Νικόλαος Αθανασούλης

MSc, MBA

Ο Αθανασούλης Θ. Νικόλαος είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων «Athens MBA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 2017 είναι Υπ. Διδάκτορας – ερευνητής του Εργαστηρίου Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στη γνωστική περιοχή του Ενεργειακού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Διαχείρισης Πόρων.

Κατέχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία (>15 έτη) στον τομέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συμβουλευτικής, έχοντας συμμετάσχει ή/και συντονίσει πληθώρα σημαντικών περιβαλλοντικών μελετών, ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, συνεργαζόμενος με κορυφαίες μελετητικές – συμβουλευτικές εταιρίες του κλάδου, ερευνητικά ινστιτούτα και κρατικούς φορείς. Παράλληλα, αναπτύσσει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα, με δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.

Ασχολείται ενεργά με την πράσινη επιχειρηματικότητά ενώ παράλληλα συμμετέχει ως μέντορας σε προγράμματα και επιτροπές νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Από το 2018 διδάσκει τα μαθήματα Environmental Economics και Coastal Zone Management του τέταρτου έτους σπουδών του Ναυτιλιακού Τμήματος του Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών (BCA).

Δημοσιεύσεις

Spoiler title

  • Papaioannou, D., Gakis, A., Athanassoulis, N.T., Rigos, A. and Mamali, A.A. (2015) ‘A review of urban sustainability criteria under global warming stress’, Interdisciplinary Environmental Review, Vol. 16, No. 1, pp.17–45. doi: 10.1504/IER.2015.069405 [Abstract: http://www.inderscience.com/offer.php?id=69405 ]
  • Athanassoulis N, Tsakanikas A, Kladas A. (2018). ‘Smart Cities Under Electric Energy Trends: From Autonomous Building Directive to Prosumer Target’. In F. Kongoli, A. G. Mamalis, K. Hokamoto (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS2018 Volume 4. Mamalis Intl. Symp. / Advanced Manufacturing (pp. 277-298). Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach. [Abstract: https://www.flogen.org/sips2018/scheduled_program_detailled.php?id1=51 ]
  • Ramsden J, Mamalis A, Athanassoulis N. (2018). ‘The Ethics of Sustainability’. In F. Kongoli, A. G. Mamalis, K. Hokamoto (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS2018 Volume 4. Mamalis Intl. Symp. / Advanced Manufacturing (pp. 95-96). Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach. Journal of Biological Physics and Chemistry, Vol. 18 (2018) pp. 154-163. doi: 10.4024/15RA18A.jbpc.18.04 [Abstract: https://www.flogen.org/sips2018/scheduled_program_detailled.php?id1=95 ]
  • Ramsden J, Mamali A, Mamalis A, Athanassoulis N. (2018). ‘Nanotechnology and Sustainability’. In F. Kongoli, A. G. Mamalis, K. Hokamoto (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS2018 Volume 4. Mamalis Intl. Symp. / Advanced Manufacturing (pp. 97-98). Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach. Nanotechnology Perceptions, Vol. 14 (2018) pp. 159-166. doi: 10.4024/N18RA18A.ntp.14.03 [Abstract: https://www.flogen.org/sips2018/scheduled_program_detailled.php?id1=94 & ]
  • Τσακανίκας Α., Αθανασούλης Ν.Θ. (2019). ‘Greece 4.0 Towards Sustainable Development Goals’. Πρακτικά 12ου  Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, 29 – 31 Μαΐου 2019, Αθήνα. [Abstract: https://12pesxm.chemeng.ntua.gr/abstracts/EN0368.pdf ]
  • Αθανασούλης Ν.Θ., Τσακανίκας Α. (2019). ‘Έξυπνες Ενεργειακά – Αυτόνομες Πόλεις του Μέλλοντος. Η Ελληνική Πραγματικότητα’. Πρακτικά 12ου  Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, 29 – 31 Μαΐου 2019, Αθήνα. Αναδημοσίευση στο περιοδικό Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 288, σελ 26 – 31, Μάιος – Ιούνιος 2019.[Abstract: https://12pesxm.chemeng.ntua.gr/abstracts/EN0394.pdf ]
  • Athanassoulis N.T., Tsakanikas A., Tzovaras D. (2019). ‘Prosumer Communities Piloting Smart Cities Development: The Case of the First Near-Zero Energy Smart Home of Greece’. Proc. Eleventh Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials (JAPMED’11), Batumi Shota Rustaveli State University, 16 – 19 Ιουλίου 2019, Μπατούμι, Γεωργία. [ Abstract: http://www.japmed11.bsu.edu.ge/ABSTRACT.pdf pp 94 – 95]

Εργασίες

Spoiler title

  • Ν. Θ. Αθανασούλης (2006) “Οικολογική αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των παραποτάμιων δασών του Αώου ποταμού στην περιοχή της Κόνιτσας”. Βιβλιοθήκη της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Ν . Θ. Αθανασούλης (2012) «Αξιολόγηση του δυναμικού βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων με εφαρμογή ΣΔΠ (κατά EMAS). Καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών του κώδικα δραστηριοτήτων NACE». Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  • Ν. Θ. Αθανασούλης (2017) “Πράσινο marketing και greenwashing. Πρακτική εφαρμογή αξιολόγησης ευκολίας οικολογικής εξαπάτησης Ελλήνων καταναλωτών». Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Νικόλαος Αθανασούλης Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νικόλαος Αθανασούλης
MSc, MBA, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλέφωνο: +30 6932624985

Email: nathanas@central.ntua.gr

Βιογραφικό Σημειωμα: pdf