Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD

Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος είναι διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης των Νέων Τεχνολογιών με θέμα «Δυναμικές Ικανότητες και Λειτουργική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Δήμους». Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2006) και απόφοιτος του Διαπανεπιστημιακού/Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (2008).

Έργα

Διεθνή
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe» (AEGIS), Large-scale integrating project, Seventh Framework Programme, Theme 8, Socio economic Sciences and Humanities, 2009-2012.

Ελληνικά

 • Επιστημονικός συνεργάτης της «Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», 2013 – 2015.
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο της Στέγης Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΙΟΒΕ. 2010-2014.
 • Ερευνητική εργασία στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την αναπτυξιακή εταιρεία της αυτοδιοίκησης ΠΕΤΑ Α.Ε. για τη «Διερεύνηση θεμάτων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που συνδέονται με την ηλεκτρονική τοπική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υποδομών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ΤΠΕ και γενικότερα με τη στρατηγική μετάβασης στον ψηφιακό δήμο». 2008-2012.
 • Συμμετοχή στο έργο «Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πεδίο της Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2015 – σήμερα.
 • Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) «Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και Κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». 2009.

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2014 (under submission). Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities.Technology Forecasting and Social Change.

Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι

 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2015. Public Procurement for eGovernment services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities. In Public Procurement for Innovation C. Edquist, N. Vonortas and J.M. Zabala (eds.), Edward Elgar.

Κείμενα Εργασίας

 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2012. Deliverable 1.5.3 Public procurement: The Public sector as an intelligent customer (lead user) for the outputs of Knowledge-intensive entrepreneurship”. AEGIS project (Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe): A collaborative (large-scale integrating) EU project, 2009 – 2012.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2012. Deliverable 1.5.4 “The role played by purchasing policies of the public administration and the local authorities for the provision of e-government services in stimulating the emergence and/or growth of knowledge-intensive entrepreneurship at the local, regional and national level”. AEGIS project (Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe): A collaborative (large-scale integrating) EU project, 2009 – 2012.
 • Πέτρος Καβάσαλης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2014. «Έκθεση πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ)». Έργο: «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». ΙΟΒΕ – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ για τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας/ΣΕΒ.
 • Πέτρος Καβάσαλης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2014. «Πλευρές μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για τον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην περίοδο της εξόδου της Ελλάδας από την κρίση – Συμπεράσματα από τις εργασίες του Πάνελ ΤΠΕ». Έργο: «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». ΙΟΒΕ – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ για τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας/ΣΕΒ.
 • Πέτρος Καβάσαλης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2012. «Έκθεση πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ)». Έργο: «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». ΙΟΒΕ – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ για τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας/ΣΕΒ.
 • Πέτρος Καβάσαλης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2012. «Η μετασχηματιστική δυναμική της βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) – Συμπεράσματα από τις εργασίες του Πάνελ ΤΠΕ». Έργο: «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». ΙΟΒΕ – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ για τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας/ΣΕΒ.
 • Γιάννης Καλογήρου, Λίνα Γουσίου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Πρίφτης, 2012. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Αποτελέσματα έρευνας πεδίου για την αποτύπωση και αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων από τους Δημότες/Επιχειρήσεις».
 • Γιάννης Καλογήρου, Λίνα Γουσίου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου, 2011. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Αποτελέσματα έρευνας πεδίου για την Ανάπτυξη Πόρων & Ικανοτήτων των Δήμων με στόχο τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)».
 • Γιάννης Καλογήρου, Λίνα Γουσίου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2011. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Σχεδιασμός έρευνας πεδίου για την αποτύπωση και αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων από τους Δημότες/Επιχειρήσεις».
 • Γιάννης Καλογήρου, Λίνα Γουσίου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου, 2011. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: Σχεδιασμός έρευνας πεδίου για την Ανάπτυξη Πόρων & Ικανοτήτων των Δήμων με στόχο τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)».
 • Γιάννης Καλογήρου, Βασιλική Καρούνου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Πρίφτης, 2011. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Λειτουργική αξιοποίηση των έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ’ΚΠΣ και δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ».
 • Γιάννης Καλογήρου, Κώστας Τρούλος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2010. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους».
 • Γιάννης Καλογήρου, Ευάγγελος Σιώκας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Καραμανώλης, Φώτης Ρούτσης, Λάμπρος Καραγεώργος, 2010. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Λειτουργική – Τεχνική Περιγραφή της διαδικτυακής Πλατφόρμας “e – localgovernmentforum”»
 • Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου, 2009. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΟΤΑ για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)».
 • Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 2009. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στη Τοπική Ανάπτυξη».
 • Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Αλέξιος Ζάβρας, Βασιλική Καρούνου, Δημήτρης Κορμπέτης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Πρίφτης, Αιμιλία Πρωτόγερου, 2008. Μελέτη για την ΚΕΔΚΕ με θέμα: Διερεύνηση των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων για τη λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών από τους Δήμους με βάση τις μελέτες περίπτωσης των Δήμων Ελευσίνας, Κέρκυρας και Τρικκαίων». 

Συνέδρια

Διεθνή
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων μετά από κρίση
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2014. Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities. (poster presentation). DRUID Society Conference 2014: “Entrepreneurship – Organization – Innovation”. Copenhagen, June 16-18.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2012“Public Procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities” 2012 Eu-SPRI Conference: “Towards transformative governance? Responses to mission-oriented innovation policy paradigms”. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Germany, June 12-13. Book of Abstracts- 2012 Eu-SPRI Conference pp. 51-53. (http://eu-spri-conference-2012.org/conf-org/content/presentations.php)
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια (μετά από πρόσκληση)
 • Yannis Caloghirou, Panagiotis Panagiotopoulos. “Public Purchasing Policies for e- local government services and the emergence of KIE: The Case of the LGAF (Local Government Application Framework) initiative in Greece”.  DIME-AEGIS LIEE/NTUA ATHENS 2010 Conference: “The emergence and growth of knowledge Intensive  Entrepreneurship in a comparative perspective. Studying various aspects in different contexts”. Athens, 29-30 April 2010. (http://dimeliee.wordpress.com/papers/)
 • Yannis Caloghirou, Theodoros Karounos, Panagiotis Panagiotopoulos. “FTTH Deployment: The role of Local Authorities”. Conference on Next Generation Access & Services, Athens, 12 May 2009.

Ελληνικά

 • Γιάννης Καλογήρου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας – Συμπεράσματα του Σεμιναρίου της Ερμούπολης του 2012 για την Κοινωνία της Πληροφορίας» GreekICTForum, 1o Ετήσιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αθήνα 25 Ιουλίου 2012.

Σεμινάρια/Ημερίδες

Σεμινάρια/Ημερίδες

Οργάνωση Σεμιναρίων (μαζί με Γιάννη Καλογήρου & Θεόδωρο Καρούνο)
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2015 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Η αλυσίδα ανάπτυξης καινοτομιών: τα υποκείμενα, οι κύριες τάσεις και οι κινούσες δυνάμεις» (Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 10-12 Ιουλίου 2015.
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2014 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Ο ρόλος της τεχνολογίας  και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη μετά την κρίση εποχή» (Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 11-13 Ιουλίου 2014.
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2013 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Η πρόκληση της εξόδου από την κρίση: Η δυνητική συνεισφορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των Ενεργειακών Καινοτομιών»(Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 11-14 Ιουλίου 2013.
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»(Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 12-15 Ιουλίου 2012.
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση των λειτουργιών του κράτους και την έξοδο από την κρίση»(Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 7-10 Ιουλίου 2011.
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Ψηφιακός Δήμος και Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 8-11 Ιουλίου 2010.
 • Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων). Θεματική: «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ανάπτυξη του Νησιωτικού Χώρου και των Απομακρυσμένων Περιοχών» (Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). 9-12 Ιουλίου 2009.
Ανακοινώσεις σε Σεμινάρια, Ημερίδες και Συναντήσεις Εργασίες
 • Panagiotis Panagiotopoulos. “Public Procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities” (poster presentation). AEGIS project final meeting. Milano, 5-7 September 2012.
 • Yannis Caloghirou, Theodoros Karounos, Panagiotis Panagiotopoulos. “The transition to Digital Cities/Communities: The Role of Broadband”. Ermoupolis Seminars 2009,  Title of  the Seminar: “The Utilization of Renewable Energy Sources (RES) and Information and Communication Technologies (ICT)  for the Development of Islands and the Remote Areas”. 9-12 July 2009.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Πλαίσιο Στρατηγικής για την Έξυπνη Πόλη». Workshop “Bringing Space down to Earth – Smart Cities Services”. ΣΕΚΕΕ / ΕΕΛ/ΛΑΚ / ΕΜηΠΕΕ / InnovAthens, 30 Οκτωβρίου 2014.
 • Ευάγγελος Σιώκας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Ο δείκτης δικτυακής ετοιμότητας (NRI) και η θέση της Ελλάδας». Σεμινάρια της Ερμούπολης 2014, Θεματική: «Ο ρόλος της τεχνολογίας  και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη μετά την κρίση εποχή». 11-13 Ιουλίου 2014.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Πόροι-Ικανότητες & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Η περίπτωση των ελληνικών δήμων». Hμερίδα παρουσίασης των ερευνητικών αντικειμένων των διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. 2 Απριλίου 2014.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας». Σεμινάρια της Ερμούπολης 2013, Θεματική: «Η πρόκληση της εξόδου από την κρίση: Η δυνητική συνεισφορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των Ενεργειακών Καινοτομιών». 11-14 Ιουλίου 2013.
 • Πέτρος Καβάσαλης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος: «Αδυναμίες και προοπτικές του οικοσυστήματος των ΤΠΕ στην Ελλάδα» Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, Θεματική: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». 12-15 Ιουλίου 2012.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου: «Δημόσια ζήτηση και Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα: To πιλοτικό έργο LGAF της ΚΕΔΕ» Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, Θεματική: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». 12-15 Ιουλίου 2012.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου: «Πόροι και Ικανότητες για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους: Αποτελέσματα έρευνας πεδίου» Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, Θεματική: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». 12-15 Ιουλίου 2012.
 • Παρουσίαση της προόδου της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Δυναμικές Ικανότητες και Λειτουργική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους». Διημερίδα παρουσίασης ερευνητικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. 23-24 Φεβρουαρίου 2012.
 • Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου: «Ανάπτυξη Πόρων και Ικανοτήτων για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στους Καλλικρατικούς Δήμους». Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011, Θεματική: «Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση των λειτουργιών του κράτους και την έξοδο από την κρίση». 7-10 Ιουλίου 2011.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου. «Ανάπτυξη Ατομικών και Οργανωσιακών Ικανοτήτων για τη Λειτουργική Αξιοποίηση των ΤΠΕ». Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, Θεματική: «Ψηφιακός Δήμος και Διοικητική Μεταρρύθμιση». 8-11 Ιουλίου 2010.
 • Γιάννης Καλογήρου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Η στρατηγική και το έργο της ΚΕΔΚΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας». Hμερίδα για το έργο «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ». Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αιμιλία Πρωτόγερου. «Οικοδόμηση Ικανοτήτων για τη Λειτουργική και Αναπτυξιακή Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους» Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009, Θεματική: «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ανάπτυξη του Νησιωτικού Χώρου και των Απομακρυσμένων Περιοχών». 9-12 Ιουλίου 2009.
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Αναπτυξιακές επιδράσεις των ευρυζωνικών δικτύων στην τοπική οικονομία και κοινωνία». Διημερίδα με θέμα «Ο Δήμος Κοζάνης και η Ψηφιακή Εποχή». Κοζάνη, 5-6 Μαΐου 2009.
 • Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας». Hμερίδα για τη Σύσταση Διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ηράκλειο 27 Μαρτίου 2009.
 • Βασιλική Καρούνου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. «Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους: Τι άλλαξε και τι μπορεί να αλλάξει;» Σεμινάρια της Ερμούπολης 2008, Θεματική: «10 χρόνια Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Αποτίμηση μιας πορείας και συσχέτισή της με τις αντίστοιχες  ευρωπαϊκές εξελίξεις». 10-13 Ιουλίου 2008.

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
ΧΜ, MSc, PhD

Τηλέφωνο: +30 210 7723295

Email: panag.panag82@gmail.com

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf