Νικόλαος Κανέλλος

Οικονομολόγος, MSc, PhD

Ο Νικόλαος Κανέλλος είναι υποψήφιος διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Καινοτομίας και των Σύγχρονων Τεχνολογιών

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Το περιοδικό Κ της Κυρ. Καθημερινής για το διαγωνισμό Καινοτομίας


Πρακτικά Συνεδρίων

 • Kanellos N. (2012): “Exploring the characteristics of knowledge-based entrepreneurs in Greece”, IC-ININFO 2012, Budapest, August 30 – September 3, 2012
 • Kanellos N. (2011): “A conceptual framework for analyzing knowledge-based entrepreneurship”, IC-ININFO 2011, Kos island, September 29 – October 3, 2011


Κείμενα Εργασίας

 • Κανέλλος Ν. (2012): «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας: Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου σε νέες ελληνικές επιχειρήσεις», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, 12-15 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2011): «Αξιοποιώντας Ανοιχτές Υποδομές και Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011, 7-10 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2010): «Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, 9-11 Ιουλίου

Σεμινάρια/Ημερίδες

Σεμινάρια/Ημερίδες

 • Πρόγραμμα 9ου ΠΕΣΧΜ
 • 6η ανοιχτή εκδήλωση των FUTURE LEADERS
 • The 35th DRUID Celebration Conference 2013
 • 10ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με θέμα «Ευεπιχειρείν και αειφορία στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον»
 • Ημερίδα με θέμα: “Το ΟΠΑ ερευνά”
 • Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα: «Χρηματοδοτικές δυνατότητες για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις»
 • Τριάντα πέντε χρόνια προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;
 • Ημερίδα: “Χρηματοδοτικές δυνατότητες για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις”
 • Κανέλλος Ν. (2012): «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας: Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου σε νέες ελληνικές επιχειρήσεις», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, 12-15 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2011): «Αξιοποιώντας Ανοιχτές Υποδομές και Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011, 7-10 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2010): «Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, 9-11 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος, 2010, «Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», Σεμινάρια της Ερμούπολης
 • Κανέλλος N. (2009). «Οι νέες τεχνολογίες στον ξενοδοχειακό κλάδο: στρατηγική και προοπτικές». Για το σεμινάριο της Ερμούπολης με τίτλο: «Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου και των απομακρυσμένων περιοχών»

Νικόλαος Κανέλλος Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νικόλαος Κανέλλος
Οικονομολόγος, MSc, PhD

Τηλέφωνο: +30 210 7723200

Email: nikos.kanellos@yahoo.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf