούτσο, Στ.Λιβαδά και Ι.Μακατσώρη), πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, τ.Β΄, Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 1982, σ.ΣΥΣ-111 έως ΣΥΣ-124.
 • «Οι εναλλακτικές χρήσεις της γεωθερμίας στη Μήλο¨Δυνατότητες – Επιπτώσεις – Επιλογές» (με τους Ν.Κουμούτσο, Ν.και Π.Συρμαλένιο και Μ.Φυτίκα), πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας, τ.Β΄, Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 1982, σ.ΓΕΩ-41 έως ΓΕΩ-61.
 • «Η ενεργειακή διάσταση μιας στρατηγικής για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας στη δεκαετία του ΄80» (με τους Ν.Κουμούτσο και Δ.Μαρίνο-Κουρή), πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «Για την Ανάπτυξη της Ελλάδας», , τ.ΙV, 1981, σ.59-70.
 • «Η ελληνική βιομηχανία στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων» (με τους: Λ.Παπαγιαννάκη και Α.Γκέκα), Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «Η Ελληνοική Βιομηχανία», τ.3ος, Αθήνα, Φεβρουάριος 1981, σ.5-12.
 • «Σκέψεις για μια ελληνική στρατηγική στην έρευνα», (με τους: Λ.Παπαγιαννάκη, Α.Γκέκα, Τ.ζαμπετάκη, Γ.Σαχαρίδη), πρακτικά Ε΄Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας, τ.,2ος, Αθήνα, Νοέμβριος 1980, σ.426-435.
 • «Η ελληνική χημική βιομηχανία μπροστά στη δεκαετία του ΄80» (με τους Λ.Παπαγιαννάκη και Γ.Σαχαρίδη), πρακτικά Β΄Συνεδρίου Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, Ιούνιος 1980, σ.36-49.

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία
 • Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού / Έρευνα Αγοράς
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Εργων και Υποστήριξη Αποφάσεων
Γιάννης Καλογήρου Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γιάννης Καλογήρου
Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Τηλέφωνο: +30 210 7723253

Email: y.caloghirou@ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικόpdf